Najnowsze informacje

Ogłoszenie o DODATKOWEJ REKRUTACJI dzieci do projektu pt.: „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”

19.10.2016

logo

Stalowa Wola, dnia 19 października 2016 r.

Ogłoszenie o DODATKOWEJ REKRUTACJI dzieci do projektu pt.:

„Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”

Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.08.2017 r.

Koszt całkowity projektu: 599 850,45 zł, z czego wkład własny Gminy Stalowa Wola wniesiony w formie finansowej wyniesie 60 000 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 509 872,88 zł, a dofinansowanie z Budżetu Państwa 29 977,57 zł.

PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”.

CELEM PROJEKTU JEST:

Zwiększenie w okresie od 01.08.2016 r. do 31.08.2017 r. dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola poprzez zwiększenie o 50 liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty 13 przedszkoli o dodatkowe, bezpłatne, grupowe zajęcia logopedyczne rozwijające mowę dla co najmniej 208 dzieci z deficytami rozwoju i niepełnosprawnych.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • 13 przedszkoli podległych Gminie Stalowa Wola.
 • 50 dzieci w wieku 3-4 lat z Gminy Stalowa Wola, które będą tworzyć grupy przedszkolne dofinansowane z projektu – wybranych spośród dzieci przyjętych do Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 (po 25 dzieci na każde przedszkole).
 • min 208 dzieci w wieku 3-6 lat z Gminy Stalowa Wola, które posiadają zdiagnozowane deficyty rozwoju mowy (orzeczenie/opinia poradni, diagnoza specjalisty, zaświadczenie od lekarza itp.) i wezmą udział w zajęciach logopedycznych – wybranych do projektu spośród dzieci uczęszczających do 13 przedszkoli podległych Gminie Stalowa Wola.

PROJEKT OBEJMUJE:

 • Stworzenie warunków (adaptacja pomieszczeń/doposażenie) i dofinansowanie przez 11 miesięcy funkcjonowania 2 nowych grup przedszkolnych, każda dla 25 dzieci w wieku 3-4 lat z Przedszkola nr 15 i nr 18, podległych Gminie St. Wola.
 • Realizacja 1664 godzin bezpłatnych, dodatkowych, grupowych zajęć logopedycznych dla co najmniej 208 dzieci w wieku 3-6 lat z deficytami rozwoju mowy, uczęszczających do 13 Przedszkoli podległych Gminie St. Wola.

ZAPEWNIAMY:

 • Lepsze przygotowanie do kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych.
 • Profilaktykę i terapię zaburzeń, nieprawidłowości rozwoju mowy dziecka.

REKRUTACJA

W dniach od 19 października 2016 do 27 października 2016 r. prowadzona jest dodatkowa rekrutacja do grupy przedszkolnej utworzonej w ramach projektu w Przedszkolu nr 15 z uwagi na rezygnację 2 dzieci ze wsparcia.

Rekrutacja skierowana jest do dzieci 3-4 letnich, które spełniają wymogi Regulaminu rekrutacji i w ramach naboru prowadzonego w marcu 2016 r. aplikowały o przyjęcie do Przedszkola nr 15, ale nie zostały przyjęte z uwagi na brak miejsc (w przypadku braku takich dzieci pod uwagę będą mogły być wzięte aplikacje dzieci, które nie starały się o przyjęcie do Przedszkola nr 15 w ramach naboru prowadzonego w III 2016, ale spełniają pozostałe warunki wskazane w Regulaminie rekrutacji). Rekrutacja do projektu prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać u Dyrektora Przedszkola nr 15 lub ze strony www.stalowawola.pl:

Regulamin rekrutacji

Karta uczestnika

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na udział w projekcie

INFORMACJE O PROJEKCIE

 • rekrutacja do grupy przedszkolnej w Przedszkolu nr 15

PRZEDSZKOLE NR 15

ul. Obr. Westerplatte 1

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 49 03

przedszkole15@interia.pl

Osoba do kontaktu: Dyrektor Przedszkola – Bożena Dąbrowska

 • Pozostałe kwestie związane z realizacją projektu

URZĄD MIASTA STALOWA WOLA

ul. Wolności 9, pok. nr 34

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 643 35 82

asiwek@stalowawola.pl

aciba@stalowawola.pl

azurawska@stalowawola.pl

Osoby do kontaktu: Arleta Siwek, Anna Ciba, Anna Żurawska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2019

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Otwarty Turniej Dzie…
 • Ogólnopolski Turniej…
 • Miejski Dzień Dzieck…
2
 • Teatralny Dzień Dzie…
 • V Podkarpackie Pokaz…
 • Otwarty Turniej Dzie…
 • Ogólnopolski Turniej…
 • Dzień Dziecka w Sece…
 • Piknik z okazji Dnia…
3
 • Ogólnopolski Turniej…
4
 • Ogólnopolski Turniej…
 • Spotkanie autorskie …
5
 • Spotkanie autorskie …
 • Zawody Lekkoatletycz…
6
 • Czwartki lekkoatlety…
7
 • Rodzinny Piknik Kocy…
 • Maraton czytania
 • Wernisaż 40-tej Jubi…
 • Premiera spektaklu &…
8
 • Turniej Singlowy z c…
 • Międzypokoleniowy tu…
 • Otwarty Turniej Dzie…
 • Dyskusyjny Klub Ksią…
 • Turniej Piłki Nożnej…
9
 • Turniej Singlowy z c…
 • Otwarty Turniej Dzie…
 • II Podkarpacki Rajd …
 • XIX Kapucyński Pikni…
 • Finał 2 Podkarpackie…
10
11
12
13
14
 • 80. Rocznica poświęc…
 • Warsztaty animacji p…
15
 • Trzeci Stalowowolski…
 • Stalowowolska Gra Mi…
 • II Otwarte Mistrzost…
 • 80. Rocznica poświęc…
 • Uroczystości organiz…
16
 • Targ Staroci
 • III Rodzinny Turniej…
 • Senior Cup
 • "Naukowa niedzi…
 • 80. Rocznica poświęc…
 • Uroczystości organiz…
17
18
19
 • Dyskusyjny Klub Ksią…
20
21
22
 • Turniej singlowy z c…
 • Festiwal YOUTHEST 20…
23
 • Turniej singlowy z c…
 • Prezentacja wydawnic…
24
25
26
27
 • Spotkanie autorskie …
28
 • Koncert w klimacie i…
29
30