Żłobki i kluby dziecięce

Informacja na temat Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących  działalność na terenie Gminy Stalowa Wola.

 1. Jednostka odpowiedzialna
  Wydział Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 9, 37-450 Stalowa Wola pok. 12 tel. (15) 643-34-77
 2. Podstawa prawna
  1. Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267).
  4. Uchwała Nr X/121/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli.
 3. Sposób załatwienia sprawy
  1. Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych należy dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
  2. Należy złożyć Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wraz z załącznikami :
   • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu
   • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP
   • oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych
   • w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności, numer PESEL
   • kopia dowodu dokonania opłaty
   • dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka
   • w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 4. Opłaty
  Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 200 zł.  Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowej Woli nr : 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630.
 5. Termin załatwienia sprawy
  Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.
 6. Tryb odwoławczy
  W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub decyzji o wykreśleniu z rejestru odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.zlobki.mpips.gov.pl zawiera informacje na temat form opieki nad dziećmi do lat 3.

Załączniki do pobrania:
Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Oświadczenie NIP
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenia o warunkach lokalowych

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2019

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Turniej Halowej Piłk…
2
 • VII Memoriał Sportow…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Turniej Halowej Piłk…
3
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Turniej Halowej Piłk…
4
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Turniej Halowej Piłk…
 • Spotkanie autorskie …
5
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
6
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Międzypokoleniowe wa…
7
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Wernisaż fotografii …
8
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
9
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
10
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Dyskusyjny Klub Ksią…
11
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Witrynowe powitanie …
12
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Grand Prix w Biegach…
 • Warsztaty komiksu – …
13
 • Wystawa malarstwa El…
 • X Memoriał Tadeusza …
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Warsztaty komiksu – …
 • IV Turniej Szachowy …
 • Warsztaty literackie…
 • Dyskusyjny Klub Ksią…
 • Jarmark Wielkanocny
 • Dzień Turysty "…
14
 • X Memoriał Tadeusza …
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Rodzinna niedziela w…
15
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
16
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
17
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
18
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
19
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
20
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Moto święconka
21
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
22
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
23
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
24
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
25
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
26
 • Wystawa malarstwa El…
 • IV Stalowowolski Fes…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Harcerska Gra Tereno…
 • Obchody Święta Saper…
 • Warsztaty animacji p…
27
 • IV Stalowowolski Fes…
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Drzewko za makulatur…
 • Harcerska Gra Tereno…
 • „Polszczyzna bez taj…
 • Koncert z okazji 20-…
28
 • IV Stalowowolski Fes…
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Harcerska Gra Tereno…
 • Rozstrzygnięcie III …
29
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Gałązka Sosny (kultu…
30
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Czwartki lekkoatlety…
 • Spotkanie poetyckie …
 • Finisaż wystawy mala…