Najnowsze informacje

Trwają konsultacje w sprawie MOF-u

06.09.2018

Do 12 września 2018 r. prowadzone będą konsultacje projektu zmodyfikowanej w sierpniu 2018 r. Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020. Obejmuje ona swoim zakresem Gminę Stalowa Wola, Gminę i Miasto Nisko, Gminę Pysznica i Gminę Zaleszany. Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej na temat zmodyfikowanej Strategii.


Osobą do kontaktu w sprawie prowadzonych konsultacji jest Pani Arleta Siwek tel. 15 643 35 82 (asiwek@stalowawola.pl)

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu uwag. Wypełniony formularz uwag należy w terminie do 12 września 2018 r. złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Stalowej Woli lub przesłać drogą pocztową (liczy się data wpływu) lub elektroniczną na adres:

W tytule e-maila lub na kopercie należy wpisać „Konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020 – sierpień 2018″.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Dokumenty dotyczące prowadzonych konsultacji znajdują się na stronach:

Projekt Strategii jest także dostępny do wglądu w pok. nr 34 Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 9 (budynek po prokuraturze).

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i inne podmioty z gmin Stalowa Wola, Nisko, Pysznica, Zaleszany do udziału w niniejszych konsultacjach społecznych.

Nadchodzące wydarzenia

  • Fiesta Harmonica Festival 2018

    24 listopada 2018

Zobacz Kalendarz Wydarzeń