Najnowsze informacje

Mamy jeden cel – dynamiczny rozwój Stalowej Woli

17.11.2021

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny przedstawił założenia budżetu miasta na 2022 rok, który jest rekordowym w historii Stalowej Woli, bo opiewa na kwotę ponad pół miliarda złotych. To plasuje nasze miasto na drugim, po Rzeszowie miejscu, wśród miast na Podkarpaciu.

Budżet na 2022 rok zakłada dochody o łącznej kwocie 526,21 mln zł, w tym: dochody bieżące – 318 mln zł i dochody majątkowe – 208,22 mln zł oraz wydatki budżetowe na rok 2022 w łącznej kwocie: 516,705  mln zł.

Pomimo, że jest to rekordowy budżet, który przekracza kwotę pół miliarda złotych, jest to budżet, w którym jest wygenerowana nadwyżka, czyli wydatki są niższe niż dochody budżetu. W roku przyszłym nie planujemy ani jednej złotówki kredytu. Nie będziemy zaciągać żadnego nowego zobowiązania. Zostaną spłacone kredyty zaplanowane do spłaty z lat poprzednich oraz obligacje, które w ostatnich dniach zostały dla celów rozwojowych wyemitowane – zaznacza prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W roku 2022 miasto spłaci bowiem 16 mln zł starego kredytu i 12,21 mln zł obligacji, które były w ostatnich dniach emitowane.

STAWIAMY NA ROZWÓJ

Jak podkreślił prezydent, 40% planowanych wydatków stanowią wydatki majątkowe, budżet jest więc typowo rozwojowy. Przede wszystkim dla najważniejszego celu jakim jest Strategiczny Park Inwestycyjny Euro – Park Stalowa Wola. Z ponad 211 mln zł 77 mln zł stanowią wydatki na wykup nieruchomości, gruntów, które będą tworzyły właśnie Strategiczny Park Inwestycyjny, miejsce gdzie pracę znajdzie kilkanaście tysięcy osób.

134 mln zł zostanie przeznaczone na 118 zadań osiedlowych. 83 mln zł z tej sumy to pieniądze pozyskane ze źródeł rządowych, norweskich i europejskich.

INWESTYCJE DROGOWE

Zadania związane z budową dróg na terenie Stalowej Woli stanowią ponad 54,5 mln zł. w przyszłorocznym budżecie. Wśród nich znalazło się uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro – Park Stalowa Wola, a więc budowa nowego układu komunikacyjnego. Wartość całego zadania to blisko 50 mln zł, a jego realizacja planowana jest do 2024 roku. W przyszłym roku miasto wyda na ten cel 10 mln zł.

Wśród realizowanych inwestycji drogowych w 2022 roku będą m.in.: budowa tunelu pod torami pomiędzy ulicami Okulickiego, 11 listopada i Przemysłową, budowa ul. Działkowej, Granicznej, przebudowa ul. Gen. L. Okulickiego, rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi przy ul. Spacerowej. Istotnym zadaniem, o którym wspomniał prezydent, poprawiającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie miasta Stalowej Woli jest przebudowa przejść dla pieszych, budowa chodników, doświetlenia, oznakowania, modernizacja sygnalizacji świetlnej w 34 miejscach na terenie miasta. Jest to zadanie na łączną kwotę 9,4 mln zł.

Wśród zadań osiedlowych 700 tys. zł zostanie przeznaczone na rewitalizację podwórka ulic Wolności i Mickiewicza. Tyle samo ma kosztować modernizacja podwórka ulic Staszica i Popiełuszki. Na budowę nowych placów zabaw oraz remonty już istniejących zostanie wydane 1,2 mln zł.

INWESTUJEMY  W ZDROWIE,  EDUKACJĘ  I KULTURĘ

14,9 mln zł przeznaczono w budżecie miasta na budowę hospicjum wraz z poradnią medycyny paliatywnej. Na zadania związane z oświatą miasto wyda 8 mln zł tu m.in. na rozbudowę PSP nr 11, modernizację PSP nr 4 i dostosowanie PSP nr 7 pod względem dostępności dla dzieci niepełnosprawnych. Miasto będzie kontynuowało budowę żłobko – przedszkola z basenem na co przeznaczy w 2022 roku kwotę 14,5 mln zł.

Z kolei na rewitalizację rynku w Rozwadowie zaplanowano kwotę 13,4 mln zł. W 2022 roku miasto realizować będzie również przebudowę parku Zimnej Wody, modernizację Ogródka Jordanowskiego i wykonanie Ogródka Zucha z placem zabaw na osiedlu Poręby.

Ponad 13,8 mln zł w budżecie przewidziano na Miejski Dom Kultury a pół miliona na zadania związane z zakończeniem utworzenia Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, które w przyszłym roku zostanie oficjalne otwarte.

NIE ZAGLĄDAMY DO PORTFELI MIESZKAŃCOW I PRZEDSIĘBIORCÓW

– Nie będziemy podnosić żadnych podatków od nieruchomości dla mieszkańców i dla przedsiębiorców. Nie będziemy podnosić również podatków od środków transportu, które są wnoszone przez przedsiębiorców. Nie będziemy podnosić opłat za wywóz odpadów dla mieszkańców. Nie będziemy również podnosić cen biletów komunikacji publicznej. Nie będą również wprowadzane żadne inne dodatkowe opłaty, które występują w innych miastach, jak chociażby opłaty parkingowe, opłaty za postój na parkingach publicznych miasta Stalowej Woli – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2021

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
 • Wystawa czasowa pt. …
2
 • Wystawa czasowa pt. …
 • Muzeum otwarte dla g…
3
 • Wystawa czasowa pt. …
4
 • Wystawa czasowa pt. …
5
 • Wystawa czasowa pt. …
6
 • Wystawa czasowa pt. …
7
 • Wystawa czasowa pt. …
8
 • Wystawa czasowa pt. …
9
 • Wystawa czasowa pt. …
 • Muzeum otwarte dla g…
10
 • Wystawa czasowa pt. …
11
 • Wystawa czasowa pt. …
12
 • Wystawa czasowa pt. …
13
 • Wystawa czasowa pt. …
14
 • Wystawa czasowa pt. …
15
 • Wystawa czasowa pt. …
16
 • Wystawa czasowa pt. …
 • Muzeum otwarte dla g…
17
 • Wystawa czasowa pt. …
18
 • Wystawa czasowa pt. …
19
 • Wystawa czasowa pt. …
 • Rozwadowski Targ Sta…
20
 • Wystawa czasowa pt. …
21
 • Wystawa czasowa pt. …
22
 • Wystawa czasowa pt. …
23
 • Wystawa czasowa pt. …
 • Muzeum otwarte dla g…
24
 • Wystawa czasowa pt. …
25
 • Wystawa czasowa pt. …
26
 • Wystawa czasowa pt. …
27
 • Wystawa czasowa pt. …
28
 • Wystawa czasowa pt. …
29
 • Wystawa czasowa pt. …
30
 • Wystawa czasowa pt. …
 • Muzeum otwarte dla g…
31
 • Wystawa czasowa pt. …