Najnowsze informacje

STAL WARS – Już 27 maja 2023 r. poznaj z nami kosmiczne STALOWE INSPIRACJE

19.05.2023

Prezydent Miasta Stalowej Woli – Lucjusz Nadbereżny zaprasza w dniu 27 maja 2023 r. w godz. od 11:00 do 22:00 na wyjątkowe wydarzenie edukacyjno-naukowe pn.: STAL WARS, które odbędzie się w siedzibie Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, przy ul. Kwiatkowskiego 4 – współorganizatora wydarzenia.

STAL WARS poprzez pryzmat szeroko rozumianej nowoczesności pokaże, czym może inspirować Stalowa Wola oraz stanowić będzie świetną okazję do zabawy, rozwoju zainteresowań, pasji naukami ścisłymi dla osób w każdym wieku.

Wydarzenie realizowane jest w ramach PROGRAMU STALOWE INSPIRACJE, stanowiącego element projektu pt.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, który dofinansowany został z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w kwocie 13 029 224,03 zł (85%) oraz z Budżetu Państwa w kwocie 2 299 274,83 zł (15%).

Wszystkie atrakcje w trakcie wydarzenia oferowane są BEZPŁATNIE.

PROGRAM GŁÓWNY WYDARZENIA

(wiele działań realizowanych jest równolegle – na miejscu przy stoisku Wydziału SCAL w holu budynku dostępna będzie mapka z rozpiską sal, w których realizowane będą poszczególne aktywności) 

 • 11:00-15:40 – POPOŁUDNIE FILMOWE – Pokaz filmów w kosmicznej tematyce (aula)
 • 11:00-18:00 – WARSZTATY KONSTRUOWANIA I PROGRAMOWANIA ROBOTÓW z klockami LEGO SPIKE/MINDSTORMS EV3 (warsztaty dla osób powyżej 10 lat, można przyjść o dowolnej godzinie)
 • 12:00-13:00 – WARSZTATY ORIGAMI prowadzone przez Stowarzyszenie STAL FICTION
 • 13:00-18:00 – LARP (z ang. LIVE ACTION ROLE-PLAYING) – aktywność na pograniczu gry i sztuki, podczas której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, odgrywając role podobnie do improwizowanego teatru. LARP w kosmicznej tematyce poprowadzi Stowarzyszenie STAL FICTION (konieczność wcześniejszego zgłoszenia udziału – link do Formularza online znajduje się na dole artykułu)
 • 14:00-16:00 – KONKURS COSPLAY (Regulamin znajduje się na dole artykułu, akcja prowadzona przy stanowisku Wydziału SCAL w holu budynku, ogłoszenie wyników o godz. 16:50 na auli)
 • 16:00-18:00 – BLOK REWELACYJNYCH WYKŁADÓW EDUKACYJNO-NAUKOWYCH, prowadzonych przez wyjątkowych fachowców (aula na ok. 300 os. – z uwagi na limit miejsc, o możliwości udziału decyduje kolejność przybycia):
 • 16:00-16:30 – Sztuczna inteligencja w służbie „IMPERIUM” – Wykładowcy Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli: dr Andrzej Chmielowiec – Kierownik w Zakładzie Informatyzacji i Robotyzacji Procesów Przemysłowych oraz dr Leszek Klich – adiunkt.
 • 16:30-16:50 – Cyberbezpieczeństwo z wykorzystaniem gogli VR – Jakub Sieńko, od 15 lat związany z branżą IT, zaangażowany w budowę świadomości na temat cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się transferem nowych technologii i wspiera wdrażanie produktów dotyczących: sieci, poczty i własności intelektualnej.
 • 16:50-17:00 – Wręczenie nagród w Konkursie COSPLAY
 • 17:00-18:00 – Nawigacja pojazdów kosmicznych – TOMASZ CZAJKA – Urodzony w Stalowej Woli, polski programista, wielokrotny zwycięzca zawodów informatycznych, mistrz świata w programowaniu zespołowym 2003, pracownik firmy Google, a następnie SpaceX. Pracował nad oprogramowaniem systemów sterowania rakiety Falcon Heavy.
 • 18:00-22:00 – WIECZÓR FILMOWY – Pokaz filmów w kosmicznej tematyce (aula)

 W trakcie wydarzenia (w godz. 11:00-19:00) na terenie budynku i w jego najbliższym otoczeniu będzie można także skorzystać z wielu nietypowych, ciekawych ATRAKCJI:

 • ZAPOZNAĆ SIĘ Z LEGENDARY IV – Najlepszym na świecie ŁAZIKIEM MARSJAŃSKIM, skonstruowanym przez studentów Politechniki Rzeszowskiej – zdobywcą I miejsca na zawodach University Rover Challenge 2016
 • ZMIERZYĆ SIĘ Z ROBOTEM AUTONOMICZNYM (w holu budynku)
 • ODBYĆ „KOSMICZNĄ PODRÓŻ” w MOBILNYM OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM (dmuchana kopuła przed budynkiem Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, wstęp co 30 minut)
 • POSPACEROWAĆ PRZEZ GALAKTYKĘ W GOGLACH VR i mieć na wyciągnięcie ręki pierścienie Saturna
 • SPRAWDZIĆ JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO W SIECI, korzystając z gogli VR (w holu budynku)
 • SPRAWDZIĆ SIĘ W PILOTAŻU DRONÓW na profesjonalnym symulatorze
 • PRZYGOTOWAĆ KOSMICZNE PROJEKTY ZA POMOCĄ DŁUGOPISÓW 3D „STAL WARS w 3D” (w holu budynku)
 • SPRAWDZIĆ SWOJĄ WIEDZĘ W KOSMICZNEJ TEMATYCE, NA STANOWISKU MAL „STREFA SPOTKAŃ”, prowadzonej przez Stowarzyszenie STREFA SPOTKAŃ
 • ZAGRAĆ W NAJLEPSZE GRY PLANSZOWE O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z KOSMOSEM, wypożyczane przez Stowarzyszenie STAL FICTION i Wydział SCAL
 • SPOTKAĆ SIĘ Z PIONIERAMI INNOWACJI W NASZYM WOJEWÓDZTWIE na stoisku Podkarpackiego Centrum Innowacji z Rzeszowa, którzy podpowiedzą jak zrobić „kosmiczną” karierę, dzięki wzięciu udziału w HACKATHONIE oraz pokażą możliwości druku 3D (Hackathony to swego rodzaju maratony kreatywności, które polegają na zaproszeniu do wspólnego poszukiwania rozwiązań konkretnych wyzwań i problemów, nakreślonych przez organizatora hackathonu. Po jednej stronie jest firma, instytucja lub organizacja, po drugiej uczestnicy reprezentujący najróżniejsze branże, wiedzę ekspercką i doświadczenia zawodowe)
 • STOCZYĆ WIRTUALNĄ WALKĘ Z KOSMICZNYM WOJOWNIKIEM (w holu budynku)
 • OBEJRZEĆ KOLEKCJĘ STARYCH SAMOCHODÓW (podziemia budynku Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej)
 • PRZEJECHAĆ SIĘ ULTRANOWOCZESNYM SAMOCHODEM PRZYSZŁOŚCI
 • POZNAĆ PRODUKTY BRANŻY PRZEMYSŁU OBRONNEGO HUTY STALOWA WOLA S.A. (parking przed budynkiem Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej)

A w czasie przerwy, aby odpocząć pomiędzy atrakcjami, zapraszamy na pyszną kawusię i rozmowę o miejskich wyzwaniach w CafeLAB w ramach StaLOVE UrbanLAB, na stoisku Stalowowolskiego Centrum Aktywności Lokalnej – Wydziału Urzędu Miasta Stalowej Woli, które będzie można znaleźć w holu budynku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY BO NAPRAWDĘ WARTO. Niezależnie od wieku każdy znajdzie coś dla siebie.

Wydarzenie STAL WARS i geneza jego powstania:

 • Rozpoczyna cykl działań STALOWE INSPIRACJE, ukierunkowanych na pokazanie lokalnego dziedzictwa, tego z czego może być dumna Stalowa Wola i zaprezentowanie wyjątkowych osób ze Stalowej Woli, które warto naśladować.
 • Ukierunkowane jest na rozwój kompetencji przyszłości i zainteresowania naukami ścisłymi, nawiązuje do robotyzacji, sztucznej inteligencji, cyber rozwiązań, nowoczesnych technologii, odnosi się do podboju kosmosu, nawigacji statków kosmicznych i podróży międzygwiezdnych, a więc tematów silnie powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami województwa podkarpackiego, jakimi są lotnictwo i kosmonautyka oraz informacja i telekomunikacja.
 • Promuje lokalne produkty i zasoby, powiązane z tymi obszaramiin. z branżą kosmiczną oraz przemysłem obronnym, a także prezentuje ludzi ze Stalowej Woli, którzy mogą stać się inspiracją dla młodego pokolenia mieszkańców miasta, aktywizując ich do rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz walki (wojny) o to, aby być człowiekiem sukcesu.

 PONIŻEJ MOŻNA POBRAĆ/WYPEŁNIĆ:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT WYDARZENIA MOŻNA UZYSKAĆ W:

Wydziale Stalowowolskie Centrum Aktywności Lokalnej
Urzędu Miasta Stalowej Woli, z siedzibą w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola,
nr tel.: 792 983 300, e-mail: scal@stalowawola.pl
Facebook Wydziału SCAL: Stalowowolskie Centrum Aktywności Lokalnej


The Mayor of the Stalowa Wola City – Lucjusz Nadbereżny invites you on May 27, 2023 from 11:00 to 22:00 for a unique educational and scientific event entitled: STAL WARS, which will take place at the seat of the Mechanical and Technology Faculty of the Rzeszow University of Technology in Stalowa Wola, at Kwiatkowskiego 4 Street – co-organizer of the event. STAL WARS through the prism of broadly understood modernity will show with what can Stalowa Wola inspire the others and will be a great opportunity to have fun, develop interests, passion for science for people of all ages. The event is carried out as part of the INSPIRATIONS of STALOWA WOLA PROGRAM, which is part of the project entitled „MODE SOLUTIONS FOR DIFFICULT CHALLENGES – Local and Institutional Development Plan of Stalowa Wola”, co-financed from the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 in the amount of 13.029.224,03 PLN ( 85%) and from the State Budget in the amount of 2.299.274,83 PLN (15%). All attractions during the event are offered FREE OF CHARGE.

MAIN PROGRAM OF THE EVENT (many activities are carried out in parallel – a map with a list of rooms where individual activities will be carried out will be available at the SCAL Faculty’s stand in the building’s lobby)

 • 11:00-15:40 – MOVIE AFTERNOON – Screening of films on a space theme (Aula)
 • 11:00-18:00 – WORKSHOPS OF CONSTRUCTING AND PROGRAMMING ROBOTS with LEGO SPIKE/MINDSTORMS EV3 bricks (workshops for people over 10 years old, you can come at any time)
 • 12:00-13:00 – ORIGAMI WORKSHOPS run by the STAL FICTION Association
 • 13:00-18:00 – LARP (LIVE ACTION ROLE-PLAYING) – an activity on the border of a game and art, during which participants create and experience a story together, playing roles similar to improvised theatre.Space-themed LARP will be hosted by the STAL FICTION Association (registration is required – the link to the online form is at the bottom of the article)
 • 14:00-16:00 – COSPLAY COMPETITION (Rules are at the bottom of the article, the action is held at the SCAL Department stand in the hall of the building, announcement of the results at 16:50 in the auditorium)
 • 16:00-18:00 – BLOCK OF EXCELLENT EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC LECTURES, conducted by exceptional professionals (assembly hall for approx. 300 people – due to the limit of places, the order of arrival decides about the possibility of participation):
 • 16:00-16:30 – Artificial intelligence in the service of „IMPERIUM” – Lecturers of the Faculty of Mechanical and Technology of the Rzeszów University of Technology in Stalowa Wola: Dr. Andrzej Chmielowiec – Head of the Department of Computerization and Robotization of Industrial Processes and Dr. Leszek Klich – assistant professor.
 • 16:30-16:50 – Cybersecurity with the use of VR goggles – Jakub Sieńko, associated with the IT industry for 15 years, involved in building awareness about cybersecurity.He deals with the transfer of new technologies and supports the implementation of products related to: network, mail and intellectual property.
 • 16:50-17:00 – Awards ceremony in the COSPLAY Competition
 • 17:00-18:00 – Navigation of space vehicles – TOMASZ CZAJKA – Born in Stalowa Wola, Polish programmer, multiple winner of IT competitions, world champion in team programming in 2003, employee of Google and then SpaceX.He worked on the software for the control systems of the Falcon Heavy rocket.
 • 18:00-22:00 – FILM EVENING – Screening of films on a space theme (assembly hall)

During the event (11:00-19:00) in the building and in its immediate vicinity, you will also be able to take advantage of many unusual, interesting ATTRACTIONS:

 • GET ACQUAINTED WITH THE LEGENDARY IV – The world’s best MARS ROVER, constructed by students of the Rzeszow University of Technology – winner of the 1st place at the University Rover Challenge 2016
 • FACE AN AUTONOMOUS ROBOT (in the hall of the building)
 • TAKE A „SPACE JOURNEY” at the MOBILE ASTRONOMIC OBSERVATORY (inflatable dome in front of the building of the Faculty of Mechanical and Technology of the Rzeszów University of Technology in Stalowa Wola, admission every 30 minutes)
 • WALK THROUGH THE GALAXY WEARING VR GOGGLES and have Saturn’s rings at your fingertips
 • CHECK HOW TO ENSURE SAFETY ON THE NETWORK using VR goggles (in the lobby of the building)
 • TEST YOUR DRONE PILOTING on a professional simulator
 • PREPARE COSMIC PROJECTS WITH 3D PENS „STEEL WARS in 3D” (in the hall of the building)
 • TEST YOUR KNOWLEDGE IN COSMIC SUBJECTS AT MAL’S STEFA MEETINGS, run by the ZONE MEETINGS Association
 • PLAY THE BEST BOARD GAMES RELATED TO SPACE, loaned by the STAL FICTION Association and the SCAL Faculty
 • MEET THE PIONEERS OF INNOVATION IN OUR REGION at the stand of the Podkarpackie Center of Innovation from Rzeszow, who will tell you how to make a „cosmic” career by taking part in a HACKATHON and show you the possibilities of 3D printing (Hackathons are a kind of creativity marathons, which consist of an invitation to jointsearching for solutions to specific challenges and problems outlined by the hackathon organizer. On the one hand there is a company, institution or organization, on the other hand participants representing various industries, expert knowledge and professional experience)
 • FIGHT A VIRTUAL BATTLE WITH A SPACE WARRIOR (in the hall of the building)
 • WATCH THE COLLECTION OF OLD CARS (underground of the building of the Faculty of Mechanical and Technology of the Rzeszow University of Technology)
 • DRIVE THE ULTRA-MODERN CAR OF THE FUTURE
 • GET ACQUAINTED WITH THE DEFENSE INDUSTRY PRODUCTS OF HUTA STALOWA WOLA S.A.(car park in front of the building of the Faculty of Mechanical and Technology of the Rzeszow University of Technology)
 • And during the break, to rest between attractions, we invite you for delicious coffee and a conversation about urban challenges at CafeLAB as part of StaLOVE UrbanLAB, at the stand of Local Activity Center of Stalowa Wola – Department of the Stalowa Wola Municipality, which will be found in the hall of the building.

WE INVITE YOU BECAUSE IT’S REALLY WORTH. Regardless of age, everyone will find something for themselves.

The STAL WARS event and the origins of its creation:

 • It begins a series of activities INSPIRATIONS of STALOWA WOLA PROGRAM, aimed at showing the local heritage, what Stalowa Wola can be proud of and presenting exceptional people from Stalowa Wola who are worth imitating.
 • It is focused on the development of future competences and interest in exact sciences, refers to robotization, artificial intelligence, cyber solutions, modern technologies, refers to the conquest of space, spacecraft navigation and interstellar travel, i.e. topics strongly related to the smart specializations of the Podkarpackie Voivodeship, such asare aviation and space, and information and telecommunications.
 • Promotes local products and resources related to the space industry and the defense industry, and also presents people from Stalowa Wola who can become an inspiration for the young generation of the city’s inhabitants, activating them to develop their passions and interests and fight (war) to be a successful man.

YOU CAN DOWNLOAD/FILL IN BELOW:

 • Rules of the COSPLAY Contest
 • COSPLAY PARTICIPANT card (NOTE: it must be delivered on the day of the event at the latest)
 • ONLINE FORM to apply for LARP – https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F13XtgPxMht3jqeacFJQJlGL7rcHvdi3fhTEe5cuJC7Cc%2Fedit%3Fhl%3Dpl%26fbclid%3DIwAR2zjxu65H0rMI-APQVFqEidMZaDnKZRZQborQLZwGjTxUKbuXQK40Y2voA&h=AT0t7jWd7VDW_rKKizy16Hky9mIt7KFElBlRWM8kL1KtoaC4l6Q2c3ZGb24FPmhZcryErbJ TqO5FJZnVWTmB-9FfY-Gq9yb9U64EB5Cxu1HcqwtDxvuhxOjKQgKIe00szQscXECLdjk

DETAILED INFORMATION ABOUT THE EVENT YOU CAN GET AT: the Local Activity Center of Stalowa Wola (Department of the Stalowa Wola Municipality), located in the Municipal Public Library, at Popiełuszki 10 Street, 37-450 Stalowa Wola, phone number: 792 983 300, e-mail: scal@stalowawola.pl

Facebook of the SCAL Faculty: Stalowowolskie Centrum Aktywności Lokalnej

 

Regulamin COSPLAY

 Karta Uczestnika Konkursu COSPLAY

 

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 • Rozwadowski Targ Sta…
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31