Najnowsze informacje

Radni uchwalili budżet na 2021 rok

30.12.2020

30 grudnia 2020 roku Radni Miejscy uchwalili budżet miasta na 2021 rok, który opiewa na kwotę blisko 395 mln zł. Jak mówi Prezydent Miasta Lucjusz Nadbereżny, uchwalony budżet jest zrównoważony, oszczędny i proinwestycyjny.

Dochody i wydatki w przyszłym roku wyniosą równo 394 989 166,59  zł. – Przedstawiony plan finansowy na 2021 rok pozostaje zrównoważony, ale i dynamiczny. Jednocześnie, przyjęty budżet mocno zadaniuje Urząd Miasta do bardzo ambitnej pracy. To już kolejny rok, kiedy uchwalany jest budżet bez nowych kredytów i deficytu. Na realizację zadań inwestycyjnych będziemy starali się pozyskać dofinansowania ze środków europejskich, rządowych, czy norweskich – informuje prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Uchwalony budżet zakłada dochody o łącznej kwocie 394 989 166,59 zł, w tym: dochody bieżące – 336 559 367,74  zł i dochody majątkowe – 58 429 798,85 zł oraz wydatki w wysokości 394 989 166,59 zł. Wydatki inwestycyjne na realizację zaplanowanych zadań opiewają na kwotę 87 13 .944,07 zł.

Za przyjęciem budżetu głosowało 15 radnych, 3 wstrzymało się od głosu – Leszek Brzeziński, Joanna Grobel-Proszowska oraz Dariusz Przytuła, a 2 było przeciw – Damian Marczak i Andrzej Szymonik.

 

Inwestycje majątkowe zaplanowane na 2021 rok:

Zadanie Plan w zł
Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1024R – ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli (50% wkładu własnego do inwestycji w ramach pomocy dla powiatu) 450 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – II etap 581 307,65
Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście 1 228 635,52
Budowa drogi gminnej – ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej – ul. Karnaty w celu połączenia ulicy Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 – ul. Brandwicką w Stalowej Woli 3 109 922,33
Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli 3 367 006,74
Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli 14 039 960,07
Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym (współfinansowanie z Powiatem Stalowowolskim) 35 000,00
Budowa zatoki autobusowej przy ul. Brandwickiej 30 000,00
Chodniki przy ul. Spokojnej 150 000,00
Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie miasta 40 000,00
Projekt budowy chodników przy ul. Wałowej i Podgórnej 50 000,00
Projekt budowy ul. por. Józefa Sarny 40 000,00
Projekt budowy ulicy bocznej od ulicy Mieszka I 20 000,00
Projekt modernizacji ul. Janusza Kusocińskiego 45 000,00
Projekt przebudowy ul. Posanie 25 000,00
Projekt przebudowy ul. Starowiejskiej 40 000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 1032R ul. Spacerowa w Stalowej Woli 100 000,00
Przebudowa dróg gminnych Al. Jana Pawła II – droga osiedlowa oraz ul. Wyszyńskiego 150 000,00
Projekt przebudowy ul. Topolowej 18 000,00
Projekt przebudowy ulicy osiedlowej 11 Listopada 30 000,00
Aktualizacja projektu przebudowy ul. Sandomierskiej – II etap 80 000,00
Projekt utwardzenia ul. Polnej 10 000,00
Projekty budowy nowych dróg na os. Posanie 80 000,00
Projekty ulic otwierających tereny pod budownictwo jednorodzinne na os. Charzewice 100 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km – ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli 3 575 727,12
Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli 200 000,00
Przebudowa parkingów przy ul. COP 50 000,00
Przebudowa wiaduktu w ul. Traugutta 1 651 000,00
Wykupy nieruchomości 1 600 000,00
Budowa placów zabaw na terenie miasta 150 000,00
Budowa placu zabaw na os. Karnaty 50 000,00
Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora 3 668 010,54
Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym – I etap 250 000,00
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7 300 000,00
Zakup instalacji alarmowych do budynków miejskich 30 000,00
Opracowanie PFU zagospodarowania Placu Piłsudskiego 100 000,00
Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli 9 272 110,35
Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego (furgonu) dla KPP w Stalowej Woli 30 000,00
Projekt rozbudowy budynku remizy OSP Charzewice 15 000,00
Utworzenie pracowni komputerowej oraz dodatkowej świetlicy w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w PSP Nr 2 20 000,00
Zakup sprzętu kuchennego w Przedszkolu Nr 18 10 000,00
Modernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta 350 000,00
Modernizacja budynków szkół na terenie miasta 200 000,00
Dotacja SP ZOZ „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1” 115 000,00
Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli 100 000,00
Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola 3 784 615,37
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej 230 000,00
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Niezłomnych 1 300 000,00
Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli 70 000,00
Budowa wodociągu – ul. Sandomierska 100 000,00
Budowa wodociągu – ul. Księżnej Anny Lubomirskiej – II etap 80 000,00
Budowa wodociągu – ul. Łąkowa 80 000,00
Budowa wodociągu na os. Hutnik II 300 000,00
Odwodnienie terenów przyblokowych – ul. Obrońców Westerplatte 3, 5, 7 250 000,00
Projekt budowy wodociągu do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice 40 000,00
Projekt i wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice 150 000,00
Projekt i wykonanie budowy wodociągu – ul. Grochowa 80 000,00
Projekt i wykonanie budowy wodociągu na os. Posanie 120 000,00
Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na os. Zasanie 30 000,00
Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na ul. Brandwickiej 25 000,00
Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na os. Posanie 35 000,00
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Nowowiejskiego 30 000,00
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na os. Charzewice – ul. Rolna 20 000,00
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na os. Sochy 25 000,00
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta 150 000,00
Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica w Stalowej Woli 360 000,00
Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła wkład mieszkańca 2 218 352,62
Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła 7 610 671,05
Budowa oświetlenia przy ul. 1 Sierpnia 22 25 000,00
Budowa oświetlenia przy ul. Czarnieckiego 10 000,00
Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej 75 000,00
Budowa oświetlenia przy ul. Czarnieckiego 65 000,00
Remont oświetlenia na terenie miasta 100 000,00
Projekt budowy miejsc postojowych dla Przedszkola nr 4 5 000,00
Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Koper 1 5 000,00
Projekt i wykonanie zagospodarowania terenów przyblokowych – ul. PCK 6 150 000,00
Projekt zagospodarowania terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 41 i ul. Ofiar Katynia 14, 28 150 000,00
Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy os. Skarpa II i III 50 000,00
Przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych 400 000,00
Zagospodarowanie terenów przyblokowych – ul. Metalowców 15 155 000,00
Zagospodarowanie terenów przyblokowych – ul. Partyzantów 4 300 000,00
Zagospodarowanie terenów przyblokowych – ul. Żeromskiego 8 280 000,00
Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 7 oraz ul. Wolności 2 500 000,00
Zagospodarowanie terenów przyblokowych ul. Staszica 16-18 500 000,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych 3 497 345,60
Dotacje dla ogrodów działkowych 150 000,00
Monitoring wizyjny na terenie miasta 275 000,00
Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego 4 347 553,37
Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na realizację zadania: „Projekt wykonania wejścia do Muzeum COP” 55 000,00
Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na realizację zadania: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP” 684 163,07
Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na zakup zabytków 30 000,00
Projekt i wykonanie alejek spacerowych na terenie Parku w Charzewicach 85 000,00
Dotacje dla obiektów zabytkowych 40 000,00
Renowacja Cmentarza Wojennego z okresu I i II wojny światowej przy ul. Klasztornej – I etap 100 000,00
Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli 970 780,00
Przebudowa kortów ziemnych przy ul. Wyszyńskiego w Stalowej Woli 200 000,00
Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli – dojazd do hali sportowej i pływalni 3 129 970,58
Wykonanie elektrycznego ogrzewanie budynku oraz wody użytkowej na stadionie lekkoatletycznym ul Staszica 71 500,00
Wymiana siatki do klatki treningowej rzutu młotem i dyskiem na stadionie lekkoatletycznym 12 000,00
Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 4 i remont boiska przy PSP nr 12 w Stalowej Woli 505 390,00
Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli 2 128 676,00
Rozbudowa kompleksu basenów krytych wraz z modernizacją basenów odkrytych w Stalowej Woli 100 000,00
Budowa toru rolkarskiego i pumptracku oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli 791 528,09
Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli 3 922 718,00

 

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
2
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
3
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
4
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
5
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
6
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
7
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
8
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
9
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
10
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
11
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
12
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
13
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
14
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
15
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
16
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
17
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
18
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
19
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
20
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
21
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
22
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
23
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
24
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
25
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
26
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
27
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
28
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
29
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
30
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…
31
 • Wystawa pt. „Dzieje …
 • „MEGALITY W POLSCE”.…