Wydziały Urzędu Miasta


Kancelaria Prezydenta Miasta

Naczelnik Kancelarii Prezydenta
Monika Trela

Pokój nr 38, II piętro
ul. Wolności 7
tel. (15) 643 34 11
e-mail: mtrela@stalowawola.pl

Stanowisko ds. marketingu wizualnego
Pokój nr 39, II piętro
ul. Wolności 7
tel. (15) 643 34 11
e-mail: jargasinska@stalowawola.pl, kpopek@stalowawola.pl

Stanowisko ds. kontaktów z mieszkańcami
Pokój nr 30 – I piętro
ul. Wolności 7
tel. (15) 643 35 98
e-mail: gjachim@stalowawola.pl

Stanowisko ds. sportu
Pokój nr 37 – II piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 35 65
e-mail: rrutyna@stalowawola.pl

Stanowisko ds. administracyjnych
Pokój nr 37, 39 II piętro
ul. Wolności 7
tel. (15) 643 34 11/ (15) 643 35 65
e-mail: wchodorek@stalowawola.pl, ewilczek@stalowawola.pl

Stanowiska ds. obsługi sekretarsko-biurowej
Pokój nr 35, II piętro
ul. Wolności 7
tel. (15) 643 34 56
e-mail: um@stalowawola.pl


Wydział Organizacji, Kadr i Zamówień Publicznych

Sekretarz Miasta
Gabriela Grzesiowska

Pokój nr 46 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. (15) 643-34-69, (15) 643-35-70

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi płac
Pokój nr 25 – I piętro
Wolności 7,
tel. 15 643 34 25
e-mail: abryk@stalowawola.pl, ajargielo@stalowawola.pl, anowak@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji i kadr
Pokój nr 8 – parter
Wolności 7,
tel. 15 643 34 59
e-mail: gdaczkowska@stalowawola.pl, aswiatek@stalowawola.pl

Stanowisko ds. kontroli zarządczej i dostępu do informacji publicznej
Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
Pokój nr 9 – parter
Wolności 7,
tel. 15 643 34 32, 15 643 35 62
e-mail: dhofman@stalowawola.pl, mwronska@stalowawola.pl, rkozlowski@stalowawola.pl

Kierownik Referatu Administracyjno – Gospodarczego
Danuta Bednarz
Pokój nr 13 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 37,
e-mail: dbednarz@stalowawola.pl

Biuro Obsługi Klienta
Pokój nr 1 – parter
Wolności 7,
tel. 15 643 34 03, 15 643 34 20


Wydział Budżetu i Finansów

Naczelnik Wydziału
Barbara Popielańska
Pokój nr 112
ul. Kwiatkowskiego 1,
tel. 15 643 34 30
e-mail: bpopielanska@stalowawola.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału
Kierownik Referatu ds. księgowości Urzędu Miasta
Barbara Motyka
Pokój nr 113
ul. Kwiatkowskiego 1,
tel. 15 643 34 29
e-mail: bmotyka@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości jednostki Urzędu Miasta
Pokój nr 111
ul. Kwiatkowskiego 1,
tel. 15 643 34 24
e-mail: mbuwaj@stalowawola.pl

Pokój nr 114
ul. Kwiatkowskiego 1,
tel. 15 643 34 28
e-mail: msiebor@stalowawola.pl

Stanowisko ds. obsługi kasowej
Pokój  nr 111
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 24
e-mail: akuziora@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rozliczania podatku VAT
Pokój  nr 114
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 28
e-mail: abidas@stalowawola.pl

Stanowisko ds. księgowości jednostki Urzędu Miasta i rozliczania funduszy unijnych
Pokój  nr 115
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 31
e-mail: skaraban@stalowawola.pl, peberle@stalowawola.pl

Kierownik Referatu ds. księgowości organu
Danuta Boratyn
Pokój nr 117 a
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 64
e-mail: dboratyn@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rozliczania jednostek oświatowych
Pokój nr 117
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 63
e-mail. mszymanska@stalowawola.pl

Stanowisko ds. sprawozdawczości
Pokój nr 118
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 643 34 26
e-mail: mkorniak@stalowawola.pl

Stanowisko ds. księgowości dochodów Urzędu Miasta
Pokój nr 118
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 643 34 26
e-mail: bpyrkosz@stalowawola.pl

Stanowisko ds. sprawozdawczości budżetowej i wydatków strukturalnych
Pokój nr 117
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 643 35 63
e-mail: edrzazga@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. analizy budżetowej
Pokój nr 116
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 33
e-mail: jtabor@stalowawola.pl, edzialak@stalowawola.pl


Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Naczelnik Wydziału
Marta Szkolak
Pokój nr 16 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 62
e-mail: mszkolak@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatku od osób fizycznych
Pokój nr 16 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 08, 15 643 34 07, 15 643 35 33
e-mail: tjarmul@stalowawola.pl, gszymanek@stalowawola.pl, mwolak@stalowawola.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych od osób prawnych
Pokój nr 16 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 15
e-mail: bcebula@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości podatkowej
Pokój nr 16 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 58, 15 643 57
e-mail: ksolarz@stalowawola.pl, mstawowy@stalowawola.pl

Stanowisko ds. windykacji należności
Pokój nr 16 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 52, 15 643 34 34
e-mail: hkalawa@stalowawola.pl, aoszust@stalowawola.pl


Wydział Planowania Przestrzennego

Naczelnik Wydziału
Renata Knap
Pokój nr 20 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 76
e-mail: rknap@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. planowania przestrzennego
Pokój nr 21 i 22 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 75, 15 643 34 74
e-mail: mmorawska@stalowawola.pl, hpodpora@stalowawola.pl

Stanowisko ds. decyzji ustalających warunki zabudowy
Pokój nr 21 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 75
e-mail: mskiba@stalowawola.pl


Wydział Inwestycji, Transportu i Pozyskiwania Funduszy

Naczelnik Wydziału
Sylwester Piechota
Pokój nr 7 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 50
e-mail: spiechota@stalowawola.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału
Andrzej Wojtaś
Pokój nr 26 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 45, 15 643 35 67
e-mail: awojtas@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i inwestycji miejskich
Pokój nr 28, 29 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 35 79, 15 643 34 46
e-mail: ksznajder@stalowawola.pl, dmaczka@stalowawola.pl

Pokój nr 9 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 47
e-mail: jbrzozowski@stalowawola.pl

Stanowisko ds. remontów jednostek oświatowych
Pokój nr 28 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 35 79
e-mail: mtecza@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska
Pokój nr 8 i 9 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 49, 15 643 34 47
e-mail: aszczyrba@stalowawola.pl, dpakula@stalowawola.pl

Pokój nr 27 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 51
e-mail: kstarzomczyk@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Pokój nr 8 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 39
e-mail: gdys@stalowawola.pl

Pokój nr 25 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 48
e-mail: rknap@stalowawola.pl, ekosior@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru drogowego
Pokój nr 27 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 51
e-mail: jkapala@stalowawola.pl

Stanowisko ds. transportu publicznego i gminnych sieci telekomunikacyjnych
Pokój nr 10 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 35 88
e-mail: pkuznar@stalowawola.pl


Referat ds. Pozyskiwania Funduszy

Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy
Jolanta Kowalewska
Pokój nr 37 – II piętro
ul. Wolności 9
tel. (15) 643 35 93
e-mail: jkowalewska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Pokój nr 6 – I piętro
ul. Wolności 9
tel. (15) 643 34 43
e-mail: dpasierb@stalowawola.pl, dszymanska@stalowawola.pl

Pokój nr 34 – II piętro
ul. Wolności 9
tel. (15) 643 35 82
e-mail: asiwek@stalowawola.pl, aciba@stalowawola.pl, mturek@stalowawola.pl

Pokój nr 35  – II piętro
ul. Wolności 9
tel. (15) 643 35 80
e-mail: mziarnowska@stalowawola.pl, pbrulinski@stalowawola.pl

Biuro Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej

Kierownik Biura Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej
Ryszard Sęczyk
Pokój nr 101
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 11
e-mail: rseczyk@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. promocji gospodarczej
Pokój nr 121
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. (15) 643 35 55
e-mail: jkrzykwa@stalowawola.pl, jzlotek@stalowawola.pl

Stanowisko ds. obsługi inwestora i promocji gospodarczej
Pokój nr 102
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. (15) 643 35 81
e-mail: dszczurek@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko pomoc administracyjna
Pokój nr 120
ul. Kwiatkowskiego 1 tel. 15 847 93 12
e-mail: mmazan@stalowawola.pl, kwicinski@stalowawola.pl

Centrum Rewitalizacji

Kierownik
Dominika Czuba-Ofiara
Pokój nr 119
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 13
e-mail: dczuba@stalowawola.pl

Pokój nr 103a
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 847 93 14
e-mail: alukasiewicz@stalowawola.pl, msamulak@stalowawola.pl

Pokój nr 103
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 15
e-mail: aryba@stalowawola.pl, jmarchewka@stalowawola.pl

Pokój nr 104
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 847 93 16
e-mail: tochorok@stalowawola.pl, mpleszka@stalowawola.pl

Wydział Gospodarki Odpadami

Naczelnik Wydziału
Witold Tutak
Pokój nr 5 – parter
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 53
e-mail: wtutak@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości i windykacji
Pokój nr 4 – parter
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 35 75
e-mail: iadler@stalowawola.pl, aobszynski@stalowawola.pl, miskra@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru opłaty, obsługi systemu i edukacji
Pokój nr 2 – parter
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 94, 15 643 35 87
e-mail: mkotwica@stalowawola.pl, pzurawska@stalowawola.pl

Stanowisko ds. kontroli terenowych
Pokój nr 1 – parter
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 35 86
e-mail: czolopa@stalowawola.pl


Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

Naczelnik Wydziału
Sławomir Szkutnik
Pokój nr 39 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 642 23 51
e-mail: sszkutnik@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. tworzenia zasobów gruntowych
Pokój nr 41 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 18
e-mail: slacny@stalowawola.pl, lwojtanowska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami
Pokój nr 32 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 55
e-mail: ebabula@stalowawola.pl, gdruzynska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. mienia gminnego
Pokój nr 30 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 35 83
e-mail: ebigas@stalowawola.pl, esmardz@stalowawola.pl

Stanowisko ds. lokali mieszkalnych i użytkowych
Pokój nr 40 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 81
e-mail: kdziura@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna ds. gruntowych
Pokój nr 40 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 81
e-mail: spuzio@stalowawola.pl


Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Naczelnik Wydziału
Pełnomocnik prezydenta ds. ochrony informacji niejawnych
Sławomir Włodarczyk
Pokój nr 21 – I piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 41, fax. 15 643 34 13
e-mail: swlodarczyk@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności
Pokój nr 28 i 29 – I piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 39 (pokój nr 29), 15 643 34 23 (pokój nr 28)
e-mail: wpietras@stalowawola.pl, bdomanska@stalowawola.pl, bpilat@stalowawola.pl

Pokój nr 18 – I piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 40, 15 643 34 22
e-mail: dweselak@stalowawola.pl, aostrowska@stalowawola.pl, mmlynarska@stalowawola.pl

Stanowisko ds. operacyjno-organizacyjnych, technicznych i zaopatrzenia
Pokój nr 32 – I piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 87
e-mail: rolearczyk@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. dowodów osobistych
Pokój nr 20 – I piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 42, 15 847 93 17
e-mail: zdyrda@stalowawola.pl, estrzalkowska@stalowawola.pl, amaczka@stalowawola.pl

Stanowisko ds. wojskowych, specjalnych i pożarowych
Pokój nr 22 – I piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 88, 15 643 34 17
e-mail: isiwik@stalowawola.pl, adorosz@stalowawola.pl


Wydział Edukacji i Zdrowia

Naczelnik Wydziału
Halina Wołos
Pokój nr 16 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 10
e-mail: hwolos@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. oświaty
Pokój nr 12, 13,  14 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 77, 15 643 34 78, 15 643 34 79
e-mail: ekotwica@stalowawola.pl, jkrzyzek@stalowawola.pl, rblazejewska@stalowawola.pl

Stanowisko ds. naliczania dotacji oświatowych
Pokój nr 13- I piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 79
e-mail: klukasik@stalowawola.pl

Stanowisko ds. zdrowia
Pokój nr 12 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 77
e-mail: iwosk@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień
Pokój nr 11 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 80
e-mail: agolik@stalowawola.pl, afolta@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna ds. wydawania zezwoleń alkoholowych
Pokój nr 18 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 83
e-mail: mkopera@stalowawola.pl

Stanowisko ds. kultury
Pokój nr 17 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 04
e-mail: kwojniak@stalowawola.pl

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
Pokój nr 18 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 83
e-mail: jfalba@stalowawola.pl


Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych

Naczelnik Wydziału
Mieczysława Pędlowska
Pokój nr 3 – parter
ul. Skoczyńskiego 14,
tel. 15 643 34 84,
e-mail: mpedlowska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych
Pokój nr 1 – parter
ul. Skoczyńskiego 14,
tel. 15 643 34 82
e-mail: lmajcher@stalowawola.pl, asowa@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
Pokój nr 5, 6 – I piętro
ul. Skoczyńskiego 14,
tel. 15 643 35 78, 15 643 35 77
e-mail: mopiela@stalowawola.pl, jlabecka@stalowawola.pl, bwierzbicka@stalowawola.pl, kgulka@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
Pokój nr 2 – parter
ul. Skoczyńskiego 14,
tel. 15 643 34 09
e-mail: mbis@stalowawola.pl, pmikos@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rozliczeń świadczeń rodzinnych ZUS
Pokój nr 6 – I piętro
ul. Skoczyńskiego 14,
tel. 15 643 35 78
e-mail: rgoreczny@stalowawola.pl

Stanowisko ds. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Pokój nr 5 – I piętro
ul. Skoczyńskiego 14,
tel. 15 643 35 77
e-mail: iszwedo@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Pokój nr 4 – parter
ul. Skoczyńskiego 14,
tel. 15 643 34 91
e-mail: akrawczyk@stalowawola.pl, ezymroz@stalowawola.pl, jparys@stalowawola.pl

Stanowisko ds. stypendiów szkolnych
Pokój nr 2 – parter
ul. Skoczyńskiego 14,
tel. 15 643 35 95
e-mail: mdymowska@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna ds. świadczeń rodzinnych
Pokój nr 36 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 85
e-mail: ukolek@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. Programu „500 Plus”
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 35 96
e-mail: kgil@stalowawola.pl, ahabuda@stalowawola.pl


Biuro Rady Miejskiej

Naczelnik Wydziału
Anna Mielniczuk
Pokój nr 42 – II piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 65, 15 643 34 01
e-mail: amielniczuk@stalowawola.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady
Pokój nr 43 – II piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 66, 15 643 35 50, 15 643 34 01
e-mail: akutyla@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Komisji
Pokój nr 43 i 44 – II piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 67, 15 643 34 01, 15 643 35 50
e-mail: ejacukiewicz@stalowawola.pl, estala@stalowawola.pl


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC
Bartosz Zaleśny
Pokój nr 1
ul. Skoczyńskiego 12
tel. 15 643 34 44
e-mail: bzalesny@stalowawola.pl

Zastępca Kierownika
Marcin Maziarz
Pokój nr 2
ul. Skoczyńskiego 12
tel. 15 643 34 71
e-mail: mmaziarz@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rejestracji urodzeń
Pokój nr 4
ul. Skoczyńskiego 12
tel. (15) 643 34 72
e-mail: akostka@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rejestracji zgonów
Pokój nr 3
ul. Skoczyńskiego 12
tel. (15) 643 34 02
e-mail: jdyjak@stalowawola.pl

Stanowisko ds. transkrypcji
Pokój nr 4
ul. Skoczyńskiego 12
tel. (15) 643 34 72
e-mail: mjaniec@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko – pomoc administracyjna
Pokój nr 3
ul. Skoczyńskiego 12
tel. (15) 643 34 02


Stanowiska Samodzielne

Zespół Prawny Urzędu
Pokój nr 40 i 41 – II piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 54, 15 643 34 63
e-mail: tdarska@stalowawola.pl, mgalczak@stalowawola.pl

Zespół ds. kontroli jednostek organizacyjnych Miasta
Pokój nr 23 – I piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 89
e-mail: dturek@stalowawola.pl, mfryc@stalowawola.pl

Audytor Wewnętrzny
Pokój nr 31 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 90
e-mail: rrebisz@stalowawola.pl

Specjalista ds. BHP i ppoż.
Pokój nr 23 – I piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 86
e-mail: jfronc@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowiska ds. informatyzacji Urzędu
Pokój nr 27 i 26 – I piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 35 71, 15 643 34 73
e-mail: mjarosz@stalowawola.pl, jkuta@stalowawola.pl

Stanowisko ds. kontroli zarządczej,
dostępu do informacji publicznej i cyfryzacji Urzędu Miasta
Pokój nr 11 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 35 92
e-mail: muszynski@stalowawola.pl


Nadchodzące wydarzenia

  • „BO RADOŚĆ JEST W NAS” – Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów 2018

    30 września 2018
  • Gospel Joy & The Metro Big Band

    18 października 2018

Zobacz Kalendarz Wydarzeń