Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Dotacje

Druki do pobrania:
1.Druki dla ofert w ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych:

 • Wzór oferty realizacji zadania publicznego
 • Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

2. Druki dla ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert:

 • Załącznik nr 1 – oferta 19a
 • Załącznik nr 2 – sprawozdanie 19a

Zasady dotyczące rozliczenia zadania publicznego finansowanego/współfinansowanego ze środków Gminy Stalowa Wola

Sprawozdanie należy sporządzić według wzoru umieszczonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25), który jest dostępny na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, „Druki dot. otwartych konkursów ofert”.

Sprawozdanie częściowe składa się w Biurze Obsługi, pok. nr 1, ul. Wolności 7 w godz. od 7.30-15.30 w terminie określonym w umowie, sprawozdanie końcowe składa się w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.

Sprawozdanie częściowe/końcowe

Do sprawozdania powinny być dołączone dokumenty oraz materiały informacyjne i promocyjne potwierdzające realizacje zadania zgodnie z ofertą m.in. ksero list obecności uczestników zadania oraz dziennika zajęć, oryginalny plakat, ulotkę, publikację wydaną w ramach zadania, płytkę CD ze zdjęciami ukazującymi  etapy realizacji zadania  itp.).

Określając liczbowe efekty działań zrealizowanych w ramach zadania należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania.

Do sprawozdania należy dołączyć oświadczenie, że ze środków finansowych przekazanych przez gminę Stalowa Wola na realizację zadania pn.: „……..”  korzystali tylko mieszkańcy gminy Stalowa Wola.

Faktury/rachunki

Każda faktura/rachunek powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24        kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający następujące informacje: 

 • nazwę towaru/usługi oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru/usługi (data, miejsce i do czego został wykorzystany towar/usługa oraz nazwa projektu/programu z umowy).
 • z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta
 • numer z zestawienia faktur/rachunków (część II pkt. 4 sprawozdania), zgodnie z adnotacją: „Ujęto w zestawieniu faktur/rachunków pod pozycją nr ….”
 • w przypadku płatności gotówką należy napisać adnotację: „Zapłacono gotówką w dniu …..”
 • w opisie faktur należy umieścić adnotacje o następującej treści:
  „Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym”
  „Akceptuję do zapłaty”

Faktura/rachunek powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Brak któregokolwiek z ww. elementów opisu spowoduje konieczność dokonania niezbędnych uzupełnień.
W sytuacji, gdy pracownik etatowy zatrudniony w organizacji pozarządowej wykonuje zadania związane z realizacją zadania publicznego (w ramach umowy z Gminą Stalowa Wola), konieczne jest wskazanie zakresu czasu pracy jaki został wyznaczony na realizację zadania, jak również należy dodać opis umożliwiający identyfikację wydatków związanych z realizacją zadania finansowanego z dotacji Gminy Stalowa Wola.
W pozycji kosztorysu dotyczącej „kosztów transportu” nie należy rozliczać wymiany oleju, przeglądu technicznego pojazdu itp.

W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pracownik Urzędu Miasta może żądać także faktur/rachunków dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana.
W przypadku pytań dotyczących przygotowania oferty jak również pytań dot. realizacji zadania oraz przygotowania sprawozdania merytorycznego częściowego lub końcowego można skontaktować się z pracownikiem merytorycznym Urzędu Miasta celem uzyskania potrzebnych informacji :

(15) 643-34-80 – zadania dot. profilaktyki, wypoczynku dzieci i młodzieży
(15) 643-34-77 – zadania dot. zdrowia i pomocy społecznej
(15) 847 93 12 – zadania dot. kultury
(15) 847 93 12 – zadania dot. sportu

Pliki do pobrania:

Uproszczona-oferta-realizacji-zadania-19a.docx
Format: docx, 19.36 kB
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Format: docx, 25.14 kB
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.