Najnowsze informacje

Wody Polskie o inwestycjach wzdłuż Sanu

04.10.2018

Piknik Rodzinny w rycerskich klimatach odbył się 30 września 2018 roku na stalowowolskich błoniach. Wydarzenie było okazją, by poznać plany Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące inwestycji wzdłuż Sanu w Stalowej Woli. – Zapadła decyzja o tym, że ze środków Banku Światowego będzie możliwe zlecenie i wykonanie projektu modernizacji lewostronnego obwałowania rzeki San – poinformowała Małgorzata Wajda, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje duży projekt inwestycyjny, finansowany ze środków Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy, o szacunkowej wartości około 120 milionów złotych, związany z budową i rozbudową ponad 48 kilometrów obwałowań przeciwpowodziowych Wisły i Sanu. Realizacja robót przyczyni się do zwiększenia stopnia ochrony przeciwpowodziowej powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego na obszarze ponad 20 tysięcy hektarów, zamieszkałym przez niemal 32 tysięcy osób.

W ramach tej inwestycji zmodernizowanych zostanie 18 kilometrów wału wzdłuż Sanu od Stalowej Woli do Gminy Zaleszany. – Wał będzie podwyższony, a u podłoża będzie wykonana przesłona przeciwfiltracyjna. Samo wykonanie inwestycji powinno nastąpić za 3-4 lata – mówiła dyrektor Regionalnego Zarządu Małgorzata Wajda.

– Nie ukrywam, że rozmawialiśmy o tej inwestycji wielokrotnie. Od początku Wody Polskie zabiegały o to, żeby finansowanie z Banku Światowego umożliwiło realizację tej, jakże ważnej dla naszego bezpieczeństwa, inwestycji – mówił Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli. Włodarz miasta podkreślił też znakomitą współpracę z PGW Wody Polskie i wyjaśnił, że przy okazji niedawno zmodernizowanych błoni nadsańskich, ten organ rządowy okazał się kluczowy.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest instytucją, która została powołana z dniem 1 stycznia 2018 roku. – Wody Polskie powstały po to, żeby skupić, rozproszone jak dotąd, wszystkie kompetencje w zakresie gospodarki wodnej, zarządzania rzekami, zbiornikami, wodą słodką, słoną w Polsce. Jesteśmy od tego, żeby prowadzić inwestycje zabezpieczające mieszkańców przed powodzią, chronić przed suszą, dbać o to żeby nie płacili dużo za wodę, ścieki, prowadzić inwestycje – wyliczał Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Prezes podkreślił dobrą współpracę ze stalowowolskim samorządem, która nie wszędzie układała się tak pomyślnie jak na Podkarpaciu. W Rozwadowie Prezydent Miasta przekazał pomieszczenia przy ul. Jagiellońskiej wraz z wyposażeniem dla Zarządu Zlewni.

Konferencji prasowej, zorganizowanej przez PGW, towarzyszył piknik rodzinny. Na stalowowolskich błoniach mogliśmy podziwiać tańce dworskie, pokaz husarski (prezentacja techniki jazdy i wyszkolenia bojowego), pokaz musztry paradnej i bojowej pikinierów z XVII wieku, pokaz artylerii i broni palnej od hakownicy do falkonetu i paradę końcową z salutem armatnim.

Przez cały czas trwania pikniku rozstawione było też obozowisko historyczne, w którym zainteresowani mogli zrobić sobie zdjęcie w strojach historycznych i z dawną bronią, poćwiczyć strzelanie z łuku historycznego, wziąć udział w zabawach szermierczych oraz warsztatach tańca dawnego. Ponadto, dla dzieci dostępne były też dmuchańce, wata cukrowa i popcorn.

Organizatorami wydarzenia byli: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli oraz Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

Nadchodzące wydarzenia

  • Mini Shanties 2018

    14 grudnia 2018
  • Stalowowolska Wigilia Miejska

    16 grudnia 2018
  • Jarmark Bożonarodzeniowy

    16 grudnia 2018

Zobacz Kalendarz Wydarzeń