Najnowsze informacje

Rusza konkurs na mural Papieża św. Jana Pawła II

01.09.2020

Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli ogłasza konkurs na opracowanie projektu i wykonanie muralu „ŚW. JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ”. Zwycięski mural znajdzie się na elewacji bloku przy Al. Jana Pawła II 48 w Stalowej Woli. Prace konkursowe można zgłaszać do 17 września 2020 roku. Dla zwycięzców przewidziane są również atrakcyjne nagrody finansowe.

Celem konkursu jest wyłonienie pracy konkursowej, stanowiącej oryginalny. spełniający oczekiwania organizatora projekt i wykonanie przez autora zwycięskiego projektu muralu promującego ponadczasowe wartości. Projekt powinien zawierać wizerunek osoby św. Jana Pawła II wyrażony we własnej, kreatywnej interpretacji artysty. Na muralu powinien znaleźć się także m.in. cytat św. Jana Pawła II o następującej treści: „OGARNIAM SERCEM (…) STALOWĄ WOLĘ, MIASTO SYMBOL WIELKIEJ WIARY LUDZI PRACY…” oraz herb miasta Stalowej Woli.

Malowidło docelowo znajdzie się na ścianie zewnętrznej bloku przy Al. Jana Pawła II 48 w Stalowej Woli. Powierzchnia ściany to 10 m szerokości, 30 m wysokości. Mural powinien być wykonany w sposób trwały, farbami na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb elewacyjnych.

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez nadesłanie „Karty zgłoszenia projektu” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. W karcie powinien znaleźć się szczegółowy opis projektu, wymiary (dł./szer.), określona kolorystyka i technika artystyczna, a także proponowany koszt wykonania malowidła.

Projekt muralu powinien stanowić dzieło samodzielne i w swoim wyrazie artystycznym oryginalne. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie były przedmiotem zgłoszenia w innych konkursach.

Dokumentację konkursową należy przesłać drogą elektroniczną na adres organizatora: kwojniak@stalowawola.pl oraz dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, Biuro Podawcze, pok. nr 1, w terminie do dnia 17 września 2020 r., w temacie wiadomości lub na kopercie wpisując: Projekt konkursowy: MURAL „ŚW. JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ”.

Przesłane prace zostaną poddane ocenie specjalnie powołanej do tego Komisji Konkursowej. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5000 zł, a także zamówienie na wykonanie Muralu „ Św. Jan Paweł II – Papież”. Komisja Konkursowa może przyznać również maksymalnie dwie nagrody dodatkowe w wysokości po 1 000 zł dla autorów wyróżnionych prac.

REGULAMIN KONKURSU

Kalendarz wydarzeń

listopad 2022

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
  • Muzeum otwarte dla g…
4
5
6
7
8
9
10
  • Muzeum otwarte dla g…
11
12
13
14
15
16
17
  • Muzeum otwarte dla g…
18
19
20
  • Rozwadowski Targ Sta…
21
22
23
24
  • Muzeum otwarte dla g…
25
26
27
28
29
30