Najnowsze informacje

Projekt „Małe dziecko – wielka sprawa”

01.10.2019

Urząd Miasta we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej do grudnia 2019 roku realizuje projekt pn. „Małe dziecko – wielka sprawa” dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Projekt jest skierowany do mieszkańców naszego miasta oraz pracowników służb i instytucji sprawujących opiekę nad małymi dziećmi. Stanowi jedną z form realizacji zadań nałożonych na gminy w sferze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zapisane zostały w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.

Ideą przyświecają projektowi jest uwrażliwienie na potrzeby dziecka, zapewnienie mu bezpieczeństwa, nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również medycznym i psychologicznym oraz profilaktyka krzywdzenia małych dzieci, co w rezultacie ma wpływ na poprawę sytuacji dziecka w rodzinie. Nacisk został położony na małe dzieci ponieważ starsze funkcjonują już w pewnym systemie – najczęściej szkolnym i same potrafią wyartykułować swoje potrzeby. Nasze doświadczenia pokazują jak ważne są pozytywne i prawidłowe więzi rodzinne czy międzypokoleniowe oraz umiejętności wychowawcze, i jak istotne jest ich wzmacnianie w profilaktyce przemocy ponieważ stanowią jedną z najważniejszych grup czynników chroniących.

Projekt realizowany będzie w oparciu o następujące założenia:
– podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców,
– wzmacnianie więzi młodych rodziców,
– świadome podejmowanie w przyszłości roli rodzica przez nastolatków,
– podniesienie kompetencji różnych grup zawodowych zajmujących się pracą z dziećmi,
– nabywanie umiejętności radzenia sobie w relacjach z najbliższymi.

Koordynacją projektu zajmuje się Wydział Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli, tel. 15 6433480. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działań, terminów ich realizacji oraz rekrutacji zamieszczone są poniżej w odpowiednich załącznikach.
Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu są bezpłatne, przeznaczone są dla następujących grup odbiorców:

MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA
1) Miniwykłady tematyczne dla rodziców pn. „Zdrowy rodzic – zdrowe i bezpieczne dziecko” – przeznaczone głównie dla osób, które spodziewają się dziecka lub planują mieć dzieci; ich celem jest wzrost świadomości przyszłych rodziców w zakresie ważnego tematu jakim jest zdrowie rodziców i jego wpływ na zdrowie potomka.

2)Dwudniowy warsztat edukacyjny dla przyszłych rodziców i rodziców małych dzieci stanowiący formę wsparcia rodziców w codziennych kontaktach z dzieckiem, jego celem jest wzrost kompetencji w zakresie opieki nad małym dzieckiem z uwzględnieniem budowania bezpiecznych więzi oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

3) Warsztaty pn. „Szkoła dla Rodziców” – zrealizowane zostaną trzy edycje programu: podstawowa, poświęcona rodzeństwu oraz nastolatkowi (każda w wymiarze 30 godzin zajęć); warsztaty stanowią naukę dialogu i kształtowania głębszych relacji pomiędzy rodzicami, a dziećmi, ich celem jest wzrost kompetencji wychowawczych rodziców w zakresie: budowania relacji dorosły-dziecko, wspierania procesu budowania wzajemnych relacji między dziećmi (opartych na więzi i szacunku), problemów dorastania.

4) Dwudniowe warsztaty pn. „Komunikacja w relacjach rodzinnych” to oferta skierowana do osób zainteresowanych nauką lub doskonaleniem umiejętności służących budowaniu zdrowych relacji, umiejętności w zakresie nazywania i bezpiecznego wyrażania własnych emocji, radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywaniem konfliktów. 

INSTYTUCJI I PLACÓWEK FUNKCJONUJĄCYCH W LOKALNYM ŚRODOWISKU
1) Warsztat edukacyjny poświęcony problematyce krzywdzenia dzieci przeznaczony dla osób zawodowo pracujących z rodziną.

2) Program pn. „Chronimy dzieci”, którego celem jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji symptomów krzywdzenia dzieci oraz podejmowanie interwencji w takim przypadku; program jest skierowany do pedagogów w przedszkolach, opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego.

3) Miniwykład dla nastolatków poświęcony tematyce świadomego podejmowania w przyszłości roli odpowiedzialnego rodzica.

Dla uczestników poszczególnych działań przewidziano atrakcyjne zakończenie projektu.

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2020

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Wystawa Elementarz p…
2
 • Wystawa Elementarz p…
3
 • Wystawa Elementarz p…
4
 • Wystawa Elementarz p…
5
 • Wystawa Elementarz p…
 • Piknik Rodzinny
6
 • Wystawa Elementarz p…
7
 • Wystawa Elementarz p…
8
 • Wystawa Elementarz p…
9
 • Wystawa Elementarz p…
10
 • Wystawa Elementarz p…
11
 • Wystawa Elementarz p…
12
 • Wystawa Elementarz p…
13
 • Wystawa Elementarz p…
14
 • Wystawa Elementarz p…
15
 • Wystawa Elementarz p…
16
 • Wystawa Elementarz p…
17
 • Wystawa Elementarz p…
18
 • Wystawa Elementarz p…
19
 • Wystawa Elementarz p…
20
 • Wystawa Elementarz p…
21
 • Wystawa Elementarz p…
22
 • Wystawa Elementarz p…
23
 • Wystawa Elementarz p…
24
 • Wystawa Elementarz p…
25
 • Wystawa Elementarz p…
26
 • Wystawa Elementarz p…
27
 • Wystawa Elementarz p…
28
 • Wystawa Elementarz p…
29
 • Wystawa Elementarz p…
30
 • Wystawa Elementarz p…