Program Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi

W związku z przeprowadzonymi konsultacjami z organizacjami pozarządowymi w sprawie  Rocznego Programu Współpracy Gminy Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, żadna organizacja pozarządowa nie wniosła uwag do ww. Programu. 

 

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA ROK 2024

 

Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U z 2022 r. poz. 571.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Termin konsultacji: od 4 października do 11 października 2023 roku.

Uwagi dot. Programu należy wysłać w terminie do 11 października 2023 r. na adres poczty elektronicznej: afolta@stalowawola.pl

Załączniki:

  1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej Stalowej Woli w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
    i o wolontariacie na rok 2024.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Aneta Fołta

Wydział Edukacji i Zdrowia

tel. 15 643 34 80

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA ROK 2023

Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) do wzięcia udziału
w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na rok 2023.

Termin konsultacji: od 6 października do 13 października 2022 roku.

Uwagi dot. Programu należy wysłać w terminie do 13 października 2022 r. na adres poczty elektronicznej: afolta@stalowawola.pl

Załączniki:

  1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej Stalowej Woli w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie na rok 2023.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Aneta Fołta

Wydział Edukacji i Zdrowia

tel. 15 643 34 80

 

Roczny Program Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok

Roczny Program Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi za 2022 rok 

Roczny Program Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok

Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 rok

Roczny Program Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok

Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
  • Rozwadowski Targ Sta…
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31