Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

  1. Jednostka odpowiedzialna
    Wydział Spraw Obywatelskich
    37 – 450 Stalowa Wola
    ul. Wolności 7
    pok. 25, 30
    tel. 15 643-34-83
  2. Podstawa prawna
    • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U.2013, Poz. 267 – tekst jednolity ze zm./
    • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej  /Dz. U.2014, Poz. 1628 – tekst jednolity ze zm./
  3. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
    1. przedsiębiorcy, którzy aktualnie prowadzą działalność gospodarczą mogą wydrukować dane dot. wpisu ze strony internetowej www.firma.gov.pl. Wydruk ten ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP
    2. przedsiębiorcy, którzy zakończyli działalność gospodarczą przez zmigrowaniem wpisów do ST CEIDG, czyli otrzymali decyzję o wykreśleniu wpisu z ewidencji prowadzonej w gminie właściwej dla adresu zamieszkania, w celu wybrania zaświadczenia powinni udać się do tegoż Urzędu Gminy
  4. Opłaty
    W sytuacji o której mowa w pkt 3 podpunkt 2 dowód wpłaty – opłata skarbowa w wysokości 17 zł /wg. ustawy o opłacie skarbowej
  5. Sposób i termin załatwienia sprawy
    7 dni od daty złożenia podania – zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego ( sprawa w miarę możliwości jest załatwiana niezwłocznie )
  6. Tryb odwoławczy
    Nie przysługuje.

Kalendarz wydarzeń

kwiecień 2024

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
  • Rozwadowski Targ Sta…
22
23
24
25
  • Kuźnia Kariery Stalo…
26
27
28
29
30