Wydawanie zaświadczeń o wniesieniu opłaty za zezwolenia na alkohol

 1. Jednostka odpowiedzialna
  Referat Spraw Obywatelskich
  37 – 450 Stalowa Wola
  ul. Wolności 9
  pok. 18
  tel. 15 643-34-83
 2. Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
 3. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
  Podanie przedsiębiorcy w sprawie wydania zaświadczenia.
 4. Opłaty
  Dowód wpłaty – opłata skarbowa w wysokości 17,- zł ( wg ustawy o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy Cz. II  poz. 21 ).
 5. Sposób i termin załatwienia sprawy
  7 dni od złożenia podania  –  zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 6. Tryb odwoławczy

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2020

pon wt śr czw pt sob nie
1
2
3
4
 • Tradycyjny Koncert N…
5
6
 • „Usłyszeli Trzej Kró…
7
8
9
10
 • Przystanek "His…
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 • Noworoczne Spotkanie…
 • Koncert "Przy m…
31
 • Koncert "Bieszc…