Druki urzędowe do pobrania

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 2. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 3. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 4. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 5. Wniosek o wydanie opinii urbanistycznej o przeznaczeniu działki-nieruchomości
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. zmiany sposobu użytkowania
 7. Wniosek o wypis i wyrys z planu miejscowego lub studium
 8. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
 9. Wniosek o zmianę* lub sporządzenie* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 10. Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 11. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek należy drukować dwustronnie)
 12. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 13. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 14. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 15. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz oświadczenia
 16. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i oświadczenie
 17. Udzielenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla osób zamieszkałych na terenie gminy Stalowa Wola
 18. Przyznanie dodatku mieszkaniowego
 19. Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
 20. Karta Dużej Rodziny
 21. Wyprawka szkolna
 22. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
 23. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 24. Informacja w sprawie zasad przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł
 25. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START
 26. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 27. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 28. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
 29. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 30. Oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 31. Wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego
 32. Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
 33.  Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 lub 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 34. Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 92, art. 93 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami
 35. Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 36. Wniosek o poświadczenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
 37. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego
 38. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
 39. Wniosek o sprzedaż garażu na rzecz jego najemcy
 40. Wniosek o udzielenie informacji w sprawie położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji
 41. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
 42. Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu
 43. Wniosek o użyczenie lub przedłużenie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola
 44. Wniosek o wydzierżawienie lub przedłużenie dzierżawy
 45. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego
 46. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego
 47. Wniosek o zamianę nieruchomości
 48. Wniosek o udostępnienie danych
 49. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
 50. Wniosek o zgłoszenie pobytu czasowego
 51. Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego
 52. Wniosek o zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 53. Wniosek o zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 54. Wniosek o zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 55. Wniosek o zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2020

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • XXX Międzynarodowy F…
2
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
3
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
4
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Dzień otwarty "…
5
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Narodowe Czytanie &q…
6
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
7
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
8
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • XXX Międzynarodowy F…
9
 • Plenerowa wystawa sz…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
10
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
11
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Festiwal Tyrmanda
12
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Festiwal Tyrmanda
13
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Festiwal Tyrmanda
14
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
15
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
16
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Relacje. V Międzypok…
17
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Relacje. V Międzypok…
18
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Relacje. V Międzypok…
19
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • Relacje. V Międzypok…
20
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
 • Relacje. V Międzypok…
21
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
22
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
23
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
24
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
25
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
 • VII Piknik Sąsiedzki…
26
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
27
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
28
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
29
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
30
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…