Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli

Fundusze Norweskie pasek logo 

Gmina Stalowa Wola

informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą

„Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w  Stalowej  Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”

w ramach Programu „Kultura” Działanie 1 „Poprawa Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową nr 84/2021/DZIAŁANIE1/MFEOG zawartą w dniu 27 stycznia 2021 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 20 grudnia 2022 r. wynosi:

5 096 874,43 EUR/ 22 001 168,16 PLN w tym:

2 662 778,90 EUR/ 11 494 151,39 PLN – dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG,

469 902,16 EUR/  2 028 379,68 PLN – dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa,

1 964 193, 37 EUR/ 8 478 637,09 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola oraz Partnerów Projektu: Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, Stowarzyszenia INTBAU Norway.

OKRES REALIZACJI

15.01.2021 r. – 30.04.2024 r.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej dzięki przebudowie i wykonaniu prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotowy projekt obejmuje zarówno działania infrastrukturalne oraz działania miękkie, które zostały wypracowane wspólnie z  mieszkańcami w trakcie prowadzenia przez Beneficjenta wraz z Partnerem Polskim konsultacji społecznych. Ważnym elementem projektu jest współpraca z Partnerem Norweskim oraz doradztwo i  wymiana wiedzy w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, promowania wartości tradycyjnej architektury, zwiększenie dostępu do sztuki, kultury i edukacji, a także wspólna organizacja warsztatów, wystaw i konferencji.

Realizacja projektu pozwoli na wzmocnienie funkcji reprezentacyjnej i turystycznej zabytkowego obiektu stanowiącego pewnego rodzaju symbol – znak czasu. Przedsięwzięcie pozwoli podkreślić ponadczasowość sztuki (także tej architektonicznej czy użytkowej) oraz jej różnorodność i bogactwo. Współpraca z Partnerem zagranicznym pozwoli sięgnąć po Jego doświadczenia w  dbaniu o  lokalne dziedzictwo kulturowe.

Gmina Stalowa Wola:

Gmina Stalowa Wola odpowiada za przeprowadzenie prac konserwatorskich, remontowo – budowlanych i instalacyjnych w zabytkowym budynku Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, w ramach których zaplanowano przebudowę i remont sali widowiskowej, sceny i pomieszczeń przyległych w zabytkowym budynku Miejskiego Domu Kultury, dostosowania małej sali kinowej do wymogów sali muzyczno – teatralnej wraz z adaptacją dodatkowego pomieszczenia na zaplecze sceniczne i  garderobę. W ramach projektu zaplanowano również adaptację nowych przestrzeni znajdujących się na II piętrze budynku Miejskiego Domu Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej. Pomieszczenia te obecnie pełnią funkcję pomieszczeń socjalno – magazynowych.

W pierwszym o powierzchni 35,2 m2 zostanie utworzony Dział Zarządzania Lokalnym Dziedzictwem Kulturowym, który będzie odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie, promowanie i utrwalanie oraz udostępnianie dziedzictwa Miejskiego Domu Kultury i  miasta Stalowej Woli.

W drugim pomieszczeniu o powierzchni 54,31 m2 powstanie sala kulturalno – edukacyjna, która stanie się miejscem edukacji kulturalnej mieszkańców z wykorzystaniem nowoczesnych form wyrazu.

Projekt obejmuje również odnowienie sali baletowej Lasowiaków i udrożnienie ciągów komunikacyjnych, udostępniając w ten sposób wszystkie piętra budynku osobom niepełnosprawnym ruchowo. Zostaną zastosowane rozwiązania wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku (m.in. oszczędność energii), a także wdrożony będzie nowy system zamykania drzwi w obiekcie z użyciem kart magnetycznych.

Całkowity koszt wskazanych powyżej prac wynosi 4 394 165,26 EUR/ 18 967 853,75 PLN w tym:

2 230 587,87 EUR/ 9 628 555,62 PLN – wartość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG dla zadania realizowanego przez Gminę Stalowa Wola

393 633,16 EUR/ 1 699 156,88 PLN – wartość dofinansowania ze środków Budżetu Państwa dla zadania realizowanego przez Gminę Stalowa Wola

1 769 944,23 EUR/ 7 640 141,25 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli:

Miejski Dom Kultury we współpracy z Partnerem z Państw Darczyńców – norweską organizacją pozarządową INTBAU Norway odpowiada za realizację działań miękkich, w tym wdrożenie oferty kulturalno – edukacyjnej, która opierać się będzie na:

  • zarządzaniu dziedzictwem kulturowym,
  • zwiększeniu dostępu do sztuki, kultury i edukacji,
  • rozbudzaniu oraz zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta i regionu,
  • przedsiębiorczości w kulturze.

Zaplanowane w trakcie realizacji projektu wydarzenia są różnorodne, skierowane do wielu grup docelowych oraz dostosowane do ich oczekiwań i potrzeb. Ich różnorodność dotyczy zarówno zaproponowanych form działań, jak i grup odbiorców docelowych. W trakcie trwania projektu zostanie przygotowana oferta 22 nowych wydarzeń kulturalno – edukacyjnych, skierowana do wszystkich odbiorców kultury podczas, których mieszkańcy będą mogli wziąć udział w wystawach, warsztatach, konferencjach, czy też skorzystać z powstałych publikacji o charakterze edukacyjnym i promocyjnym (seria tematycznych publikacji kulturalno-edukacyjnych oraz utworzenie bazy wiedzy dla szkół z zakresu edukacji regionalnej dziedzictwa Lasowiaków).

Ponadto zostanie powołany Dział Zarządzania Lokalnym Dziedzictwem Kulturowym, którego zadaniem będzie gromadzenie, przetwarzanie, promowanie, utrwalanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego związanego z MDK oraz Klastrer Lasowiacki, dzięki któremu będzie możliwa integracja podmiotów z terenów lasowiackich w widłach rzeki Wisły i Sanu. Niniejsze działanie ma na celu wsparcie biznesów opartych na rodzimej tradycji. Opracowane zostaną materiały źródłowe obrzędowości lasowiackiej, nastąpi reinterpretacja Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Lasowiacy”, zaś zwieńczeniem tych działań będzie zorganizowany Festiwal Rzemiosła Lasowiackiego.

Nowa oferta kulturalno – edukacyjna wdrażana będzie również po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu w okresie jego trwałości, dzięki której będzie można uczestniczyć w 23 ciekawych wydarzeniach, takich jak: ścieżki dydaktyczne, konkursy, festiwale, koncerty, warsztaty rodzinne, pokazy edukacyjne i spektakle, powstanie również archiwum społeczne. Większość z  wymienionych działań będzie odwoływała się do dziedzictwa regionu, zarówno dziedzictwa Lasowiaków, jak i dziedzictwa Miejskiego Domu Kultury oraz miasta Stalowej Woli.

Planowane do organizacji wydarzenia skierowane będą zarówno dla seniorów, osób dorosłych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców Stalowej Woli i okolic. Wprowadzone zostaną działania rodzinne, międzypokoleniowe i integracyjne oraz integrujące mniejszość ukraińską w naszym mieście.

Integralną częścią projektu jest przeszkolenie 275 osób podczas 10 szkoleń, część z nich to szkolenia zawodowe skierowane głównie do pracowników Miejskiego Domu Kultury dotyczące m.in. zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz wprowadzenia oferty kulturalno-edukacyjnej w obszarze jej dostępności do nowych grup docelowych tj. osób niepełnosprawnych ruchowo czy osób z różnymi dysfunkcjami poprzez szkolenia kadry w  zakresie odpowiedniego reagowania na potrzeby tych grup. W  pozostałych 4 szkoleniach wezmą udział podmioty biznesowe z regionu zaangażowane w powołanie Klastra Lasowiackiego.

W projekcie przewidziano także promocję projektu. W ramach działań informacyjno-promocyjnych zaplanowano organizację konferencji prasowej inaugurującej projekt oraz konferencji naukowych opartych na prelekcjach, panelach dyskusyjnych i warsztatach, pozyskanie patronatów medialnych, utworzenie strony internetowej, przygotowanie materiałów promocyjnych.

Zadanie obejmuje również działania związane z zakupem sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego nie tylko w remontowanych pomieszczeniach, ale również w nowo udostępnionych przestrzeniach, które dotychczas nie były wykorzystywane na cele kulturalne.

Całkowity koszt wskazanych powyżej działań wynosi 666 309,17 EUR/ 2 876 190,17 PLN w tym:

405 892,03 EUR/ 1 752 073,51 PLN – wartość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG dla zadania realizowanego przez Partnera Projektu – Miejski Dom Kultury

71 628,00 EUR/ 309 189,46 PLN – wartość dofinansowania ze środków Budżetu Państwa dla zadania realizowanego przez Partnera Projektu – Miejski Dom Kultury

188 789,14 EUR/ 814 927,20 PLN – wkład własny Partnera Projektu – Miejskiego Domu Kultury.

Partner Norweski – Stowarzyszenie INTBAU Norway:

Współpraca z Partnerem Norweskim będzie polegała w głównej mierze na wymianie doświadczeń związanych z zarządzaniem lokalnym dziedzictwem kulturowym, opracowywaniu strategii reinterpretacji trudnego dziedzictwa, upowszechnianiu wiedzy o roli twórców pochodzenia żydowskiego w budowanie zasobów kultury narodowej.

Partner będzie brał czynny udział we wdrażaniu oferty kulturalnej realizowanej w trakcie trwania projektu. Spośród najważniejszych wydarzeń, w których weźmie udział, warto wymienić udział w pracach przygotowawczych związanych z organizacją wystawy “Wzorcowe miasto produkcji. Architektura Stalowej Woli 1937-1989″, wernisażu wystawy pn. “Wzorcowe miasto produkcji. Architektura Stalowej Woli 1937-1989” oraz konferencji naukowej i towarzyszących panelach dyskusyjnych jako eksperta w  temacie trudnego dziedzictwa w praktyce.

Zdobyte doświadczenie da nam możliwość pracy nad budowaniem własnego Działu Zarządzania Lokalnym Dziedzictwem Kulturowym i budowaniem własnej tożsamość.

Całkowity koszt wskazanych powyżej działań wynosi 36 400,00 EUR/ 157 124,24 PLN w tym:

26 299,00 EUR/ 113 522,26 PLN – wartość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG dla zadania realizowanego przez Partnera z Państw Darczyńców – Stowarzyszenie INTBAU Norway

4 641,00 EUR/ 20 033,34 PLN – wartość dofinansowania ze środków Budżetu Państwa dla zadania realizowanego przez Partnera z Państw Darczyńców – Stowarzyszenie INTBAU Norway

5 460,00 EUR/ 23 568,64 PLN – wkład własny Partnera z Państw Darczyńców – Stowarzyszenie INTBAU Norway.

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI

Działanie Wskaźnik Wskaźnik obowiązkowy Wartość bazowa Wartość docelowa Źródło weryfikacji wskaźnika
Poddziałanie 1.1 Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego, które zostały poddane renowacji i rewitalizacji Tak 0 1 Protokół zdawczo-odbiorczy
Poddziałanie 1.1 Liczba przeszkolonych osób Tak 0 275 Sprawozdania z realizacji szkoleń, listy obecności
Poddziałanie 1.1 Liczba szkoleń zawodowych Tak 0 6 Sprawozdanie z realizacji szkoleń, listy obecności
Poddziałanie 1.1 Liczba działań kulturalnych zorganizowanych w obiektach dziedzictwa kulturowego Tak 0 22 Sprawozdanie z realizacji wydarzeń
Poddziałanie 1.1 Liczba utworzonych miejsc pracy Tak 0 3 Umowy o pracę
Poddziałanie 1.1 Roczna liczba osób odwiedzających wspierane projekty Tak 103 422 110 462 Sprawozdanie z realizacji wydarzeń, dokumenty księgowe dotyczące sprzedaży biletów
Poddziałanie 1.1 Roczny dochód ze wspieranych projektów Tak 1 018 345 1 038 545 Sprawozdanie z realizacji wydarzeń, sprawozdania z działalności MDK
Poddziałanie 1.1 Liczba projektów opracowanych w porozumieniu ze społecznością lokalną i/lub gminami Nie 0 1 Listy obecności z konsultacji społecznych, raport z konsultacji społecznych


Informacje o projekcie:

www.eogkultura.mkidn.gov.pl

http://www.stalowawola.pl/projekty-dofinansowane/

https://dziedzictwomdk.pl/o-projekcie

https://www.intbaunorge.no/2021/10/30/var-polske-oppdragsgiver-municipality-of-stalowa-wola/

Urząd Miasta Stalowej Woli

Referat Pozyskiwania Funduszy

ul. Wolności 9, pok. nr 13, 14

tel.: 15 847 93 18, 15 643 34 76

Osoby do kontaktu: Dorota Szymańska, Agnieszka Mączka

Miejski Dom Kultury:

ul. 1 Sierpnia 9

37-450 Stalowa Wola

tel.: 15 842 09 50

Osoby do kontaktu: Marek Gruchota, Małgorzata Szufnarowska – Plewik

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.