Najnowsze informacje

Zmiany w regulaminie „Gałązki Sosny”

12.01.2021

Radni Miejscy uchwalili nowy regulamin najważniejszej miejskiej nagrody w dziedzinie kultury – „Gałązka Sosny”. W 2021 roku nagrodzeni będą mogli być także autorzy literatury faktu, czy twórcy kultury cyfrowej. A to tylko niektóre z wprowadzonych zmian.

Uchwalony regulamin przede wszystkim dodaje do katalogu dziedzin, w jakich można otrzymać nagrodę, kategorię „kultura cyfrowa”. Nagroda w tej kategorii przyznawana będzie artystom i twórcom interesujących projektów w obszarze kultury i edukacji kulturalnej, umożliwiających kontakt z odbiorcą poprzez łącza internetowe.

Ponadto, z regulaminu przy kategorii „literatura” usunięty został człon piękna, co otwiera drogę do Nagrody również twórcom literatury faktu, czy lokalnym regionalistom. Nadal Nagroda w tej kategorii przyznawana jest autorom książek traktujących o Stalowej Woli oraz autorom związanym ze Stalową Wolą.

Nowelizacja regulaminu wprowadza także media lokalne jako możliwego wnioskodawcę, obok dotychczasowych instytucji kultury, instytucji artystycznych, placówek oświatowych, innych podmiotów działających w sferze kultury, organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Zmianie uległ także termin składania wniosków – do 10 marca danego roku.

Wnioski w sprawie przyznania Nagrody od tego roku należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Nagroda Miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny” w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 lub za pośrednictwem poczty oraz równocześnie w wersji elektronicznej na adres: um@stalowawola.pl. O przyjęciu wniosku decydować będzie data wpływu do Urzędu potwierdzona pieczęcią, również w przypadku nadania przesyłki pocztowej oraz data wpływu wniosku w wersji elektronicznej.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu w terminie ocenia corocznie powołana Kapituła w pięcioosobowym składzie. Jednym z jej członków może być ubiegłoroczny laureat. Natomiast oficjalna gala wręczenia Nagrody powinna odbyć się w terminie do 15 maja każdego roku, a nie jak dotychczas do końca kwietnia.

Zważywszy na ubiegłoroczne okoliczności, do regulaminu dodany został zapis o możliwości organizacji rozdania nagród w innej formule lub odwołania konkursu w uzasadnionych sytuacjach, np. na skutek działania okoliczności tzw. siły wyższej ( m.in. kataklizm, żałoba, stan epidemii).

Regulamin Nagrody „Gałązka Sosny”

Obowiązujący formularz wniosku

 

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2021

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
2
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
3
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
4
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
5
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
6
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
7
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
 • NIST - Szkolenie: TE…
 • NIST - Szkolenie: TE…
 • NIST - Szkolenie: TE…
8
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
9
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
10
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
11
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
12
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
13
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
14
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
15
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
16
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
17
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
18
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
19
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
20
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
21
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
22
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
23
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
24
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
25
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
26
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
27
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
28
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
29
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
30
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…