Najnowsze informacje

Nowe technologie to Twój konik? Oto szansa dla Ciebie

30.08.2018

Interesujesz się nowymi technologiami, informatyką i jesteś programistą, przedsiębiorcą, prowadzisz startup? Jeżeli na przynajmniej jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, zgłoś swój udział w dialogu technicznym związanym z opracowaniem miejskiej aplikacji kontaktu mieszkaniec – miejski zarządca nieruchomości. 

Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza ekspertów i pasjonatów specjalizujących się w tematyce nowoczesnych technologii do udziału w dialogu technicznym. – Celem dialogu będzie wypracowanie najważniejszych założeń oraz wymagań technicznych dla miejskiej aplikacji kontaktu mieszkaniec – miejski zarządca nieruchomości. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 września 2018 r. – informuje włodarz miasta.

O APLIKACJI

Chcemy, aby mieszkańcom żyło się i współpracowało z miastem lepiej i wygodniej. Miejski Zakład Budynków w Stalowej Woli posiada w swojej opiece 137 wspólnot mieszkaniowych z około 4700 lokalami mieszkalnymi. Miesięcznie realizuje ok. 100 napraw — od prostej wymiany żarówki na klatce schodowej poprzez naprawę rynien odprowadzających wodę po naprawę elewacji.

Największe wyzwanie nie polega jednak na tym, by dokonać naprawy, ale na tym, by dowiedzieć się, że w danej nieruchomości występuje usterka. Nie mamy systemu, który w sposób automatyczny powiadomiłby o niesprawnych elementach nieruchomości. Jedyne źródło informacji to telefon lub list od mieszkańców. Nie chcemy tego zmieniać, to wiarygodne i wystarczające źródło wiedzy, ale chcielibyśmy zaoferować mieszkańcom sprawniejszą obsługę. Przesłanie zgłoszenia ze zdjęciem, dokładną lokalizacją, możliwością obserwacji, jakie postępy czyni zarządca w danej sprawie — to najbardziej oczywiste z potencjalnych funkcji nowej aplikacji Miasta Stalowej Woli. Więcej na stronie: https://govtech.gov.pl/stalowa-wola/

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

Uczestnicy dialogu będą zastanawiać się między innymi nad tym, czy proponowane przez zamawiającego elementy uda się wykonać w przewidzianym czasie oraz jakie dane będą potrzebne, aby aplikacja mogła sprawnie działać.

Ważne jest również określenie stopnia szczegółowości opisu przedmiotu zamówienia oraz stosowanych przez rynek kryteriów ewaluacyjnych przy podobnych projektach.

Przeanalizowane zostaną także opinie uczestników dialogu technicznego odnośnie sposobu przeprowadzenia zamówienia na każdym z etapów oraz trafność wartości zamówienia oraz nagród cząstkowych do uwarunkowań rynkowych.

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ?

Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie do 11 września 2018 r.

Zgłoszenia można składać osobiście w Urzędzie Miasta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres muszynski@stalowawola.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP), na adres: /GminaStalowaWola/DialogTech. Termin składania zgłoszeń mija 11 września 2018 roku. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

Dialog techniczny prowadzony będzie w formie cyklu jednego lub więcej grupowych spotkań z uczestnikami, prowadzonych w Urzędzie Miasta lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. O sposobie przeprowadzania każdego spotkania uczestnicy zostaną poinformowani. Dialog Techniczny będzie prowadzony do czasu osiągnięcia celu dialogu.

Szczegóły ogłoszenia: http://www.bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1205-16306

Nadchodzące wydarzenia

  • „BO RADOŚĆ JEST W NAS” – Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów 2018

    30 września 2018
  • Gospel Joy & The Metro Big Band

    18 października 2018

Zobacz Kalendarz Wydarzeń