Najnowsze informacje

Projekt „Małe dziecko – wielka sprawa”

01.10.2019

Urząd Miasta we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej do grudnia 2019 roku realizuje projekt pn. „Małe dziecko – wielka sprawa” dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Projekt jest skierowany do mieszkańców naszego miasta oraz pracowników służb i instytucji sprawujących opiekę nad małymi dziećmi. Stanowi jedną z form realizacji zadań nałożonych na gminy w sferze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zapisane zostały w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.

Ideą przyświecają projektowi jest uwrażliwienie na potrzeby dziecka, zapewnienie mu bezpieczeństwa, nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również medycznym i psychologicznym oraz profilaktyka krzywdzenia małych dzieci, co w rezultacie ma wpływ na poprawę sytuacji dziecka w rodzinie. Nacisk został położony na małe dzieci ponieważ starsze funkcjonują już w pewnym systemie – najczęściej szkolnym i same potrafią wyartykułować swoje potrzeby. Nasze doświadczenia pokazują jak ważne są pozytywne i prawidłowe więzi rodzinne czy międzypokoleniowe oraz umiejętności wychowawcze, i jak istotne jest ich wzmacnianie w profilaktyce przemocy ponieważ stanowią jedną z najważniejszych grup czynników chroniących.

Projekt realizowany będzie w oparciu o następujące założenia:
– podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców,
– wzmacnianie więzi młodych rodziców,
– świadome podejmowanie w przyszłości roli rodzica przez nastolatków,
– podniesienie kompetencji różnych grup zawodowych zajmujących się pracą z dziećmi,
– nabywanie umiejętności radzenia sobie w relacjach z najbliższymi.

Koordynacją projektu zajmuje się Wydział Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli, tel. 15 6433480. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działań, terminów ich realizacji oraz rekrutacji zamieszczone są poniżej w odpowiednich załącznikach.
Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu są bezpłatne, przeznaczone są dla następujących grup odbiorców:

MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA
1) Miniwykłady tematyczne dla rodziców pn. „Zdrowy rodzic – zdrowe i bezpieczne dziecko” – przeznaczone głównie dla osób, które spodziewają się dziecka lub planują mieć dzieci; ich celem jest wzrost świadomości przyszłych rodziców w zakresie ważnego tematu jakim jest zdrowie rodziców i jego wpływ na zdrowie potomka.

2)Dwudniowy warsztat edukacyjny dla przyszłych rodziców i rodziców małych dzieci stanowiący formę wsparcia rodziców w codziennych kontaktach z dzieckiem, jego celem jest wzrost kompetencji w zakresie opieki nad małym dzieckiem z uwzględnieniem budowania bezpiecznych więzi oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

3) Warsztaty pn. „Szkoła dla Rodziców” – zrealizowane zostaną trzy edycje programu: podstawowa, poświęcona rodzeństwu oraz nastolatkowi (każda w wymiarze 30 godzin zajęć); warsztaty stanowią naukę dialogu i kształtowania głębszych relacji pomiędzy rodzicami, a dziećmi, ich celem jest wzrost kompetencji wychowawczych rodziców w zakresie: budowania relacji dorosły-dziecko, wspierania procesu budowania wzajemnych relacji między dziećmi (opartych na więzi i szacunku), problemów dorastania.

4) Dwudniowe warsztaty pn. „Komunikacja w relacjach rodzinnych” to oferta skierowana do osób zainteresowanych nauką lub doskonaleniem umiejętności służących budowaniu zdrowych relacji, umiejętności w zakresie nazywania i bezpiecznego wyrażania własnych emocji, radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywaniem konfliktów. 

INSTYTUCJI I PLACÓWEK FUNKCJONUJĄCYCH W LOKALNYM ŚRODOWISKU
1) Warsztat edukacyjny poświęcony problematyce krzywdzenia dzieci przeznaczony dla osób zawodowo pracujących z rodziną.

2) Program pn. „Chronimy dzieci”, którego celem jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji symptomów krzywdzenia dzieci oraz podejmowanie interwencji w takim przypadku; program jest skierowany do pedagogów w przedszkolach, opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego.

3) Miniwykład dla nastolatków poświęcony tematyce świadomego podejmowania w przyszłości roli odpowiedzialnego rodzica.

Dla uczestników poszczególnych działań przewidziano atrakcyjne zakończenie projektu.

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2019

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Wystawa czasowa „Wmi…
2
 • Wystawa czasowa „Wmi…
3
 • Krzysztof Małek – ge…
4
5
6
7
 • Spotkanie autorskie …
8
9
 • Jeszcze w zielone gr…
10
 • Wspólne patriotyczne…
11
 • Obchody Święta Niepo…
 • XXVII Ogólnopolski U…
12
 • Otwarcie wystawy Kre…
 • Koncert Moniuszkowsk…
13
 • Dyskusyjny Klub Ksią…
 • Wojenna muzyka filmo…
14
15
16
 • Warsztaty literackie…
 • Festiwal Piosenki Pa…
 • Spotkanie z gitarą i…
17
 • Targ Staroci
 • Wystawa fotografii M…
 • Teatr Wierszalin „WY…
18
19
20
21
22
23
 • V edycja Fiesta Harm…
24
25
26
27
28
 • Spotkanie autorskie …
29
30