Kontakt

Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola
ul. Wolności 9, 37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
Godziny pracy: poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.30

Biuro Obsługi Klienta
Pokój nr 1
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 20

Sekretariat Prezydenta Miasta
Pokój nr 127 – I piętro
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 24
e-mail: um@stalowawola.pl

Sekretariat II
Pokój nr 35 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 35 66
e-mail: um@stalowawola.pl


Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Naczelnik Wydziału
Monika Trela
Pokój nr 101 – I piętro
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 21
e-mail: mtrela@stalowawola.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału
Wojciech Chodorek
Pokój nr 102 – I piętro
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 21
e-mail: wchodorek@stalowawola.pl

Stanowisko ds. kultury

Pokój nr 117 – I piętro
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 12
e-mail: mpawleniak@stalowawola.pl,

Stanowisko ds. turystyki
Pokój nr 119 – I piętro
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 13
e-mail: mkosciolektofil@stalowawola.pl

Stanowisko ds. sportu
Pokój nr 117 – I piętro
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 12
e-mail: rrutyna@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. marketingu wizualnego
Pokój nr 103, 118, 120 – I piętro
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 55, 15 643 35 81, 15 847 93 13
e-mail: dszczurek@stalowawola.pl, jzlotek@stalowawola.pl, alitwin@stalowawola.plkpopek@stalowawola.pl, kwos@stalowawola.pl

Stanowisko ds. kontaktów z mieszkańcami
Pokój nr 15 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 35 98
e-mail: mdymowska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. promocji
Pokój nr 103a – I piętro
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 16
e-mail: gjachim@stalowawola.pl, blakomczyk@stalowawola.pl
Pokój nr 104- I piętro
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 11
e-mail: mpleszka@stalowawola.pl

Sekretariat Prezydenta
Pokój nr 35 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 35 66
e-mail: um2@stalowawola.pl

Wydział Organizacji i Informatyzacji

Sekretarz Miasta
Naczelnik Wydziału
Marcin Uszyński

Pokój nr 4 – parter
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 92
e-mail: muszynski@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi płac
Pokój nr 3, 5, 6 – parter
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 92, 15 643 34 25, 15 643 35 53
e-mail: abryk@stalowawola.pl, anowak@stalowawola.pl, pryba@stalowawola.pl, apawelictorba@stalowawola.pl

Stanowisko ds. kadr
Pokój nr  7 – parter
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 59
e-mail: gdaczkowska@stalowawola.pl

Stanowisko ds. organizacji Urzędu Miasta i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Pokój nr 6 – parter
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 53
e-mail: aswiatek@stalowawola.pl

Stanowisko ds. organizacji Urzędu Miasta
Pokój nr 3 – parter
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 26
e-mail: mkulaga@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru, kontroli i koordynacji kontroli zarządczej 
Pokój nr 8
ul. Kwiatkowskiego 1 -parter
tel. 15 643 34 60
e-mail: rsaszyna@stalowawola.pl
Pokój nr 18
ul. Kwiatkowskiego 1 – parter
tel. 15 643 34 89
e-mail: aredzio@stalowawola.pl, mfryc@stalowawola.pl

Stanowisko ds. BHP i P.POŻ.
Pokój nr 9 – parter
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 86
e-mail: jfronc@stalowawola.pl

Stanowisko ds. Archiwum zakładowego
Pokój nr 8 – parter
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 819 46 00
e-mail: mmetko@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. informatyzacji i cyfryzacji Urzędu
Pokój nr 17 – parter
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 61
e-mail: jkuta@stalowawola.pl
Pokój nr 16 – parter
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 73
e-mail: pstanczak@stalowawola.pl; dgajda@stalowawola.pl; jdul@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna w Wydziale Organizacji i Informatyzacji
Pokój nr 17 – parter
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 61
e-mail: aprzepadlo@stalowawola.pl

Wydział Budżetu i Finansów

Skarbnik Miasta
Michał Buwaj
Pokój nr 111a
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 54
e-mail: mbuwaj@stalowawola.pl

Naczelnik Wydziału
Małgorzata Korniak
Pokój nr 112
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 30
e-mail: mkorniak@stalowawola.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału
Sylwia Karaban

Pokój nr 112
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 29
e-mail: skaraban@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości jednostki Urzędu Miasta
Pokój nr 108
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 24,
Pokój nr 116 A
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 31
e-mail: lzurawska@stalowawola.pl, msiębor@stalowawola.pl,
Pokój nr 116
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 64
e-mail: enowakzebala@stalowawola.pl

Stanowisko ds. obsługi kasowej
Pokój  nr 108
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 24
Pokój nr 4
ul. Wolności 7
e-mail: akuziora@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. rozliczania podatku VAT
Pokój  nr 114
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 33 21
e-mail: abidas@stalowawola.pl, kdul@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. analizy budżetowej
Pokój nr 113
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 33
e-mail: jtabor@stalowawola.pl, edzialak@stalowawola.pl

Stanowisko ds. sprawozdawczości budżetowej
Pokój nr 115
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 643 35 63
e-mail: mfila@stalowawola.pl

Stanowisko ds. księgowości dochodów Urzędu Miasta
Pokój nr 109
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 643 34 26
e-mail: bpyrkosz@stalowawola.pl

Stanowisko ds. sprawozdawczości pozabudżetowej
Pokój nr 109
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 643 34 26
e-mail: edrzazga@stalowawola.pl

Stanowisko ds. księgowości organu
Pokój nr 116
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 643 34 64
e-mail: kszczepanska@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rozliczania jednostek oświatowych
Pokój nr 115
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 63
e-mail: btrybowska@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna ds. księgowości jednostki Urzędu Miasta
Pokój nr 116
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 64
e-mail: tpodpora@stalowawola.pl, akasprowicz@stalowawola.pl

Wydział Planowania Przestrzennego

Naczelnik Wydziału
Barbara Kowal- Słotwińska
Pokój nr 20
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 16
e-mail: bkowalslotwinska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. planowania przestrzennego
Pokój nr 21
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 75
e-mail: mmorawska@stalowawola.pl, mburdzy@stalowawola.pl, awoloszyn@stalowawola.pl

Stanowisko ds. decyzji ustalających warunki zabudowy
Pokój nr 22
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 74
e-mail: mskiba@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna ds. planowania przestrzennego
Pokój nr 22
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 74
e-mail: mmazurek@stalowawola.pl, wtarka@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rewitalizacji
Pokój nr 19
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 27
e-mail: amaciuch@stalowawola.pl, jpuzio@stalowawola.pl

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

Naczelnik Wydziału
Sławomir Szkutnik
Pokój nr 39 – II piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 642 23 51
e-mail: sszkutnik@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. tworzenia zasobów gruntowych
Pokój nr 41 – II piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 18
e-mail: lwojtanowska@stalowawola.pl, spuzio@stalowawola.pl,

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami
Pokój nr 35 – II piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 35
e-mail: aczech@stalowawola.pl, czolopa@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. mienia gminnego
Pokój nr 30 – II piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 83
e-mail: ebigas@stalowawola.pl, esmardz@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. lokali mieszkalnych i użytkowych
Pokój nr 40 – II piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 81
e-mail: rwojtanowicz@stalowawola.pl, achwalka@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna w Wydziale Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami
Pokój nr 37 – II piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 55
e-mail: arzesa@stalowawola.pl, ebabula@stalowawola.pl, gdruzynska@stalowawola.pl, pozga@stalowawola.pl

Wydział Przygotowania Inwestycji

Naczelnik Wydziału
Mirosław Tęcza
Pokój nr 31
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 90
e-mail: mtecza@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania inwestycji
Pokój nr 30
ul. Wolności 9
tel. 15 847 93 14
e-mail: fmilkowski@stalowawola.pl, anowakpanas@stalowawola.pl

Pokój nr 32
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 40
e-mail: gdys@stalowawola.pl, awojtala@stalowawola.pl

Pokój nr 33
ul. Wolności 9
tel. 15 819 46 02
e-mail: pszymanek@stalowawola.pl, mprzywara@stalowawola.pl

Pokój nr 34
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 67
e-mail: tochorok@stalowawola.pl; lsmotrys@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna w Wydziale Przygotowania Inwestycji
Pokój nr 33 – II piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 819 46 02
e-mail: mprzywara@stalowawola.pl

Wydział Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału
Patrycja Jędruch
Pokój nr 5
ul. Wolności 9
tel. 156433494
e-mail: pjedruch@stalowawola.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału
Aleksandra Dolecka
Pokój nr 5
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 49
e-mail: adolecka@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna w Wydziale Ochrony Środowiska
Pokój nr 4
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 53
e-mail: dsalach@stalowawola.pl

Stanowisko ds. kontroli terenowych
Pokój nr 2
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 87
e-mail: jtorba@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska
Pokój nr 4
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 53
e-mail: mmlodochowski@stalowawola.pl; abazanjedrzejewska@stalowawola.pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
Pokój nr 1, 2
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 86, 15 643 35 75, 15 643 35 87
e-mail: amarciniak@stalowawola.pl; mkotwica@stalowawola.pl; iadler@stalowawola.pl; alukasiewicz@stalowawola.pl

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Naczelnik Wydziału
Jolanta Kowalewska
Pokój nr 16
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 93
e-mail: jkowalewska@stalowawola.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału
Dorota Szymańska

Pokój nr 14
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 76
e-mail: dszymanska@stalowawola.pl

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Pokój nr 6, 13, 17, 18
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 43, 15 847 93 18, 15 643 35 90, 15 643 35 80
e-mail: dpasierb@stalowawola.pl, ewazny@stalowawola.pl, amodzelewska@stalowawola.pl, amaczka@stalowawola.pl, adziadura@stalowawola.pl, djasinska@stalowawola.pl, ptyrawa@stalowawola.pl, pbrulinski@stalowawola.pl, aciba@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
Pokój nr 8, 13
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 82, 15 847 93 18
e-mail: jnazarstadnik@stalowawola.pl, mwazny@stalowawola.pl, mmichalkiewicz@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rozwoju Miasta
Pokój nr 8
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 82
e-mail: nhetel@stalowawola.pl, azurawska@stalowawola.pl

Wydział Realizacji Inwestycji i Transportu

Naczelnik Wydziału
Sylwester Piechota
Pokój nr 7
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 50
e-mail: spiechota@stalowawola.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału
Andrzej Wojtaś
Pokój nr 26
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 45
e-mail: awojtas@stalowawola.pl

Stanowisko ds. nadzoru i realizacji inwestycji miejskich
Pokój nr 25, 9, 29, 28
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 48, 15 643 34 47, 15 643 34 46, 15 643 35 79
e-mail:  jbrzozowski@stalowawola.pl, mwosk@stalowawola.pl, ekorkoszfus@stalowawola.pl, dsytula@stalowawola.pl, dkrawczyk@stalowawola.pl

Stanowisko ds. remontów jednostek oświatowych
Pokój nr 25
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 48
e-mail: pzebala@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Pokój nr 27, 9
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 51, 15 643 34 47
e-mail: kstarzomczyk@stalowawola.pl, dpakula@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru drogowego
Pokój nr 28, 27, 25, 29
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 79, 15 643 34 51, 15 643 34 46 , 15 643 34 48
e-mail: ksznajder@stalowawola.pl, irebisz@stalowawola.pl, rmaczka@stalowawola.pl

Stanowisko ds. transportu publicznego i gminnych sieci telekomunikacyjnych
Pokój nr 10
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 88
e-mail: pkuznar@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna w Wydziale Realizacji Inwestycji i Transportu
Pokój nr 10,43
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 88, 15 643 35 91
e-mail: shalkiew@stalowawola.pl, kzdanowska@stalowawola.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC
Marcin Maziarz

Pokój nr 27
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 71
e-mail: mmaziarz@stalowawola.pl

Zastępca Kierownika USC
Anna Kostka, Wioletta Mazur

Pokój nr 23
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 44, 15 643 34 13
e-mail: akostka@stalowawola.pl, wmazur@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna w Urzędzie Stanu Cywilnego
Pokój nr 22, 24, 21
tel. 15 643 34 02, 15 643 34 04
e-mail: rzerdecka@stalowawola.pl, mmomot@stalowawola.pl, itofil@stalowawola.pl, dwos@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rejestracji urodzeń
Pokój nr 23
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 44
e-mail: akostka@stalowawola.pl

Stanowisko ds. odpisów aktów stanu cywilnego
Pokój nr 21, Pokój nr 22
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 41, 15 643 34 02
e-mail: kandres@stalowawola.pl, rzerdecka@stalowawola.pl, kgil@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rejestracji zgonów
Pokój nr 26
ul. Wolności 7
tel. 15 643 35 64
e-mail: kwilk@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. transkrypcji
Pokój nr 23
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 72
e-mail: psurdyka@stalowawola.pl

Stanowisko ds. archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
Pokój nr 21
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 41
e-mail: ejacukiewicz@stalowawola.pl

Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik Wydziału
Gabriela Grzesiowska
Pokój nr 32
ul. Wolności 7
tel. 15 643 35 70
e-mail: ggrzesiowska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności
Pokój nr 18, 28, 29
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 22, 15 643 34 40, 15 643 34 39, 15 643 34 23
e-mail: mmlynarska@stalowawola.pl, aostrowska@stalowawola.pl, bdomanska@stalowawola.pl, bpilat@stalowawola.pl, amikolajczyk@stalowawola.pl, aseltenreich@stalowawola.pl

e-mail ogólny: ewidencja@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. dowodów osobistych
Pokój nr 20 -odbiory, 31- wnioski
ul. Wolności 7
tel. 15 847 93 17, 15 643 34 42
e-mail: estrzalkowska@stalowawola.pl, asrodek@stalowawola.pl, kbrodowska@stalowawola.pl, ageraszek@stalowawola.pl

e-mail ogólny: dowody@stalowawola.pl

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i zezwoleń alkoholowych
Pokój nr 25, 30
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 83, 15 643 35 56
e-mail: mkopera@stalowawola.pl, dryn@stalowawola.pl, mbinkowska@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna ds. dowodów osobistych
Pokój nr 20, 25
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 42, 15 847 93 17
e-mail: gsmietanska@stalowawola.pl, mkepanowska@stalowawola.pl

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Naczelnik Wydziału
Marta Szkolak
Pokój nr 16
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 62
e-mail: mszkolak@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatku od osób fizycznych
Pokój nr 16
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 08, 15 643 34 07, 15 643 35 33
e-mail: tjarmul@stalowawola.pl, gszymanek@stalowawola.pl, mwolak@stalowawola.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych od osób prawnych
Pokój nr 16
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 15
e-mail: bjedrzejewska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości podatkowej
Pokój nr 16
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 57, 15 643 34 58
e-mail: akurys@stalowawola.pl mstawowy@stalowawola.pl

Stanowisko ds. należności cywilnoprawnych
Pokój nr 16
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 52
e-mail: hkalawa@stalowawola.pl

Stanowisko ds. poboru należności podatkowych
Pokój nr 16
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 34
e-mail: aoszust@stalowawola.pl

Biuro ds. Windykacji Należności Pieniężnych

Kierownik Biura, Komornik Administracyjny
Małgorzata Kołecka
Pokój nr 45
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 89
e-mail: mkolecka@stalowawola.pl

Stanowisko ds. egzekucji administracyjnej
Pokój nr 44
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 89
e-mail: dtrybuch@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. windykacji należności pieniężnych
Pokój nr 44
ul. Wolności 9
tel. 15 643 35 89
e-mail: dbuczynska@stalowawola.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Naczelnik Wydziału
Jerzy Darski
Pokój nr 13
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 20
e-mail: jdarski@stalowawola.pl

Stanowisko ds. wojskowych i obronnych, Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych
Pokój nr 15
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 88
e-mail: isiwik@stalowawola.pl

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Pokój nr 14
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 87
e-mail: gsondej@stalowawola.pl

Stanowisko ds. obronnych specjalnych i pożarowych
Pokój nr 15
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 88
e-mail: adorosz@stalowawola.pl

Stanowisko ds. sieci szerokopasmowych
Pokój nr 14
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 87
e-mail: kpalen@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego
Pokój nr 12
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 23

Wydział Edukacji i Zdrowia

Naczelnik Wydziału
Magdalena Wrońska-Bulec
Pokój nr 38 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 10
e-mail: mwronska@stalowawola.pl

Stanowisko ds. zdrowia
Pokój nr 37 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 77
e-mail: kdziura@stalowawola.pl

Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień – Pełnomocnik Prezydenta
Pokój nr 41 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 80
e-mail: agolik@stalowawola.pl

Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień
Pokój nr 40 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 80
e-mail: afolta@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. oświaty
Pokój nr 37, 39 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 77,  15 643 34 79, 15 643 35 50
e-mail: ekotwica@stalowawola.pl,  iwosk@stalowawola.pl, klukasik@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna w Wydziale Edukacji i Zdrowia
Pokój nr 37 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 78
e-mail: awasyl@stalowawola.pl

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych

Naczelnik Wydziału
Rafał Łyko

Pokój nr 2 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 84
e-mail: rlyko@stalowawola.pl

Karta Dużej Rodziny i nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Pokój nr 9 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 819 46 10
e-mail: ezymroz@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych
Pokój nr 3 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 82
e-mail: lmajcher@stalowawola.pl, kdul@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
Pokój nr 7,5 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 35 77, 15 643 34 09
e-mail: bwierzbicka@stalowawola.pl, kkogut@stalowawola.pl, mkosidlo@stalowawola.pl, echyla@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
Pokój nr 11, 12 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 35 96, 15 643 35 95
e-mail: mbis@stalowawola.pl, pmikos@stalowawola.pl, akrawczyk@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rozliczeń świadczeń rodzinnych ZUS
Pokój nr 6 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 35 78
e-mail: rgoreczny@stalowawola.pl

Stanowisko ds. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Pokój nr 6 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 35 78
e-mail: iszwedo@stalowawola.pl

Stanowisko ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Pokój nr 13 – parter
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 91
e-mail: jparys@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Społecznych
Pokój nr 8 (BOK)
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 85
e-mail: ukolek@stalowawola.pl

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Naczelnik Wydziału
Dominika Czuba-Ofiara
Pokój nr 1
ul. Skoczyńskiego 12
tel. 15 643 34 37
e-mail: dczuba@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych administracyjno-gospodarczych
Pokój nr 4
ul. Skoczyńskiego 12
tel. 15 643 34 92
e-mail: bmichalska@stalowawola.pl, jjacukiewicz@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
ul. Skoczyńskiego 12
tel. 15 643 35 97
e-mail: gelzakowski@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych
Pokój nr 3
ul. Skoczyńskiego 12
tel. 15 643 34 36
e-mail: mgaj@stalowawola.pl, llemiechjonca@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko kancelisty

Pokój nr 1 – parter (biuro podawcze)
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 20, 15 643 34 03
e-mail: mbutryn@stalowawola.pl, kmoskiewicz@stalowawola.pl, mkotulska@stalowawola.pl

Stanowisko kierowcy samochodu osobowego
Ryszard Kowal

Wieloosobowe stanowisko robotnik gospodarczy
Pokój nr 14 – parter (portiernia)
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 70

Wieloosobowe stanowisko dozorcy
Pokój nr 14 – parter (portiernia)
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 70

Biuro Rady Miejskiej

Naczelnik Wydziału
Anna Mielniczuk
Pokój nr 42 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 65, 15 643 34 01
e-mail: amielniczuk@stalowawola.pl

Przewodniczący Biura Rady
Pokój nr 45
tel. 15 643 34 68

Dyżury Radnych
Pokój nr 33
tel. 15 643 34 06

Stanowisko ds. obsługi Rady
Pokój nr 43 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 66, 15 643 34 01
e-mail: akutyla@stalowawola.pl

Stanowisko ds. obsługi Komisji
Pokój nr 43 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 66, 15 643 34 01
e-mail: estala@stalowawola.pl

Stanowisko ds. organizacyjnych Rady Miejskiej
Pokój nr 44– II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 67
e-mail: jargasinska@stalowawola.pl

Biuro Prawne Urzędu

Radca Prawny
Małgorzata Galczak

Pokój nr 12
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 63
e-mail: mgalczak@stalowawola.pl

Radca Prawny
Justyna Kawka

Pokój nr 11 – II piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 54
e-mail: jkawka@stalowawola.pl

Radca Prawny
Ewa Rypińska-Swara
Pokój nr 11 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. 15 643 34 54
e-mail: erypinskaswara@stalowawola.pl

Radca Prawny
Dominik Tyrawa
Pokój nr 12
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 63

Audytor Wewnętrzny

Renata Rębisz
Pokój nr 10
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 28
e-mail: rrebisz@stalowawola.pl

Biuro Architektury Krajobrazu

Kierownik Biura
Milena Łabaj
ul. Wolności 9/sklep
tel. 15 643 35 94
e-mail: mlabaj@stalowawola.pl
Stanowisko ds. architektury krajobrazu
ul. Wolności 9/sklep
tel. 15 819 46 03
e-mail: mmadej@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna w Biurze Architektury Krajobrazu
ul. Wolności 9/sklep
15 819 46 03
e-mail: bkowal@stalowawola.pl

Wydział Stalowowolskie Centrum Aktywności Lokalnej

Naczelnik Wydziału
Arleta Siwek
ul. Popiełuszki 10 (budynek MBP)
tel. 792 983 300
e-mail: asiwek@stalowawola.pl

Stanowisko ds. realizacji i monitoringu projektu
e-mail: sstala@stalowawola.pl, ioracz@stalowawola.pl, rgorska@stalowawola.pl
tel. 792 983 300

Stanowisko ds. młodzieży
e-mail: mslusarczyk@stalowawola.pl
tel. 792 983 300

Stanowisko ds. organizacji pozarządowych
e-mail: dbialas@stalowawola.pl
tel. 792 983 300

Biuro Centrum Obsługi Przedsiębiorców

Kierownik Biura
Jacek Śledziński
Pokój nr 126
ul. Kwiatkowskiego 1
15 643 34 12
e-mail: jsledzinski@stalowawola.pl

Stanowisko ds. obsługi przedsiębiorców
Pokój nr 22, 23
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 15, 15 643 35 62
e-mail: ksolarz@stalowawola.pl, kdrabik@stalowawola.pl, worzol@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna ds. obsługi przedsiębiorców
Pokój nr 23
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 62
e-mail: mhrin@stalowawola.pl

Stanowisko ds. dziedzictwa kulturowego

Pokój nr 1
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 32
e-mail: rniwierski@stalowawola.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Rafał Andrzejewski
e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

Biuro Paszportowe

ul. Dąbrowskiego 15, 37-450 Stalowa Wola – Rozwadów

Tel: 15 819 46 06

Biuro pracuje:

Poniedziałek, środa: 9:00 – 15:15

Wtorek: 10:00-17:45

Czwartek, piątek: 8:00-15:15

Biuro Obsługi Klienta w Rozwadowie

Urząd Miasta Stalowej Woli – Biuro Obsługi Klienta w Rozwadowie

ul. Dąbrowskiego 15, 37-450 Stalowa Wola

Tel: 15 819 46 07

Telefon do kierownika: 15 819 46 05

e-mail: umrozwadow@stalowawola.pl

Biuro pracuje:

Poniedziałek, środa-piątek: 7:30-15:30

Wtorek: 10:00-18:00

Sprawy możliwe do załatwienia:

  1.  Złożenie wniosku o dowód osobisty,
  2.  Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego,

Kalendarz wydarzeń

kwiecień 2024

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
  • Rozwadowski Targ Sta…
22
23
24
25
  • Kuźnia Kariery Stalo…
26
27
28
29
30