Druki urzędowe do pobrania

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 2. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 3. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 4. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 5. Wniosek o wydanie opinii urbanistycznej o przeznaczeniu działki-nieruchomości
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. zmiany sposobu użytkowania
 7. Wniosek o wypis i wyrys z planu miejscowego lub studium
 8. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
 9. Wniosek o zmianę* lub sporządzenie* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 10. Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 11. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek należy drukować dwustronnie)
 12. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 13. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 14. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 15. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz oświadczenia
 16. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i oświadczenie
 17. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 18. Oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 19. Wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego
 20. Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
 21.  Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 lub 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 22. Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 92, art. 93 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami
 23. Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 24. Wniosek o poświadczenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
 25. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego
 26. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
 27. Wniosek o sprzedaż garażu na rzecz jego najemcy
 28. Wniosek o udzielenie informacji w sprawie położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji
 29. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
 30. Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu
 31. Wniosek o użyczenie lub przedłużenie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola
 32. Wniosek o wydzierżawienie lub przedłużenie dzierżawy
 33. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego
 34. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego
 35. Wniosek o zamianę nieruchomości
 36. Wniosek o udostępnienie danych
 37. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
 38. Wniosek o zgłoszenie pobytu czasowego
 39. Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego
 40. Wniosek o zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 41. Wniosek o zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 42. Wniosek o zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 43. Wniosek o zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2020

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Wystawa Elementarz p…
2
 • Wystawa Elementarz p…
3
 • Wystawa Elementarz p…
4
 • Wystawa Elementarz p…
5
 • Wystawa Elementarz p…
6
 • Wystawa Elementarz p…
7
 • Wystawa Elementarz p…
8
 • Wystawa Elementarz p…
9
 • Wystawa Elementarz p…
10
 • Wystawa Elementarz p…
11
 • Wystawa Elementarz p…
12
 • Wystawa Elementarz p…
13
 • Wystawa Elementarz p…
14
 • Wystawa Elementarz p…
15
 • Wystawa Elementarz p…
16
 • Wystawa Elementarz p…
17
 • Wystawa Elementarz p…
18
 • Wystawa Elementarz p…
19
 • Wystawa Elementarz p…
20
 • Wystawa Elementarz p…
21
 • Wystawa Elementarz p…
22
 • Wystawa Elementarz p…
23
 • Wystawa Elementarz p…
24
 • Wystawa Elementarz p…
25
 • Wystawa Elementarz p…
26
 • Wystawa Elementarz p…
27
 • Wystawa Elementarz p…
28
 • Wystawa Elementarz p…
29
 • Wystawa Elementarz p…
30
 • Wystawa Elementarz p…
31
 • Wystawa Elementarz p…