Wydziały Urzędu Miasta

Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola
ul. Wolności 9, 37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
Godziny pracy: poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.30

Biuro Obsługi Klienta
Pokój nr 1
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 20

Sekretariat Prezydenta Miasta
Pokój nr 127 – I piętro
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 24
e-mail: um@stalowawola.pl

Sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta
Pokój nr 35 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 35 66
e-mail: um2@stalowawola.pl


Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Naczelnik Wydziału
Monika Trela
Pokój nr 120 – I piętro
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 21
e-mail: mtrela@stalowawola.pl

Stanowisko ds. kultury

Pokój nr 38 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 04
e-mail: kwojniak@stalowawola.pl, mpawleniak@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna ds. sportu
Pokój nr 39 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 11
e-mail: rrutyna@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. promocji gospodarczej
Pokój nr 103a, 104, 10
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 55, 15 847 93 11, 15 643 35 81
e-mail: rseczyk@stalowawola.pl, jkrzykwa@stalowawola.pl, dszczurek@stalowawola.pl, jzlotek@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. marketingu wizualnego
Pokój nr 103a – I piętro
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 81
e-mail: kpopek@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna ds. marketingu wizualnego
Pokój nr 103a – I piętro
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 81
e-mail:  alitwin@stalowawola.pl

Stanowisko  ds. kontaktów z mieszkańcami
Pokój nr 15 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 35 98
e-mail: mdymowska@stalowawola.pl

Stanowisko ds. organizacyjnych
Pokój nr 119 – I piętro
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 21
Pokój nr 103 – I piętro
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 16
e-mail: wchodorek@stalowawola.pl, gjachim@stalowawola.pl,

Pomoc administracyjna ds. organizacyjnych
Pokój nr 103 – I piętro
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 16
e-mail: mpleszka@stalowawola.pl

Sekretarka Prezydenta
Pokój nr 127 – I piętro
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 24
e-mail: um@stalowawola.pl

Sekretarka Zastępcy Prezydenta
Pokój nr 35 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 35 66
e-mail: um2@stalowawola.pl

Wydział Organizacji i Informatyzacji

Sekretarz Miasta
Naczelnik Wydziału
Marcin Uszyński

Pokój nr 5 – parter
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 92
e-mail: muszynski@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi płac
Pokój nr 8 – parter
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 25
e-mail: abryk@stalowawola.pl, anowak@stalowawola.pl, aredzio@stalowawola.pl

Stanowisko ds. kadr
Pokój nr  7 – parter
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 59
e-mail: gdaczkowska@stalowawola.pl

Stanowisko ds. organizacji Urzędu Miasta i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Pokój nr 6 – parter
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 53
e-mail: aswiatek@stalowawola.pl

Stanowisko ds. organizacji Urzędu Miasta
Pokój nr 6 – parter
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 53
e-mail: jlabecka@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli jednostek organizacyjnych Miasta
Pokój nr 3
Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 89
Pokój nr 8
Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 25
e-mail: mfryc@stalowawola.pl, ajargielo@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli zarządczej i dostępu do informacji publicznej
Pokój nr 5
Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 60
e-mail: mkulaga@stalowawola.pl, rsaszyna@stalowawola.pl

Stanowisko ds. BHP i P.POŻ.
Pokój nr 4
Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 86
e-mail: jfronc@stalowawola.pl

Referat Informatyzacji i Cyfryzacji

Kierownik Referatu
Michał Jarosz
Pokój nr 23
Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 71
e-mail: mjarosz@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. informatyzacji i cyfryzacji Urzędu
Pokój nr 20
Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 73
Pokój nr 22
Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 22
e-mail: jkuta@stalowawola.pl, dgajda@stalowawola.pl, wjablonski@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko pomoc administracyjna ds. informatyzacji i cyfryzacji Urzędu
Pokój nr 20
Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 73
Pokój nr 22
Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 22
e-mail: pstanczak@stalowawola.pl, mbraniewski@stalowawola.pl, jkowalczuk@stalowawola.pl

Wydział Budżetu i Finansów

Skarbnik Miasta
Michał Buwaj
Pokój nr 111a
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 54
e-mail: mbuwaj@stalowawola.pl

Naczelnik Wydziału
Małgorzata Korniak
Pokój nr 112
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 30
e-mail: mkorniak@stalowawola.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału
Sylwia Karaban

Pokój nr 113
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 29
e-mail: skaraban@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości jednostki Urzędu Miasta
Pokój nr 111
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 24,
Pokój nr 114
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 28
e-mail: kdziura@stalowawola.pl, lzurawska@stalowawola.pl, msiębor@stalowawola.pl,

Stanowisko ds. obsługi kasowej
Pokój  nr 116,
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 33
Pokój nr 4
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 27
e-mail: akuziora@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. rozliczania podatku VAT
Pokój  nr 108
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 33 21
e-mail: abidas@stalowawola.pl, eoleksowicz@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości jednostki Urzędu Miasta i rozliczania funduszy unijnych
Pokój  nr 115
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 31
e-mail: peberle@stalowawola.pl, mgluszak@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. analizy budżetowej
Pokój nr 116
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 33
e-mail: jtabor@stalowawola.pl, edzialak@stalowawola.pl

Stanowisko ds. sprawozdawczości budżetowej
Pokój nr 117
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 643 35 63
e-mail: mfila@stalowawola.pl

Stanowisko ds. księgowości dochodów Urzędu Miasta
Pokój nr 118
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 643 34 26
e-mail: bpyrkosz@stalowawola.pl

Stanowisko ds. sprawozdawczości pozabudżetowej
Pokój nr 118
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 643 34 26
e-mail: edrzazga@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko pomoc administracyjna w Wydziale Budżetu i Finansów
Pokój nr 111, 117, 117a
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 24, 15 643 34 64, 15 643 35 63
e-mail: kdul@stalowawola.pl, kszczepanska@stalowawola.pl, btrybowska@stalowawola.pl

Wydział Planowania, Przygotowania Inwestycji i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału

Wieloosobowe stanowisko ds. planowania przestrzennego
Pokój nr 21, 22
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 75, 15 643 34 74
e-mail: mmorawska@stalowawola.pl, hpodpora@stalowawola.pl, bkowalslotwinska@stalowawola.pl

Stanowisko ds. decyzji ustalających warunki zabudowy
Pokój nr 22
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 74
e-mail: mskiba@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna ds. planowania przestrzennego
Pokój nr 21
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 75
e-mail: mpawusiak@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska
Pokój nr 5, 8
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 53, 15 643 34 49
e-mail: aszczyrba@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna ds. ochrony środowiska
Pokój nr 25
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 48
e-mail: mlabaj@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki odpadami
Pokój nr 2
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 94
e-mail: pzurawska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko pomoc administracyjna ds. gospodarki odpadami
Pokój nr 2, 4
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 87, 15 643 34 94, 15 643 35 75
e-mail: agorczyca@stalowawola.pl, kszczepanska@stalowawola.pl, aobszynski@stalowawola.pl, iadler@stalowawola.pl, miskra@stalowawola.pl

Stanowisko ds. kontroli terenowych
Pokój nr 1
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 86
e-mail: czolopa@stalowawola.pl

Referat Przygotowania Inwestycji

Kierownik Referatu
Mirosław Tęcza
Pokój nr 28
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 79
e-mail: mtecza@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania inwestycji
Pokój nr 8
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 40
e-mail: gdys@stalowawola.pl

Referat Pozyskiwania Funduszy

Kierownik Referatu
Jolanta Kowalewska
Pokój nr 37
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 93
e-mail: jkowalewska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Pokój nr 35, 34, 6
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 80, 15 643 35 82, 15 643 34 43,
e-mail: pbrulinski@stalowawola.pl, aciba@stalowawola.pl, dpasierb@stalowawola.pl, asiwek@stalowawola.pl, dszymanska@stalowawola.pl, mmichalkiewicz@stalowawola.pl, mkotwica@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko pomoc administracyjna ds. pozyskiwania funduszy
Pokój nr 6, 34, 35
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 43, 15 643 35 82, 15 643 35 80
e-mail: ajarosz@stalowawola.pl, azurawska@stalowawola.pl, djasinska@stalowawola.pl, ewazny@stalowawola.pl, alukasiewicz@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko pomoc administracyjna ds. projektu
Pokój nr 36
ul. Wolności 9
tel. 15 647 93 18
e-mail: ptyrawa@stalowawola.pl, kszafran@stalowawola.pl

Referat Centrum Rewitalizacji

Kierownik Referatu
Dominika Czuba-Ofiara

Pokój nr 119
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 13
e-mail: dczuba@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna wieloosobowe stanowisko koordynator projektu ds. społecznych w obszarze pomocy społecznej
Pokój nr 103a
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 14
e-mail: alukasiewicz@stalowawola.pl, msamulak@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna koordynator projektu ds. społecznych w obszarze aktywności i integracji społecznej (osiedle Fabryczne)
Pokój nr 103
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 14
e-mail: tochorok@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna koordynator projektu ds. społecznych w obszarze aktywności i integracji społecznej (osiedle Rozwadów)
Pokój nr 103
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 14
e-mail: mpleszka@stalowawola.pl

Wydział Realizacji Inwestycji i Transportu

Naczelnik Wydziału
Sylwester Piechota
Pokój nr 7
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 50
e-mail: spiechota@stalowawola.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału
Andrzej Wojtaś
Pokój nr 26
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 45, 15 643 35 67
e-mail: awojtas@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i realizacji inwestycji miejskich
Pokój nr 25, 9, 29
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 48, 15 643 34 47, 15 643 34 46
e-mail: ekosior@stalowawola.pl, jbrzozowski@stalowawola.pl, dmaczka@stalowawola.pl, mwosk@stalowawola.pl, ekorkoszfus@stalowawola.pl

Stanowisko ds. remontów jednostek oświatowych
Pokój nr 28
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 79
e-mail:

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Pokój nr 27, 9
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 51, 15 643 34 47
e-mail: kstarzomczyk@stalowawola.pl, dpakula@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru drogowego
Pokój nr 28, 27
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 79, 15 643 34 51
e-mail: ksznajder@stalowawola.pl, jkapala@stalowawola.pl

Stanowisko ds. transportu publicznego i gminnych sieci telekomunikacyjnych
Pokój nr 10
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 88
e-mail: pkuznar@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko pomoc administracyjna w Wydziale Realizacji Inwestycji i Transportu
Pokój nr 29, 10
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 66, 15 643 35 88
e-mail: jsledzinski@stalowawola.pl, shalkiew@stalowawola.pl

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Kierownik USC
Marcin Maziarz

Pokój nr 2
ul. Skoczyńskiego 12
tel. 15 643 34 71
e-mail: mmaziarz@stalowawola.pl

Zastępca Kierownika USC
Anna Kostka
Pokój nr 1
ul. Skoczyńskiego 12
tel. 15 643 34 44
e-mail: akostka@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rejestracji urodzeń
Pokój nr 4
ul. Skoczyńskiego 12
tel. 15 643 34 02
e-mail:

Stanowisko ds. rejestracji zgonów
Pokój nr 3
ul. Skoczyńskiego 12
tel. 15 643 34 72
e-mail: jdyjak@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. transkrypcji
Pokój nr 4
ul. Skoczyńskiego 12
tel. 15 643 34 02
e-mail: mjaniec@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko pomoc administracyjna ds. aktów stanu cywilnego
Pokój nr 3, 4
ul. Skoczyńskiego 12
tel. 15 643 34 02
e-mail: rzerdecka@stalowawola.pl, psurdyka@stalowawola.pl

Wydział spraw obywatelskich

Naczelnik Wydziału
Gabriela Grzesiowska
Pokój nr 46
ul. Wolności 7
tel. 15 643 35 70
e-mail: ggrzesiowska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności
Pokój nr 18, 28, 29
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 22, 15 643 34 40, 15 643 34 39, 15 643 34 23
e-mail: mmlynarska@stalowawola.pl, aostrowska@stalowawola.pl, wpietras@stalowawola.pl, bdomanska@stalowawola.pl, bpilat@stalowawola.pl, apopielinska@stalowawola.pl,

Wieloosobowe stanowisko ds. dowodów osobistych
Pokój nr 20
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 42, 15 643 33 17
e-mail: estrzalkowska@stalowawola.pl, asrodek@stalowawola.pl, kbarodowska@stalowawola.pl
Pomoc administracyjna ds. dowodów osobistych
Pokój nr 20
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 42, 15 643 33 17
e-mail: gsmietanska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. działalności gospodarczej i zezwoleń alkoholowych
Pokój nr 25
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 83
e-mail: jfalba@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko pomoc administracyjna ds. działalności gospodarczej i zezwoleń alkoholowych
Pokój nr 30
ul. Wolności 7
tel. 15 643 35 56
e-mail: mkopera@stalowawola.pl, dryn@stalowawola.pl

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Naczelnik Wydziału
Marta Szkolak
Pokój nr 16
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 62
e-mail: mszkolak@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatku od osób fizycznych
Pokój nr 16
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 08, 15 643 34 07, 15 643 35 33
e-mail: tjarmul@stalowawola.pl, gszymanek@stalowawola.pl, mwolak@stalowawola.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych od osób prawnych
Pokój nr 16
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 15
e-mail: bcebula@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości podatkowej
Pokój nr 16
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 57, 15 643 34 58
e-mail: ksolarz@stalowawola.pl, mstawowy@stalowawola.pl

Stanowisko ds. należności cywilnoprawnych
Pokój nr 16
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 52
e-mail: hkalawa@stalowawola.pl

Stanowisko ds. poboru należności podatkowych
Pokój nr 16
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 34
e-mail: aoszust@stalowawola.pl

Biuro ds. Windykacji Należności Pieniężnych

Kierownik Biura, Komornik Administracyjny
Małgorzata Kołecka
Pokój nr 33
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 89
e-mail: mkolecka@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko pomoc administracyjna ds. windykacji należności pieniężnych
Pokój nr 33
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 89
e-mail: dtrybuch@stalowawola.pl, spasztaleniec@stalowawola.pl, dbuczynska@stalowawola.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Naczelnik Wydziału
Jerzy Darski
Pokój nr 13
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 20
e-mail: jdarski@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. monitoringu wizyjnego
Pokój nr 12
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 23

Stanowisko ds. sieci szerokopasmowych
Pokój nr 14
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 87
e-mail: kpalen@stalowawola.pl

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Pokój nr 14
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 87
e-mail: gsondej@stalowawola.pl

Stanowisko ds. obronnych specjalnych i pożarowych
Pokój nr 15
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 88
e-mail: adorosz@stalowawola.pl

Stanowisko ds. wojskowych i obronnych, Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych
Pokój nr 15
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 17, 15 643 34 88
e-mail: isiwik@stalowawola.pl

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

Naczelnik Wydziału
Sławomir Szkutnik
Pokój nr 39 – II piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 642 23 51
e-mail: sszkutnik@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. tworzenia zasobów gruntowych
Pokój nr 41 – II piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 18
e-mail: lwojtanowska@stalowawola.pl, spuzio@stalowawola.pl, jdrabik@stalowawola.pl,

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami
Pokój nr 32 – II piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 55
e-mail: ebabula@stalowawola.pl, gdruzynska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. mienia gminnego
Pokój nr 30 – II piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 83
e-mail: ebigas@stalowawola.pl, esmardz@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. lokali mieszkalnych i użytkowych
Pokój nr 40 – II piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 81
e-mail: kdziura@stalowawola.pl, rwojtanowicz@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko pomoc administracyjna ds. gruntowych
Pokój nr 40 – II piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 81
e-mail: mdzik@stalowawola.pl

Wydział Edukacji i Zdrowia

Naczelnik Wydziału
Halina Wołos
Pokój nr 16 – I piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 10
e-mail: hwolos@stalowawola.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału
Aneta Fołta
Pokój nr 11 – I piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 80
e-mail: afolta@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna ds. zdrowia i organizacji pozarządowych
Pokój nr 12 – I piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 77
e-mail: iwosk@stalowawola.pl

Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień
Pokój nr 11 – I piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 80
e-mail: agolik@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna ds. naliczania dotacji oświatowych
Pokój nr 13 – I piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 79
e-mail: klukasik@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. oświaty
Pokój nr 12, 13, 14 – I piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 77, 15 643 34 78, 15 643 34 79
e-mail: ekotwica@stalowawola.pl, jkrzyzek@stalowawola.pl, rblazejewska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko pomoc administracyjna w Wydziale Edukacji i Zdrowia
Pokój nr 18, 14, 17
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 83, 15 643 34 78, 15 643 34 04
e-mail: rniwierski@stalowawola.pl

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych

Naczelnik Wydziału
Mieczysława Pędlowska
Pokój nr 2 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 84
e-mail: mpedlowska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych
Pokój nr 11 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 82
e-mail: lmajcher@stalowawola.pl, asowa@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
Pokój nr 7 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 85, 15 643 34 09, 15 643 35 77
e-mail: bwierzbicka@stalowawola.pl, kgulka@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
Pokój nr 3 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 91
e-mail: mbis@stalowawola.pl, pmikos@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rozliczeń świadczeń rodzinnych ZUS
Pokój nr 6 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 35 78
e-mail: rgoreczny@stalowawola.pl

Stanowisko ds. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Pokój nr 6 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 35 78
e-mail: iszwedo@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Pokój nr 3 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 91
e-mail: akrawczyk@stalowawola.pl, ezymroz@stalowawola.pl, jparys@stalowawola.pl

Stanowisko ds. stypendiów szkolnych
Pokój nr 11 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 82
e-mail: asowa@stalowawola.pl, lmajcher@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko pomoc administracyjna ds. świadczeń rodzinnych
Pokój nr 8 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 85
e-mail: ukolek@stalowawola.pl, kkogut@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko pomoc administracyjna ds. świadczeń wychowawczych
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 96, 15 643 35 94
e-mail: dmadej@stalowawola.pl, aredzio@stalowawola.pl, rszyszka@stalowawola.pl, awasyl@stalowawola.pl, mbinkowska@stalowawola.pl, kgil@stalowawola.pl, kandres@stalowawola.pl, echyła@stalowawola.pl, adziadura@stalowawola.pl

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Naczelnik Wydziału
Danuta Bednarz
Pokój nr 13 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 37
e-mail: dbednarz@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko pomoc administracyjna ds. Administracyjno-Gospodarczych
Pokój nr 14 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 36
e-mail: aseltenreich@stalowawola.pl, mkotulska@stalowawola.pl

Stanowisko ds. Archiwum
Pokój nr 14 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 36
e-mail: mmetko@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna ds. Archiwum
Pokój nr 14 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 36
e-mail: ebiernat@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko robotnik gospodarczy
Portiernia – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 70

Wieloosobowe stanowisko dozorcy
Portiernia – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 70

Wieloosobowe stanowisko kancelisty
Pokój nr 1 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 20, 15 643 34 03
e-mail: mkosidlo@stalowawola.pl, kaniol@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna ds. kancelarii ogólnej
Pokój nr 1 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 03
e-mail: azawisza@stalowawola.pl

Goniec
Pokój nr 1 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 03

Biuro Rady Miejskiej

Naczelnik Wydziału
Anna Mielniczuk
Pokój nr 42 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 65, 15 643 34 01
e-mail: amielniczuk@stalowawola.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady
Pokój nr 43 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 66, 15 643 35 50, 15 643 34 01
e-mail: akutyla@stalowawola.pl

Stanowisko ds. obsługi Komisji
Pokój nr 43 i 44 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 66
e-mail: estala@stalowawola.pl

Stanowisko ds. organizacyjnych Rady Miejskiej
Pokój nr 43 i 44 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 66
e-mail: jargasinska@stalowawola.pl

Biuro Prawne Urzędu

Radca Prawny – Koordynator
Teresa Darska

Pokój nr 41 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 54
e-mail: tdarska@stalowawola.pl

Radca Prawny
Małgorzata Galczak

Pokój nr 40 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 63
e-mail: mgalczak@stalowawola.pl

Audytor Wewnętrzny

Renata Rębisz
Pokój nr 31
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 90
e-mail: rrebisz@stalowawola.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Michał Jarosz
Pokój nr 23
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 71
e-mail: iod@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli zarządczej i cyfryzacji Urzędu Miasta

Agata Habuda
Pokój nr 5
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 60
e-mail: ahabuda@stalowawola.pl

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2020

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • XXX Międzynarodowy F…
2
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
3
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
4
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Dzień otwarty "…
5
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Narodowe Czytanie &q…
6
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
7
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
8
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • XXX Międzynarodowy F…
9
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
10
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
11
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Festiwal Tyrmanda
12
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Festiwal Tyrmanda
13
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Festiwal Tyrmanda
14
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
15
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
16
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Relacje. V Międzypok…
17
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Relacje. V Międzypok…
18
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Relacje. V Międzypok…
19
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Relacje. V Międzypok…
20
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
 • Relacje. V Międzypok…
21
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
22
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
23
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
24
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
25
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
 • VII Piknik Sąsiedzki…
26
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
27
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
28
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
29
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
30
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…