Logo Urzędu Miasta Stalowa Wola
Powróć do: Urząd Miasta

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych

Naczelnik Wydziału
Rafał Łyko
Pokój nr 2 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 84
e-mail: rlyko@stalowawola.pl 

Karta Dużej Rodziny i nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
Pokój nr 9 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 819 46 10
e-mail: ezymroz@stalowawola.pl 

Wieloosobowe stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych
Pokój nr 3 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 82
e-mail: lmajcher@stalowawola.plkdul@stalowawola.pl 

Wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
Pokój nr 7,5 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 35 77, 15 643 34 09
e-mail: bwierzbicka@stalowawola.pl, kkogut@stalowawola.pl , mkosidlo@stalowawola.pl, echyla@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
Pokój nr 11, 12 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 35 96, 15 643 35 95
e-mail: mbis@stalowawola.pl, pmikos@stalowawola.pl, akrawczyk@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rozliczeń świadczeń rodzinnych ZUS
Pokój nr 6 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 35 78
e-mail: rgoreczny@stalowawola.pl 

Stanowisko ds. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Pokój nr 6 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 35 78
e-mail: iszwedo@stalowawola.pl 

Stanowisko ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Pokój nr 13 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 91
e-mail:  jparys@stalowawola.pl 

Pomoc administracyjna w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Społecznych
Pokój nr 8 (BOK) – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 85 (BOK)
e-mail: ukolek@stalowawola.pl