Najnowsze informacje

„Przedszkole na dobry start–Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”

27.06.2016

logo

Informacje o projekcie planowanym do realizacji przez Gminę Stalowa Wola w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

TYTUŁ PROJEKTU

„Przedszkole na dobry start–Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”

OKRES REALIZACJI

01.08.2016 – 31.08.2017

FINANSE

Koszt całkowity projektu wyniesie 599 850,45 zł, z czego wkład własny Gminy Stalowa Wola wniesiony w formie finansowej wyniesie 60 000 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 509 872,88 zł, a dofinansowanie z Budżetu Państwa 29 977,57 zł.

CEL PROJEKTU

Zwiększenie w okresie od 01.08.2016 do 31.08.2017 dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola poprzez zwiększenie o 50 liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty 13 przedszkoli o dodatkowe, bezpłatne, grupowe zajęcia logopedyczne rozwijające mowę dla co najmniej 208 dzieci z deficytami rozwoju i niepełnosprawnych.

GŁÓWNE REZULTATY

 • Liczba dzieci w wieku 3-4 lat objętych edukacją w nowych grupach przedszkolnych w Przedszkolu nr 15 i Przedszkolu nr 18 – 50 os.
 • Odsetek uczestników dodatkowych, grupowych zajęć logopedycznych w przedszkolach podległych gminie, u których zaobserwowano poprawę rozwoju mowy – 80%.
 • Odsetek rodziców/opiekunów: zadowolonych z udziału dziecka w projekcie – 90%, wskazujących na poprawę rozwoju mowy dziecka – 80% i wzrost świadomości dziecka na temat równości szans K i M – 70% dzięki udziałowi w projekcie.
 • Utworzone w projekcie miejsca wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 15 i Przedszkolu nr 18 w Stalowej Woli zostaną utrzymane przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia projektu.

GRUPY DOCELOWE

 • 13 przedszkoli podległych Gminie Stalowa Wola.
 • 50 dzieci w wieku 3-4 lat z Gminy Stalowa Wola, które będą tworzyć grupy przedszkolne dofinansowane z projektu – wybranych spośród dzieci przyjętych do Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 (po 25 dzieci na każde przedszkole).
 • min 208 dzieci w wieku 3-6 lat z Gminy Stalowa Wola, które posiadają zdiagnozowane deficyty rozwoju mowy (orzeczenie/opinia poradni, diagnoza specjalisty, zaświadczenie od lekarza itp.) i wezmą udział w zajęciach logopedycznych – wybranych do projektu spośród dzieci uczęszczających do 13 przedszkoli podległych Gminie Stalowa Wola.

GŁÓWNE ZADANIA

 • Stworzenie warunków (adaptacja pomieszczeń/doposażenie) i dofinansowanie przez 11 miesięcy funkcjonowania 2 nowych grup przedszkolnych, każda dla 25 dzieci w wieku 3-4 lat z Przedszkola nr 15 i nr 18, podległych Gminie St. Wola.
 • Realizacja 1664 godzin bezpłatnych, dodatkowych, grupowych zajęć logopedycznych dla co najmniej 208 dzieci w wieku 3-6 lat z deficytami rozwoju mowy, uczęszczających do 13 Przedszkoli podległych Gminie St. Wola.

ZAPEWNIAMY:

 • Lepsze przygotowanie do kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych.
 • Profilaktykę i terapię zaburzeń, nieprawidłowości rozwoju mowy dziecka.

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w terminie od 24 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. (grupy przedszkolne) oraz od 12 do 23 września 2016 r. (zajęcia logopedyczne). Regulamin rekrutacji i dokumenty rekrutacyjne do grup przedszkolnych tworzonych w ramach projektu można pobrać poniżej. Dokumenty rekrutacyjne na zajęcia logopedyczne zostaną zamieszczone w terminie późniejszym.

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne do grup przedszkolnych tworzonych w ramach projektu

INFORMACJE O PROJEKCIE

 • utworzenia grupy przedszkolnej dla 25 dzieci w Przedszkolu nr 1

PRZEDSZKOLE NR 15

Obr. Westerplatte 1

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 49 03

przedszkole15@interia.pl

Osoba do kontaktu: Dyrektor Przedszkola – Bożena Dąbrowska

 • utworzenia grupy przedszkolnej dla 25 dzieci w Przedszkolu nr 18

PRZEDSZKOLE NR 18

Poniatowskiego 33

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 11 11

przedszkole18@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu: Dyrektor Przedszkola – Elżbieta Gałka – Ziajko

 • Pozostałe kwestie związane z realizacją projektu

URZĄD MIASTA STALOWA WOLA

Wolności 9, pok. nr 34

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 643 35 82

asiwek@stalowawola.pl

aciba@stalowawola.pl

Osoby do kontaktu: Arleta Siwek, Anna Ciba

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Kalendarz wydarzeń

listopad 2022

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
 • Muzeum otwarte dla g…
4
5
6
7
8
9
10
 • Muzeum otwarte dla g…
11
12
13
14
15
16
17
 • Muzeum otwarte dla g…
18
19
20
 • Rozwadowski Targ Sta…
21
22
23
24
 • Muzeum otwarte dla g…
25
26
27
28
29
30