Druki urzędowe do pobrania

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 2. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 3. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 4. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 5. Wniosek o wydanie opinii urbanistycznej o przeznaczeniu działki-nieruchomości
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. zmiany sposobu użytkowania
 7. Wniosek o wypis i wyrys z planu miejscowego lub studium
 8. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
 9. Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 10. Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 11. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek należy drukować dwustronnie)
 12. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 13. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 14. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 15. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz oświadczenia
 16. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i oświadczenie
 17. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 18. Oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 19. Wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego
 20. Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
 21.  Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 lub 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 22. Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 92, art. 93 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami
 23. Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 24. Wniosek o poświadczenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
 25. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego
 26. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
 27. Wniosek o sprzedaż garażu na rzecz jego najemcy
 28. Wniosek o udzielenie informacji w sprawie położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji
 29. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
 30. Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu
 31. Wniosek o użyczenie lub przedłużenie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola
 32. Wniosek o wydzierżawienie lub przedłużenie dzierżawy
 33. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego
 34. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego
 35. Wniosek o zamianę nieruchomości
 36. Wniosek o udostępnienie danych
 37. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
 38. Wniosek o zgłoszenie pobytu czasowego
 39. Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego
 40. Wniosek o zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 41. Wniosek o zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 42. Wniosek o zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 43. Wniosek o zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • "Miasto i Sen&q…
 • Rajd Honoru
 • " Chrześcijańsk…
2
 • "Miasto i Sen&q…
 • " Chrześcijańsk…
3
 • "Miasto i Sen&q…
 • Turniej singlowy z c…
 • " Chrześcijańsk…
 • Muzyka pod Księżycem…
4
 • "Miasto i Sen&q…
 • Turniej singlowy z c…
 • Letnia Scena. A kto …
 • " Chrześcijańsk…
5
 • "Miasto i Sen&q…
 • " Chrześcijańsk…
6
 • "Miasto i Sen&q…
 • " Chrześcijańsk…
 • XXIX Międzynarodowy …
7
 • "Miasto i Sen&q…
 • " Chrześcijańsk…
8
 • "Miasto i Sen&q…
 • " Chrześcijańsk…
9
 • "Miasto i Sen&q…
 • " Chrześcijańsk…
 • Lato z Radiem
10
 • "Miasto i Sen&q…
 • " Chrześcijańsk…
 • Lato z Radiem
 • Muzyka pod Księżycem…
11
 • "Miasto i Sen&q…
 • Dzień Baniek Mydlany…
 • Letnia Scena. Stacja…
 • " Chrześcijańsk…
12
 • "Miasto i Sen&q…
 • " Chrześcijańsk…
13
 • "Miasto i Sen&q…
 • " Chrześcijańsk…
 • XXIX Międzynarodowy …
14
 • "Miasto i Sen&q…
 • " Chrześcijańsk…
15
 • "Miasto i Sen&q…
 • " Chrześcijańsk…
16
 • "Miasto i Sen&q…
 • " Chrześcijańsk…
17
 • "Miasto i Sen&q…
 • Turniej o Puchar Sta…
 • " Chrześcijańsk…
 • Muzyka pod Księżycem…
18
 • "Miasto i Sen&q…
 • Targ Staroci
 • Turniej o Puchar Sta…
 • Dziewczyna o perłowy…
 • " Chrześcijańsk…
19
20
 • XXIX Międzynarodowy …
21
22
23
24
 • Muzyka pod Księżycem…
25
 • Letnia Scena. Róża
26
 • Wakacyjne Warsztaty …
27
 • Wakacyjne Warsztaty …
 • XXIX Międzynarodowy …
28
 • Wakacyjne Warsztaty …
29
 • Wakacyjne Warsztaty …
 • Dzieci kwiaty – konc…
30
31
 • XVII Memoriał Bogdan…