Najnowsze informacje

Ogłoszenie – Ekomiasto Stalowa Wola – wnioski o dofinansowanie zostały złożone

28.09.2018

Na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców Stalowej Woli oraz opublikowanych list rankingowych Gmina Stalowa Wola w dniu 27 września 2018 złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 2 wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.3 Poprawa Jakości Powietrza.

Głównym celem złożonych projektów jest poprawa jakości powietrza na skutek obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery na terenie Miasta Stalowa Wola oraz poprawa komfortu życia mieszkańców.

Wniosek I pod nazwą „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” został złożony w konkursie nr RPPK.03.03.01-IZ-00-18-002/18 dla Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych.

Projektem zostało objętych 74 gospodarstw domowych, w których będą zainstalowane łącznie 54 kotły gazowe kondensacyjne oraz 20 kotłów na biomasę. Ponadto projekt obejmuje likwidację term gazowych i wykonanie instalacji rozprowadzających ciepłą wodę użytkową w 52 budynkach wielorodzinnych obejmujących ponad 2000 mieszkań.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 531 488,00 zł brutto. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 6 922 100,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 85% tj. 5 883 785,00 zł oraz wkład własny w kwocie 1 038 315,00 zł. Koszty niekwalifikowane w wysokości 609 388,00 zł dotyczą podatku VAT.

Planowany okres realizacji wniosku I to IV 2019 – XII 2020.

Wniosek II pod nazwą „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – ekogroszek” został złożony w konkursie nr RPPK.03.03.02-IZ-00-18-001/18 dla Poddziałania Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji.

Projektem zostało objętych 9 gospodarstw domowych, w których zostanie zainstalowane łącznie 9 kotłów opalanych ekogroszkiem.

Całkowita wartość projektu wynosi 192 285,00 zł brutto. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 177 000,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 85% tj. 150 450,00 zł oraz wkład własny w kwocie 26 550,00 zł. Koszty niekwalifikowane w wysokości 15 285,00 zł dotyczą podatku VAT.

Planowany okres realizacji wniosku II to IV 2019 – XII 2019.

Planowany termin ogłoszenia wyników powyższych konkursów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przypada na marzec 2019 r.

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2020

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Wystawa Elementarz p…
2
 • Wystawa Elementarz p…
3
 • Wystawa Elementarz p…
4
 • Wystawa Elementarz p…
5
 • Wystawa Elementarz p…
6
 • Wystawa Elementarz p…
7
 • Wystawa Elementarz p…
8
 • Wystawa Elementarz p…
9
 • Wystawa Elementarz p…
10
 • Wystawa Elementarz p…
11
 • Wystawa Elementarz p…
12
 • Wystawa Elementarz p…
13
 • Wystawa Elementarz p…
14
 • Wystawa Elementarz p…
15
 • Wystawa Elementarz p…
16
 • Wystawa Elementarz p…
17
 • Wystawa Elementarz p…
18
 • Wystawa Elementarz p…
19
 • Wystawa Elementarz p…
20
 • Wystawa Elementarz p…
21
 • Wystawa Elementarz p…
22
 • Wystawa Elementarz p…
23
 • Wystawa Elementarz p…
24
 • Wystawa Elementarz p…
25
 • Wystawa Elementarz p…
26
 • Wystawa Elementarz p…
27
 • Wystawa Elementarz p…
28
 • Wystawa Elementarz p…
29
 • Wystawa Elementarz p…
30
 • Wystawa Elementarz p…
31
 • Wystawa Elementarz p…