Najnowsze informacje

Samorząd Stalowej Woli tworzy perspektywy dla młodych

30.01.2018

Od poniedziałku 29 stycznia 2018 roku ruszył nabór wniosków do lokalnego programu budownictwa wielorodzinnego „Z perspektywą w Stalowej Woli”. Podczas sesji Rady Miejskiej 26 stycznia zebranym został zaprezentowany regulamin przyznawania mieszkań. Jak zapowiada Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli, to dopiero początek inwestycji w jeden z najważniejszych filarów rozwoju miasta, jakim jest budownictwo mieszkaniowe.

– Stalowa Wola to młode, prężne i pełne energii miasto. Jako samorząd podejmujemy odważne inicjatywy, by wspierać rozwój społeczny i gospodarczy Stalowej Woli, ale przede wszystkim, by tworzyć perspektywy dla Mieszkańców, którzy są najważniejszym budulcem jej siły. Dlatego też stworzyliśmy nasz autorski, lokalny program budownictwa wielorodzinnego „Z perspektywą w Stalowej Woli” – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Podczas sesji zwrócił się do radnych z propozycją kontynuowania takiej polityki miasta. – Chciałbym zachęcić Wysoką Radę, abyśmy po pierwszym etapie, jakim jest ogłoszenie regulaminu przyznawania mieszkań w naszym pierwszym autorskim programie tego typu, rozpoczęli prace nad kolejnym programem dotyczącym budownictwa mieszkaniowego w Stalowej Woli – mówił włodarz Stalowej Woli.

TO NIE OFERTA SOCJALNA

Prezydent hutniczego grodu zaznaczył, że program „Z perspektywą w Stalowej Woli” nie jest projektem socjalnym. – Składamy ofertę dla grupy rodzin, mieszkańców Stalowej Woli, którzy przez całe lata tak w strategii rządowej, jak i samorządowej byli całkowicie pominięci – chodzi o klasę średnią, mówiąc w wielkim uproszczeniu. Przez lata wolnej Polski wydatki publiczne skupiały się na działaniach socjalnych. Budownictwo mieszkaniowe było kierowane do osób, które nie pracowały, z różnych powodów nie były w stanie wynajmować mieszkań. W tym czasie wszystkie władze publiczne zapomniały o grupie osób, które mają średnie czy niskie zarobki, posiadają comiesięczne dochody i nie mogą ubiegać się o mieszkanie socjalne. Z drugiej strony pozostają w pułapce, że nie mogą ubiegać się o kredyt komercyjny, ponieważ nie spełniają kryteriów zdolności kredytowej. Stąd ta oferta, która jest zadedykowana właśnie dla tej grupy, osób, które mają podstawowe dochody i zdolność płatniczą – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Szczegóły stalowowolskiego programu przedstawił Tomasz Gunia Prezes Miejskiego Zakładu Budynków, który jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie inwestycji, a teraz będzie także koordynował działania dotyczące przyznawania mieszkań. – „Z perspektywą w Stalowej Woli” to pierwszy w regionie program budowy komunalnych bloków czynszowych, których lokatorzy z czasem stają się właścicielami zajmowanych lokali. Jest to program non-profit, którego inicjatorem jest Miasto Stalowa Wola, a MZB jego wykonawcą i operatorem – mówił prezes Gunia.

W ramach programu „Z perspektywą w Stalowej Woli” wybudowanych zostanie 96 mieszkań w dwóch blokach. Lokatorzy będą zawierać notarialną umowę przyrzeczenia sprzedaży, na mocy której po dwudziestu latach regularnego opłacania czynszu nastąpi ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz przeniesienie prawa jego własności na rzecz tych lokatorów. – Naliczana od każdego metra kwadratowego zajmowanego lokalu opłata czynszowa jest skalkulowana na poziomie umożliwiającym spłatę wartości mieszkania w 240 równych ratach miesięcznych. Lokatorzy będą zawierać również umowę najmu lokalu, która ureguluje ich prawo do posiadania i użytkowania tegoż lokalu do czasu, aż staną się jego prawnymi właścicielami – mówił Tomasz Gunia.

DLA KOGO PERSPEKTYWA?

Program dedykowany jest młodym, aktywnym zawodowo rodzinom lub osobom, których wiek nie przekroczył 45 lat. Program otwarty jest dla rodzin i osób mieszkających, chcących zamieszkać w Stalowej Woli lub posiadających centrum osobistych interesów na terenie miasta. W programie preferowane są jednak rodziny lub osoby posiadające dzieci.

Co istotne, w programie uczestniczyć mogą ci, którzy nie posiadają prawa własności do innego lokalu mieszkaniowego w całości lub jego części. Wnioskodawcy powinni posiadać stabilne źródła dochodów dające perspektywę ich utrzymania przez cały okres trwania programu. – Osoby ubiegające się o mieszkanie muszą posiadać dochody umożliwiające pokrycie opłaty czynszowej, prognozowanych rachunków i innych zobowiązań, tak by po ich zsumowaniu i odliczeniu od dochodów, do dyspozycji gospodarstwa domowego pozostawała kwota niezbędna dla pokrycia wydatków na życie – zaznaczał prezes MZB.

Kandydaci od poniedziałku 29 stycznia 2018 roku będą mogli zgłaszać się po wnioski do Miejskiego Zakładu Budynków, a następnie w ogłoszonym terminie złożyć je wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, według wzoru i na drukach dostarczonych przez MZB. Analizy poprawnie złożonych wniosków oraz przydziału lokali dokona komisja kwalifikacyjna. – Prawdopodobnie w lutym zbierze się już pierwsza taka komisja – informował Gunia.

Lokale zostaną przyznane tym wnioskodawcom, którzy posiadają zdolność płatniczą, zgodnie z kolejnością grup wymienionych w regulaminie i zbiorą największą liczę punktów. Komisja przydzieli mieszkanie wedle preferencji wnioskodawcy, a gdy będzie to niemożliwe zaoferuje alternatywne, z uwzględnieniem limitu jego zdolności płatniczej.

JAKIE MIESZKANIA?

A jakie mieszkania oferuje miasto w ramach programu? – Są to mieszkania w stanie deweloperskim o powierzchni od około 40 do 107 metrów kwadratowych. Każde mieszkanie posiada balkon oraz pomieszczenie piwniczne, a lokale na parterze dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Te na trzecim piętrze natomiast przeznaczone są dla potrzeb dużych rodzin, a ich rozkład jest dwupoziomowy z antresolą na poddaszu – tłumaczył prezes MZB.

Miejski Zakład Budynków zapewni zaopatrzenie w opomiarowane miejskie media: ciepłą i zimną wodę oraz centralne ogrzewanie. Mieszkania będą posiadać pełną instalację elektryczną i teletechniczną, wszelkie przyłącza wodne i kanalizacyjne. Ściany, podłogi oraz sufity będą gotowe do prac wykończeniowych.

KOSZTY UDZIAŁU W PROGRAMIE

Jaki jest koszt? Na początek zainteresowany będzie musiał zapłacić jednorazową opłatę wstępną na pokrycie początkowych kosztów administracyjnych, wstępnych opłat związanych z obsługą kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez MZB oraz kosztu zawarcia notarialnej umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu i umowy najmu. Opłata ta wyniesie 200 zł za każdy metr kwadratowy mieszkania. Będzie ona jednak zaliczona do sumy wpłaconych rat zaliczkowych na poczet wykupu mieszkania na końcu okresu trwania programu.

Co miesiąc przyszły nabywca będzie uiszczał opłatę czynszową w wysokości 18 zł za każdy metr kwadratowy mieszkania oraz koszty opomiarowanych mediów zgodnie ze zużyciem. Na cenę czynszu składa się rata zaliczkowa na poczet wykupu mieszkania: 15,87 zł, w której zawarto spłatę kredytu inwestycyjnego, zwrot wniesionego przez MZB udziału do inwestycji oraz należny podatek VAT (8%) oraz opłata administracyjna w wysokości 2,13 zł. W tej opłacie zawarty jest czynsz administracyjny oraz koszty utrzymania budynku (czystość, energia elektryczna, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości oraz utrzymanie techniczne). Miejski Zakład Budynków będzie zapewniał zimną i ciepłą wodę oraz centralne ogrzewanie. Na dostarczanie energii elektrycznej, Internetu, TV kablowej czy telefonu będzie trzeba zawrzeć osobne umowy bezpośrednio z dostawcami usług.

Program jest na tyle elastyczny, że pozostawia możliwość zrezygnowania z udziału w nim na dwa sposoby. Po upływie 5 lat liczonych od dnia wydania lokalu mieszkalnego w posiadanie, lokatorzy będą mogli dokonać wcześniejszego wykupu. W takim przypadku MZB dokona rozliczenia wszystkich dotychczas wpłaconych rat zaliczkowych na poczet wykupu mieszkania i naliczy wysokość kwoty, która pozostała do uregulowania w celu spłacenia pełnej wartości mieszkania. W takim przypadku do kwoty, o której mowa zaliczona będzie dodatkowo połowa opłaty wstępnej uiszczonej przez lokatora. Natomiast po upływie pełnych 24 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia wydania lokalu mieszkalnego w posiadanie lokatorzy będą mogli zrezygnować z udziału w programie. W takim przypadku zwrócona zostanie wyłącznie suma kwot (brutto) uiszczanych jako rata zaliczkowa na poczet wykupu mieszkania po odliczeniu realnego kosztu odsetek od kredytu poniesionego przez MZB w części odpowiadającej powierzchni danego mieszkania. – Oferta przedstawiona przez nas jest jednak na tyle atrakcyjna, że nie kalkulowałoby się wcześniejsze opuszczanie programu czy wykupu – zaznaczył prezes Tomasz Gunia.

Prezydent Miasta podkreślił, że rekrutacja na mieszkania w ramach programu pokaże jak duże jest oczekiwanie mieszkańców w stosunku do uzyskania takiego mieszkania. – Myślę, że po tej rekrutacji po liczbie wniosków, które spłyną do Miejskiego Zakładu Budynków będziemy mogli przygotować nową inwestycję budowy bloków komunalnych czynszowych – mówił włodarz miasta.

Prezydent przypomniał również, że w ramach przestrzeni, która została w planie miejscowym określona pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leśnej, w ramach pierwszych analiz miasto jest w stanie wybudować tam kilka bloków z ilością 250 mieszkań.

Wszelkie informacje na temat regulaminu przyznawania mieszkań i wnioski są dostępne na stronie internetowej www.perspektywa.stalowawola.pl.

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2020

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
2
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
3
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
4
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
5
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
6
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
7
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
8
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
9
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
10
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
11
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
12
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
13
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
14
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
15
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
16
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
17
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
18
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
19
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
20
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
21
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
22
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
23
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
24
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
25
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
26
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
27
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
28
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
29
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
30
 • Wystawa rzeźby "…
 • Rozwadów – podróż se…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…