Zabytki

WYKAZ OBIEKTÓW W STALOWEJ WOLI WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO – STAN NA 14 LISTOPADA 2016R.

 1. Zabytki nieruchome
  • założenie pałacowo-ogrodowe w Stalowej Woli-Charzewicach, w skład którego wchodzą: dworek, dom rządcy, d. elektrownia, d. spiżarnia, d. stajnie z mieszkaniem koniuszego i d. garaże, nr rej. 244/A z dn. 27.05.1986 r. ul. Lipowa, działka nr 1097/17 obr.1
  • oficyna pałacowa w Stalowej Woli-Charzewicach, nr rej. 69/A z dn. 20.05.1977 r., ul. Lipowa, działka nr 1097/17 obr.1
  • cmentarz rzymsko- katolicki, czynny, założony w XIX w., położony przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli, nr rej. A-622 z dn. 24.05.1993 r., działka nr 668 obr. 2
  • zespół kościoła parafialnego p.w. św. Floriana przy ul. Floriańskiej 5 w Stalowej Woli, obejmujący drewniany kościół wraz z wolnostojącą dzwonnicą, nr rej. A-203 z dn. 24.04.2007 r.
  • budynek tzw. „Zamek Lubomirskich” w Stalowej Woli-Rozwadowie, położony przy ul. Sandomierskiej 1, nr rej. A-15 z dn. 24.01.2000 r.
  • zespół klasztorny Ojców Kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie: kościół parafialny p.w. Zwiastowania N. P. Marii z wyposażeniem, klasztor, ogrodzenie klasztorne, nr rej. A-562 z dn. 16.06.1977 r., ul. Klasztorna 27
  • cmentarz z I i II wojny światowej, położony przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli, nr rej. 393/A z dn. 19.10.1989 r., działka nr 668 obr.2
  • zespół kościoła parafialnego p. w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Stalowej Woli z przełomu XIX i XX wieku, w skład którego wchodzą: kościół parafialny z wyposażeniem, ogrodzenie z bramą, starodrzew, nr rej. A-523 z dn. 22.04.1991 r., ul. Ściegiennego 20
  • kuźnia drewniana wraz ze znajdującymi się wewnątrz urządzeniami ogniowymi, stojąca na parceli nr 740 przy ul. Rozwadowskiej 11 w Stalowej Woli-Rozwadowie, nr rej. 275/A z dn. 19.08.1983 r.
  • zbiorowe mogiły wojenne z 1943 r. żołnierzy NOW-AK i partyzantów radzieckich rozstrzelanych przez Niemców położone w lesie na terenie Stalowej Woli, działka nr 2736/4 obr.3, nr rej. 571/A z dn. 27.12.1993 r.,
  • Dom Gościnny Dyrekcji Zakładów Przemysłowych, obecnie hotel i restauracja „Hutnik” w Stalowej Woli, przy ul. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 12, nr rej. A-199 z dn. 23.03.2007 r
  • zespół mieszkalno-gospodarczy składający się z domu mieszkalnego i piwnicy, położony przy ul. Dąbrowskiego 18 w Stalowej Woli, nr rej. A-637 z dnia 26. 08.2011r.
  • budynek dawnego zajazdu z przełomu XVIII i XIX wieku, położony przy ul. Rozwadowskiej i Ks. Ściegiennego w Stalowej Woli, nr rej. 658 z dnia 23.09.2011r., działki nr 374/1,374/2, 374/3, 374/4, 375 obr. 2
  • budynek dawnych warsztatów szkolnych położony przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli nr rej. A-1054 z dnia 30 listopada 2012r.
  • kapliczka murowana z 2 połowy XVIII wieku, położona na działce ewid. 617 przy ul. Rozwadowskiej 16 w Stalowej Woli, nr rej. A-864 z dnia 20 lutego 2013r.
  • budynek Zakładowego Domu Kultury Huty Stalowa Wola, ob. Miejskiego Domu Kultury przy ul. 1-go Sierpnia 9 w Stalowej Woli, nr rej. A-1193 z dnia 31 października 2013r.
  • zespół budynków C.K. Sądu Powiatowego obejmujący budynek Sądu oraz aresztu sądowego, obecnie użytkowany przez Muzeum Regionalne przy ul. Rozwadowskiej 12 w Stalowej Woli, nr rej. 1199 z dnia 22 listopada 2013r.
  • budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, obecnie nieużytkowany, położony w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 21, nr rej.  A-1315 z dnia 25.02.2015r.,
 2. Zabytki ruchome
  • wyposażenie kościoła i klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli, nr rej. 242/B z dn. 07.05.2008 r. ul. Klasztorna 27
  • wyposażenie  Miejskiego   Domu    Kultury   w Stalowej Woli  przy        ul. 1 Sierpnia 9, nr rej. B-787 z dnia 19.09.2016r.
 3. Stanowiska archeologiczne
  • stan. Nr 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej, położone na działkach nr pgr. 948/2 l.w.h. 593, pgr. 948/1 l.w.h. 425 w Stalowej Woli-Charzewicach, nr rej. C-38 z dn. 11.12.1968 r. ul. Posanie, aktualnie – działka nr 948 obr. 1.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY STALOWA WOLA – KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH (STAN NA 30 SIERPNIA 2016R.)

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 • Rozwadowski Targ Sta…
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31