Najnowsze informacje

Wyniki ankiet – cennym źródłem informacji o potrzebach mieszkańców Stalowej Woli

21.09.2022

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za włączenie się w proces rozwoju Stalowej Woli, poprzez aktywny udział w ankietach realizowanych w ramach projektu pt.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”.

Poniżej prezentujemy wyniki następujących ankiet:

APLIKACJA MIEJSKA

OFERTA DLA MŁODZIEŻY

ZIELONE MIASTO

DOSTĘPNY URZĄD

Wyrażone w ramach ankiet opinie, sugestie, zaprezentowane pomysły i oczekiwania stanowią dla nas cenne źródło informacji, które wykorzystamy w ramach projektu m.in.:

 • tworząc aplikację miejską, połączoną z kartą miejską i cyfrową platformą uczestnictwa,
 • konstruując nowy portal miasta,
 • planując realizację i sposób świadczenia e-usług, a także innych rozwiązań cyfrowych,
 • tworząc strefę chillout dla młodzieży oraz ofertę zajęć dla osób młodych w Stalowowolskim Centrum Aktywności Lokalnej,
 • realizując EKO-inicjatywy (recyklomaty, domki dla jeży, akcje sprzątanie świata i cebulki za odpady),
 • wprowadzając usprawnienia poprawiające dostępność usług publicznych, świadczonych w budynkach Urzędu Miasta Stalowej Woli,
 • planując rozwój kompetencji kadry urzędu.

Równocześnie, serdecznie zapraszamy do dalszego udziału w procesie tworzenia i doskonalenia działań realizowanych w ramach projektu. Osoby zainteresowane współpracą w tym zakresie zapraszamy do kontaktu z zespołem projektowym na adres mailowy scal@stalowawola.pl

Biuro projektu prowadzi Wydział Stalowowolskie Centrum Aktywności Lokalnej (SCAL), zlokalizowany w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola.


Survey results – a valuable source of information about the needs of StalowaWola residents

THANK YOU for your involvement in the process of development of StalowaWola, through your active participation in the surveys carried out within the framework of the project entitled: „MODEL SOLUTIONS FOR DIFFICULT CHALLENGES – Local and Institutional Development Plan for StalowaWola”.

Below we present the results of the following surveys:

APLIKACJA MIEJSKA

OFERTA DLA MŁODZIEŻY

ZIELONE MIASTO

DOSTĘPNY URZĄD

The opinions expressed in the surveys, suggestions, ideas presented and expectations are a valuable source of information for us, which we will use in the project, among other things:

·         creating a city application, combined with a city card and digital participation platform,

·         constructing a new city portal,

·         planning the implementation and delivery of e-services, as well as other digital solutions,

·         creating a chillout zone for young people and an offer of activities for young people at the StalowaWola Local Activity Center,

·         implementing ECO-initiatives (recyclables, hedgehog houses, world cleaning campaigns and bulbs for waste),

·         introducing improvements that improve the availability of public services, provided in the buildings of the StalowaWola City Hall,

·         planning to develop the competence of the office staff.

At the same time, we cordially invite you to further participate in the process of creating and improving the activities carried out under the project. Those interested in cooperation in this area are invited to contact the project team at the e-mail address scal@stalowawola.pl

The project office is run by the StalowaWola Department of the StalowaWola Center for Local Activity (SCAL), located in the Municipal Public Library, 10 ks. J. Popiełuszki St., 37-450 Stalowa Wola.

Kalendarz wydarzeń

listopad 2022

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
 • Muzeum otwarte dla g…
4
5
6
7
8
9
10
 • Muzeum otwarte dla g…
11
12
13
14
15
16
17
 • Muzeum otwarte dla g…
18
19
20
 • Rozwadowski Targ Sta…
21
22
23
24
 • Muzeum otwarte dla g…
25
26
27
28
29
30