Najnowsze informacje

7 mln dla Stalowej Woli – Prezydent przedstawił Parasol ochronny dla biznesu na czas kryzysu pandemii

25.03.2020

Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny zgodnie z obietnicą, podczas dzisiejszej konferencji przedstawił pakiet wsparcia dla firm z terenu miasta Stalowej Woli w celu przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego, wywołanego koronawirusem. W I etapie  pula środków zabezpieczonych na ten cel  wynosi 7 milionów zł. Jak zaznaczył prezydent, kolejne środki oraz narzędzia wsparcia będą uruchamiane po pierwszej ocenie fali kryzysu, który objął stalowowolskie firmy.

Główne założenia Parasola ochronnego dla biznesu z terenu Stalowej Woli

Środki finansowe na uruchomienie parasola ochronnego dla Firm w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości, umorzeń oraz odroczenia płatności będą pochodzić z wcześniej zaplanowanych wydatków budżetu miasta na:

 • inwestycje z zakresu rekreacji i sportu,
 • zadania osiedlowe, parkingi, podwórka oraz place zabaw,
 • organizacje wydarzeń kulturalnych, dni miasta, dużych wakacyjnych koncertów plenerowych oraz działań promocyjnych miasta,
 • administrację publiczną poprzez maksymalny rygor oszczędności w wydatkach bieżących.

Fundamentalne reguły budżetu miasta na czas kryzysu:

 • Utrzymanie budżetu zrównoważonego bez zaciągania kredytu.
 • Utrzymanie inwestycji mieszkaniowych, drogowych oraz rozwojowych.
 • Priorytet realizacji inwestycji dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 • Ochrona bezpieczeństwa i stabilności spółek komunalnych miasta Stalowej Woli realizujących kluczowe usługi dla mieszkańców miasta.
 • Maksymalny rygor oszczędności w wydatkach bieżących.

Przedsiębiorstwa dotknięte w pierwszej linii kryzysem gospodarczym, związanym z zasadami społecznej kwarantanny, to mikro i małe firmy z branży handlowej, usługowej, gastronomicznej, hotelarskiej, kosmetycznej, eventowej oraz turystycznej i transportowej.

Całkowite zwolnienie od podatku od nieruchomości za okres trzech kwartałów od kwietnia do grudnia 2020 roku dla wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa zostanie wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej.

Zwolnieniem objęte zostaną:

 • Firmy działające na powierzchni do 150 m2
 • Branża gastronomiczna oraz hotelarska
 • Firmy eventowe z zakresu obsługi wydarzeń kulturalnych oraz masowych
 • Firmy turystyczne oraz transportowe

Warunki zwolnienia:

 • Pogorszenie płynności finansowej firmy w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 • W przypadku powierzchni wynajmowanej – pod warunkiem obniżenia czynszu dla najemcy przynajmniej o wartość zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 • Niezbędne podjęcie uchwały Rady Miejskiej na podstawie przepisów specustawy gospodarczej planowanej do przyjęcia przez Parlament w najbliższych dniach.

Okres zwolnienia: trzy kwartały bieżącego roku, od kwietnia do grudnia 2020 roku.

Szacunkowa liczba podmiotów objętych wsparciem – ok 800 firm na kwotę 2 mln zł

Wsparcie dla średnich i dużych firm – szczególnie branży produkcyjnej dotkniętej kryzysem pandemii koronawirusa.

Na wniosek podatnika możliwe jest:

 • Odroczenie płatności podatku, bez naliczania odsetek oraz opłaty prolongacyjnej.
 • Po okresie odroczenia indywidualny wniosek podatnika o umorzenie części podatku lub rozłożenie na raty.

Szacowana wartość wsparcia dla przedsiębiorców: 3 miliony zł

Współpraca i wsparcie dla firm za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu

 • Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego działającego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej kwotą 1 miliona zł na udzielanie poręczeń dla firm, które znajdą się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Inne działania wspierające firmy:

 • Umorzenie czynszów dla przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach miasta Stalowej Woli.
 • Zmiana deklaracji śmieciowej oraz umorzenia opłat śmieciowych dla firm, które ograniczyły działalność handlową, usługową oraz produkcyjną ze względu na znaczący spadek obrotów wywołany kryzysem koronawirusa.
 • Indywidualne wnioski firm w zakresie opłat śmieciowych – procedura wsparcia będzie uruchomiona od kwietnia.
 • Promocja lokalnego biznesu, usług oraz handlu.

Utworzenie dodatkowej rezerwy budżetowej na potrzeby walki z koronawirusem na terenie Stalowej Woli w wysokości 1 miliona zł.

Z przeznaczeniem na:

 • Wsparcie Szpitala oraz innych jednostek służby zdrowia
 • Pomoc dla Służb mundurowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Zakupy materiałów ochrony osobistej, płynów oraz profesjonalnych usług dezynfekcji miejsc publicznych i instytucji na terenie miasta Stalowej Woli.
 • Niezbędne zakupy oraz usługi dla osób wymagających wsparcia.

Budżet inwestycyjny miasta jako narzędzie stymulacji gospodarki lokalnej:

 • Budownictwo wielorodzinne – rozszerzenie planowanego zakresu dotychczasowych inwestycji o nowe tereny zabudowy mieszkaniowej.
 • Inwestycje drogowe dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
 • Stworzenie nowej strefy gospodarczej dla dużych inwestorów.
 • Program norweski Rozwój Lokalny – przewartościowanie priorytetów i określenie nowej ścieżki rozwoju miasta przy jeszcze ściślejszej współpracy z lokalnym biznesem.
 • Wykorzystanie środków europejskich z RPO Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na walkę ze skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa.

Prezentacja Konferencja Wsparcie dla Firm Stalowa Wola 25.03.2020-1

Kalendarz wydarzeń

listopad 2022

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
 • Muzeum otwarte dla g…
4
5
6
7
8
9
10
 • Muzeum otwarte dla g…
11
12
13
14
15
16
17
 • Muzeum otwarte dla g…
18
19
20
 • Rozwadowski Targ Sta…
21
22
23
24
 • Muzeum otwarte dla g…
25
26
27
28
29
30