Najnowsze informacje

Projekt norweski szansą na rozwój Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli

12.05.2022

Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli, choć działa krótko, mocno już wpisało się w krajobraz miasta, a zainteresowanie seniorów uczestnictwem w różnorodnych zajęciach dowodzi jak bardzo była to potrzebna placówka. To miejsce nie tylko integrujące dotąd rozproszone po całym mieście środowiska senioralne, ale przede wszystkim oferujące bardzo atrakcyjne formy zajęć. Dzięki udziale CAS w projekcie norweskim pt. „Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” do tej pory, o czym informuje dyrektor CAS Pani Bogusława Latawiec, zrealizowano 280 godzin różnych zajęć, od tych o charakterze fizycznym, mających poprawić kondycję zdrowotną uczestników, po zajęcia związane z realizacją swoich pasji np. chóralne, taneczne, rękodzielnicze, warsztaty kulinarne i wiele innych. Fundusze norweskie umożliwiły przyjęcie dodatkowo 330 słuchaczy. Większość uczestników zajęć, bo ponad 80%, to kobiety, ale coraz częściej na zajęcia zaglądają także mężczyźni. Warto zaznaczyć, że w siedzibie CAS odbywają się sesje Miejskiej Rady Seniorów, które przybliżają uczestnikom tematy związane z bieżącą działalnością rady i tym, czym żyje na co dzień Stalowa Wola.


Norwegian project a chance to develop Senior Activity Center in Stalowa Wola

The Senior Activity Center in StalowaWola, although in operation for a short time, has already become firmly established in the landscape of the city, and the interest of seniors in participating in various activities proves how much it was needed. It is a place not only integrating hitherto dispersed throughout the city senior communities, but above all offering very attractive forms of activities. Thanks to the participation of the CAS in the Norwegian project entitled „Model Solutions to Difficult Challenges – Local and Institutional Development Plan for StalowaWola”, 280 hours of various activities have been carried out so far, according to the director of the CAS, Ms. BogusławaLatawiec, from those of a physical nature, aimed at improving the health of participants, to activities related to the realization of their passions, such as choir, dance, handicrafts, cooking workshops and many others. The Norwegian funds made it possible to accommodate an additional 330 participants. Most of them, more than 80%, are women, but more and more men are also attending the classes. It is worth noting that sessions of the Municipal Council of Seniors are held at the CAS, which bring the participants closer to topics related to the current activities of the council and what StalowaWola lives on a daily basis.

Kalendarz wydarzeń

listopad 2022

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
  • Muzeum otwarte dla g…
4
5
6
7
8
9
10
  • Muzeum otwarte dla g…
11
12
13
14
15
16
17
  • Muzeum otwarte dla g…
18
19
20
  • Rozwadowski Targ Sta…
21
22
23
24
  • Muzeum otwarte dla g…
25
26
27
28
29
30