Opieka Zdrowotna

Podmioty lecznicze

  1. Podstawowa opieka zdrowotna

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w mieście Stalowa Wola.

Lp. Podmiot leczniczy Miejsce udzielania świadczeń Umowa z NFZ
1 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Hołobut

ul. Popiełuszki 18

37-450 Stalowa Wola

Tak
2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” Sp. z o.o. w Stalowej Woli

ul. Hutnicza 8

37-450 Stalowa Wola

Tak

ul. Staszica 4

37-450 Stalowa Wola

ul. Energetyków 29

37-450 Stalowa Wola

ul. Dąbrowskiego 3

37-450 Stalowa Wola

ul. Okulickiego 36

37-450 Stalowa Wola

ul. Poniatowskiego 31

37-450 Stalowa Wola

3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kwiatkowskiego 2

37-450 Stalowa Wola

Tak
4 SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 5

37-450 Stalowa Wola

Tak

2. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Zestawienie świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 października 2017 roku:

https://www.nfz-rzeszow.pl/pacjenci/informacje/nisoz/

3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w mieście Stalowa Wola w ramach kontraktu z NFZ.

Lp. Podmiot leczniczy Adres Komórka organizacyjna Umowa z NFZ
1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2

37-450 Stalowa Wola

Poradnia diabetologiczna Tak
Poradnia kardiologiczna Tak
Poradnia dermatologiczna Tak
Poradnia neurologiczna Tak
Poradnia reumatologiczna Tak
Poradnia ginekologiczno-położnicza Tak
Poradnia chirurgii ogólnej Tak
Poradnia okulistyczna Tak
Poradnia otolaryngologiczna Tak
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Tak
Poradnia medycyny sportowej Tak
2 Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Stalowa Wola

ul. Hutnicza 15

37-450 Stalowa Wola

Poradnia medycyny sportowej Tak
3

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny

w Stalowej Woli

ul. Staszica 4

37-450 Stalowa Wola

Poradnia gastroenterologiczna Tak
Poradnia diabetologiczna Tak
Poradnia okulistyczna Tak
Poradnia neurologiczna Tak
Poradnia kardiologiczna Tak
Poradnia kardiologii dziecięcej Tak
Poradnia nefrologiczna Tak
Poradnia urologiczna Tak
Poradnia neonatologiczna Tak
Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci Tak
Poradnia położniczo-ginekologiczna Tak
Poradnia chirurgii ogólnej Tak
Poradnia otorynolaryngologiczna Tak
Poradnia foniatryczna Tak
Poradnia domowego leczenia tlenem Tak
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Tak
Poradnia onkologiczna Tak
Poradnia chirurgii naczyniowej Tak
Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów Tak
Poradnia leczenia bólu Tak

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

37-450 Stalowa Wola

Poradnia hepatologiczna Tak
Poradnia dermatologiczna Tak
Poradnia gruźlicy i chorób płuc Tak
Poradnia chorób zakaźnych Tak
Poradnia endokrynologiczna Tak
Poradnia reumatologiczna Tak
4 „MEDYK” sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 3

37-450 Stalowa Wola

Poradnia położniczo-ginekologiczna Tak
Poradnia okulistyczna Tak

ul. Generała Leopolda Okulickiego 36

37-450 Stalowa Wola

Poradnia położniczo-ginekologiczna Tak
Poradnia otorynolaryngologiczna Tak
Poradnia okulistyczna Tak
Poradnia reumatologiczna Tak
Poradnia neurologiczna Tak
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Tak
Poradnia preluksacyjna Tak
Poradnia alergologiczna dla dzieci Tak
Poradnia alergologiczna Tak

ul. Hutnicza 8

37-450 Stalowa Wola

Poradnia położniczo-ginekologiczna Tak

ul. Staszica 4a

37-450 Stalowa Wola

Poradnia otorynolaryngologiczna Tak
Poradnia logopedyczna Tak

ul. Poniatowskiego 31

37-450 Stalowa Wola

Poradnia położniczo-ginekologiczna Tak
Poradnia dermatologiczna Tak
Poradnia endokrynologiczna Tak
5

Izabela Piłat, Piotr Piłat, Elwira Piłat, Andrzej Piłat NZOZ „MEDICUM” s.c.

w Stalowej Woli

ul. gen. Leopolda Okulickiego 38 A

37-450 Stalowa Wola

Poradnia otorynolaryngologiczna Tak
Poradnia okulistyczna Tak
Poradnia dermatologiczna Tak
6 NZOZ „ACHILLES S.C.” Urszula Gola, Marcin Małek

ul. Wojska Polskiego 5

37-450 Stalowa Wola

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Tak
Poradnia logopedyczna Tak
Poradnia chirurgii ogólnej Tak

ul. Poniatowskiego 33

37-450 Stalowa Wola

Poradnia logopedyczna Tak
7 AQA sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 5

37-450 Stalowa Wola

Poradnia leczenia osteoporozy Tak
Poradnia reumatologiczna Tak
8 MJM CENTRUM Monika DŹWIĘGA

ul. 1-go Sierpnia 12

37-450 Stalowa Wola

Poradnia logopedyczna Tak
9

SANUS Szpital Specjalistyczny

sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 5

37-450 Stalowa Wola

Poradnia kardiologiczna Tak
10 Gabinet Okulistyczny Lek. Med. Małgorzata Ujda

ul. Hutnicza 8

37-450 Stalowa Wola

Poradnia okulistyczna Tak
11 Indywidualna Praktyka Lekarska – Gabinet Okulistyczny Małgorzata Stec

ul. Jana Pawła II 2H

37-450 Stalowa Wola

Poradnia okulistyczna Tak
12 Centrum Medyczne Cormedica Emanuel Korzeniec Katarzyna Wojtaś-Korzeniec Spółka Cywilna

ul. Szkolna 46

37-450 Stalowa Wola

Poradnia okulistyczna dla dzieci Tak
13 Poradnia Logopedyczna – Adam Przybylski

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 16/15

37-450 Stalowa Wola

Poradnia logopedyczna Tak
14 Poradnia Dermatologiczna Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek.Med. Wiesław Kowski

ul. Narutowicza 3a/48

37-450 Stalowa Wola

Poradnia dermatologiczna Tak

4. Leczenie stomatologiczne

Podmioty lecznicze i praktyki lekarzy dentystów udzielające finansowanych ze środków NFZ świadczeń ogólnostomatologicznych w mieście Stalowa Wola.

Lp. Podmiot leczniczy/Praktyka lekarska Adres Zakres świadczeń
1 Danuta Olech-Szymańska

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
2 Gabinet Stomatologiczny E-DENT lek. stom. Edyta Szwedo-Bielak

al. Jana Pawła II 60

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
3 Gabinet stomatologiczny Jadwiga Morawiec-Antosiewicz

ul. Wojska Polskiego 16a

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
4 Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Elżbieta Zawiła-Źródłowska

ul. ks. J. Popiełuszki 1/C

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
5 Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Leszek Ujda

ul. Harcerska 4

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
6 Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Maciej Wroński

ul. J. Dąbrowskiego 3

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
Poradnia chirurgii stomatologicznej
7 Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Marta Zawół-Brulińska

ul. J. Dąbrowskiego 3

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
8 Gabinet Stomatologiczny – Małgorzata Kluk

Al. Jana Pawła II 13a/16

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
9 Gabinet Stomatologiczny Zbigniew Doliński

ul. Wojska Polskiego 16A

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
10 Indywidualna Praktyka Dentystyczna Baran-Dąbal Alina

ul. Dąbrowskiego 3

37-464 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
11 Indywidualna Praktyka Lekarska Lekarz Stomatolog Maria Bilińska

ul. Kwiatkowskiego 2/14

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
12 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. stom. Adam Busch

ul. Kwiatkowskiego 2/145

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
13 Kwiatkowska Monika

ul. Okulickiego 36/27

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
14 Lekarz Stomatolog Zenobia Karbarz-Rypińska

ul. Kwiatkowskiego 2/140

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
15 Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej „ELDENT”

ul. Energetyków 29

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
16 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Novamed” Stomatologia i Medycyna

ul. Narutowicza 4/A

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży
17 Prywatna Praktyka Dentystyczna Maria Kogut

ul. Okulickiego 36/28

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
18 Prywatna Praktyka Stomatologiczna Ka-Dent

Al. Jana Pawła II 13/241a

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
19 Prywatny Gabinet Stomatologiczno-Protetyczny Lek. Stom. Ewa Gola

Al. Jana Pawła II 13

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
20 Prywatny Gabinet Stomatologiczny Ewa Krawczak

ul. Hutnicza 8

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
21 Szczepanik Ewa

ul. Okulickiego 66/27

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
22 Wojciech Musialik lekarz stomatolog

ul. Hutnicza 8

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna
23 Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Agnieszka Garbacz

ul. Okulickiego 14

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży
24

Krzysztof Rębisz lekarz medycyny

MAXDENT

ul. Wojska Polskiego 9

37-450 Stalowa Wola

Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży
25 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej T.G.C-Dentyści

ul. Krzywa 58

37-450 Stalowa Wola

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Lokalna Diagnoza w Zakresie Zdrowia i Potrzeb Zdrowotnych Mieszkańców Miasta Stalowej Woli

Kalendarz wydarzeń

kwiecień 2024

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
  • Rozwadowski Targ Sta…
22
23
24
25
  • Kuźnia Kariery Stalo…
26
27
28
29
30