Najnowsze informacje

„Zmiana szansą na zatrudnienie na Podkarpaciu”

24.08.2016

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutację do projektu „Zmiana szansą na zatrudnienie na Podkarpaciu” – Ścieżka B (dla osób zainteresowanych szkoleniami zawodowymi i stażami) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Do udziału w projekcie fundacja zaprasza osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • w wieku 15 -29 lat;
 • zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego);
 • bierne zawodowo – nie pracujące, nie zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, nie poszukujące pracy, w tym niepełnosprawne;
 • nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, przy czym kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym;
 • nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy – nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu;
 • które nie podlegają szczegółowym wyłączeniom podanym w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie (Ścieżka B);
 • które dostarczą do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

Osoby bez doświadczenia zawodowego (osoby, które nie były nigdy zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie/o dzieło), o niskich kwalifikacjach oraz z niepełnosprawnościami podczas rekrutacji otrzymają dodatkowe punkty ze względu na ich trudną sytuację na rynku.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w terminie od 24.08.2016r. do 21.09.2016r. w dni robocze, od poniedziałku do piątku  w godzinach 9:00-14:00. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły do uzbierania max. 40 formularzy rekrutacyjnych.

W ramach Ścieżki B będzie można zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez udział w stażach (za udział w stażu przewidziane jest stypendium), a także nabyć nowe kwalifikacja zawodowe dzięki szkoleniom zawodowym dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy, (szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego Ministra). W ramach Ścieżki B oferujemy także: ustalenie indywidualnego planu działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, dodatkowo Uczestnikom Projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu na staże i szkolenia, które będą odbywać się poza miejscem zamieszkania. Pracodawcy przyjmujący stażystów nie będą ponosić żadnych kosztów zatrudnienia, a w dodatku sami zdecydują o wyborze odpowiedniej osoby.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie, składania dokumentów rekrutacyjnych udzielają:

Barbara Jakimiak, e-mail: b.ciula@fundacjatarnowskiego.pl

Monika Gawle, e-mail: m.gawle@fundacjatarnowskiego.pl

tel.: 17 55 55 016

kom.: 510 964 909

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.fundacjatarnowskiego.pl projekt „Zmiana szansą za zatrudnienie na Podkarpaciu”.

15072016_FUNDACJA TARNOWSKIEGO_plakat na www

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2020

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • XXX Międzynarodowy F…
2
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
3
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
4
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Dzień otwarty "…
5
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Narodowe Czytanie &q…
6
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
7
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
8
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • XXX Międzynarodowy F…
9
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
10
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
11
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Festiwal Tyrmanda
12
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Festiwal Tyrmanda
13
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Festiwal Tyrmanda
14
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
15
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
16
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Relacje. V Międzypok…
17
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Relacje. V Międzypok…
18
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Relacje. V Międzypok…
19
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Relacje. V Międzypok…
20
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
 • Relacje. V Międzypok…
21
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
22
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
23
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
24
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
25
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
 • VII Piknik Sąsiedzki…
26
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
27
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
28
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
29
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
30
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…