Organizacje Pozarządowe

 • Od 1 marca 2019 będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie dotyczące małych grantów

Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert

 • Procedura udzielania dotacji w trybie pozakonkursowym – „Małe granty”

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, mogą ubiegać się o dotacje z budżetu Gminy Stalowa Wola na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert czyli w trybie pozakonkursowym.

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym, musi spełniać następujące warunki:

 • Być złożona na druku zgodnym z rozporządzeniem MRPiPS (wzór oferty)
 • dotacja nie może przekroczyć kwoty w wysokości 10 000 zł.
 • musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 • musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym.
 • nie może stanowić części większego zadania, musi być to samodzielne zadanie.
 • Jedna organizacja może, w trybie art. 19a ustawy, otrzymać w danym roku kalendarzowym, maksymalnie 20 tys. złotych.

Nabór ofert w ramach procedury MAŁYCH GRANTÓW odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).

Oferty należy złożyć min. 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania w Biurze Obsługi Klienta
(pokój nr 1), ul. Wolności 7 lub pocztą na adres:
Urząd Miasta Stalowej Woli
Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
z dopiskiem „MAŁY GRANT”.

Prezydent Miasta Stalowej Woli w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpływu oferty uznaje lub nie uznaje celowość realizacji tego zadania.

W przypadku nie uznania celowości złożonej oferty dalsze postępowanie się kończy.

W przypadku uznania celowości złożonej oferty, zamieszcza się ją na okres 7 dni na:

 • stronie internetowej Urzędu Miasta (stalowawola.pl zakładka „Oferty w trybie małych grantów”),
 • tablicy ogłoszeń Urzędu
 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi”.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi w formie pisemnej (druk).

Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 5, i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Prezydent Miasta Stalowej Woli niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Po wykonanym zadaniu organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy składa sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia zakończenia zadania, według wzoru zgodnego z rozporządzeniem MRPiPS. (wzór sprawozdania).

Pliki do pobrania:

 1. Opis faktury (dobre praktyki)
 2. Porozumienie o współpracy wolontarystycznej
 3. Rozliczenie pracy wolontariuszy i pracy społecznej

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2019

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Turniej Halowej Piłk…
2
 • VII Memoriał Sportow…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Turniej Halowej Piłk…
3
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Turniej Halowej Piłk…
4
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Turniej Halowej Piłk…
 • Spotkanie autorskie …
5
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
6
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Międzypokoleniowe wa…
7
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Wernisaż fotografii …
8
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
9
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
10
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Dyskusyjny Klub Ksią…
11
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Witrynowe powitanie …
12
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Grand Prix w Biegach…
 • Warsztaty komiksu – …
13
 • Wystawa malarstwa El…
 • X Memoriał Tadeusza …
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Warsztaty komiksu – …
 • IV Turniej Szachowy …
 • Warsztaty literackie…
 • Dyskusyjny Klub Ksią…
 • Jarmark Wielkanocny
 • Dzień Turysty "…
14
 • X Memoriał Tadeusza …
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Rodzinna niedziela w…
15
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
16
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
17
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
18
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
19
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
20
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Moto święconka
21
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
22
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
23
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
24
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
25
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
26
 • Wystawa malarstwa El…
 • IV Stalowowolski Fes…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Harcerska Gra Tereno…
 • Obchody Święta Saper…
 • Warsztaty animacji p…
27
 • IV Stalowowolski Fes…
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Drzewko za makulatur…
 • Harcerska Gra Tereno…
 • „Polszczyzna bez taj…
 • Koncert z okazji 20-…
28
 • IV Stalowowolski Fes…
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Harcerska Gra Tereno…
 • Rozstrzygnięcie III …
29
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Gałązka Sosny (kultu…
30
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Czwartki lekkoatlety…
 • Spotkanie poetyckie …
 • Finisaż wystawy mala…