Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 1. Jednostka odpowiedzialna
  Wydział Spraw Obywatelskich
  37 – 450 Stalowa Wola
  ul. Wolności 7
  pok. 25, 30
  tel. 15 643-34-83
 2. Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (t.j Dz. U. z 2021 poz. 162 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j Dz. U. z 2022 poz. 541)
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (t.j Dz. U. z 2018 poz. 648)
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 470)
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące  działalności gospodarczej (t.j Dz. U. z 2018 poz. 650)
 3. Wymagane dokumenty
  • wypełniony wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG -1)
  • jeżeli przedsiębiorca składa go osobiście, lub
  • wypełniony wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzony notarialnie jeżeli przedsiębiorca przesyła wniosek listem poleconym, lub
  • wypełniony wniosek CEIDG -1 przez pełnomocnika i pełnomocnictwo notarialne
 4. Opłaty
  Brak.
 5. Sposób i termin załatwienia sprawy
  Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie.

Załączniki do pobrania:

CEIDG-1 Wniosek  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-PN Pełnomocnictwa

CEIDG-POPR Korekta wniosku do CEIDG

CEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowych

CEIDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza

CEIDG-SC Udział w spółkach cywilnych

CEIDG-ZS Zarządca sukcesyjny

 

Kalendarz wydarzeń

kwiecień 2024

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 • Rozwadowski Targ Sta…
22
23
24
25
 • Kuźnia Kariery Stalo…
26
27
28
29
30