Kontakt

Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola
Godziny pracy: poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.30

Biuro Obsługi Klienta
Pokój nr 1
ul. Wolności 7
tel. (15) 643 34 20

Sekretariat Prezydenta Miasta
Pokój nr 35
tel. 15 643-34-56
fax 15 643-34-12
e-mail: um@stalowawola.pl


Kancelaria Prezydenta Miasta

Naczelnik Kancelarii Prezydenta
Monika Trela

Pokój nr 38, II piętro
ul. Wolności 7
tel. (15) 643 34 11
e-mail: mtrela@stalowawola.pl

Stanowisko ds. marketingu wizualnego
Pokój nr 39, II piętro
ul. Wolności 7
tel. (15) 643 34 11
e-mail: jargasinska@stalowawola.pl, kpopek@stalowawola.pl

Stanowisko ds. kontaktów z mieszkańcami
Pokój nr 30 – I piętro
ul. Wolności 7
tel. (15) 643 35 98
e-mail: gjachim@stalowawola.pl

Stanowisko ds. sportu
Pokój nr 37 – II piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 35 65
e-mail: rrutyna@stalowawola.pl

Stanowisko ds. administracyjnych
Pokój nr 37, 39 II piętro
ul. Wolności 7
tel. (15) 643 34 11/ (15) 643 35 65
e-mail: wchodorek@stalowawola.pl, ewilczek@stalowawola.pl

Stanowiska ds. obsługi sekretarsko-biurowej
Pokój nr 35, II piętro
ul. Wolności 7
tel. (15) 643 34 56
e-mail: um@stalowawola.pl


Wydział Organizacji, Kadr i Zamówień Publicznych

Sekretarz Miasta
Gabriela Grzesiowska

Pokój nr 46 – II piętro
ul. Wolności 7
tel. (15) 643-34-69, (15) 643-35-70

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi płac
Pokój nr 25 – I piętro
Wolności 7,
tel. 15 643 34 25
e-mail: abryk@stalowawola.pl, ajargielo@stalowawola.pl, anowak@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji i kadr
Pokój nr 27 – I piętro
Wolności 7,
tel. 15 643 34 59
e-mail: gdaczkowska@stalowawola.pl, aswiatek@stalowawola.pl

Stanowisko ds. kontroli zarządczej i dostępu do informacji publicznej
Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
Pokój nr 30 – I piętro
Wolności 7,
tel. 15 643 34 32, 15 643 35 62
e-mail: dhofman@stalowawola.pl, mwronska@stalowawola.pl, rkozlowski@stalowawola.pl

Kierownik Referatu Administracyjno – Gospodarczego
Danuta Bednarz
Pokój nr 13 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 37,
e-mail: dbednarz@stalowawola.pl

Biuro Obsługi Klienta
Pokój nr 1 – parter
Wolności 7,
tel. 15 643 34 03, 15 643 34 20


Wydział Budżetu i Finansów

Naczelnik Wydziału
Barbara Popielańska
Pokój nr 112
ul. Kwiatkowskiego 1,
tel. 15 643 34 30
e-mail: bpopielanska@stalowawola.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału
Kierownik Referatu ds. księgowości Urzędu Miasta
Barbara Motyka
Pokój nr 113
ul. Kwiatkowskiego 1,
tel. 15 643 34 29
e-mail: bmotyka@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości jednostki Urzędu Miasta
Pokój nr 111
ul. Kwiatkowskiego 1,
tel. 15 643 34 24
e-mail: mbuwaj@stalowawola.pl

Pokój nr 114
ul. Kwiatkowskiego 1,
tel. 15 643 34 28
e-mail: msiebor@stalowawola.pl

Stanowisko ds. obsługi kasowej
Pokój  nr 111
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 24
e-mail: akuziora@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rozliczania podatku VAT
Pokój  nr 114
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 28
e-mail: abidas@stalowawola.pl

Stanowisko ds. księgowości jednostki Urzędu Miasta i rozliczania funduszy unijnych
Pokój  nr 115
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 31
e-mail: skaraban@stalowawola.pl, peberle@stalowawola.pl

Kierownik Referatu ds. księgowości organu
Danuta Boratyn
Pokój nr 117 a
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 64
e-mail: dboratyn@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rozliczania jednostek oświatowych
Pokój nr 117
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 63
e-mail. mszymanska@stalowawola.pl

Stanowisko ds. sprawozdawczości
Pokój nr 118
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 643 34 26
e-mail: mkorniak@stalowawola.pl

Stanowisko ds. księgowości dochodów Urzędu Miasta
Pokój nr 118
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 643 34 26
e-mail: bpyrkosz@stalowawola.pl

Stanowisko ds. sprawozdawczości budżetowej i wydatków strukturalnych
Pokój nr 117
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 643 35 63
e-mail: edrzazga@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. analizy budżetowej
Pokój nr 116
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 33
e-mail: jtabor@stalowawola.pl, edzialak@stalowawola.pl


Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Naczelnik Wydziału
Marta Szkolak
Pokój nr 16 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 62
e-mail: mszkolak@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatku od osób fizycznych
Pokój nr 16 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 08, 15 643 34 07, 15 643 35 33
e-mail: tjarmul@stalowawola.pl, gszymanek@stalowawola.pl, mwolak@stalowawola.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych od osób prawnych
Pokój nr 16 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 15
e-mail: bcebula@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości podatkowej
Pokój nr 16 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 58, 15 643 34 57
e-mail: ksolarz@stalowawola.pl, mstawowy@stalowawola.pl

Stanowisko ds. windykacji należności
Pokój nr 16 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 52, 15 643 34 34
e-mail: hkalawa@stalowawola.pl, aoszust@stalowawola.pl


Wydział Planowania Przestrzennego

Naczelnik Wydziału
Renata Knap
Pokój nr 20 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 76
e-mail: rknap@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. planowania przestrzennego
Pokój nr 21 i 22 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 75, 15 643 34 74
e-mail: mmorawska@stalowawola.pl, hpodpora@stalowawola.pl

Stanowisko ds. decyzji ustalających warunki zabudowy
Pokój nr 21 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 75
e-mail: mskiba@stalowawola.pl


Wydział Inwestycji, Transportu i Pozyskiwania Funduszy

Naczelnik Wydziału
Sylwester Piechota
Pokój nr 7 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 50
e-mail: spiechota@stalowawola.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału
Andrzej Wojtaś
Pokój nr 26 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 45, 15 643 35 67
e-mail: awojtas@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i inwestycji miejskich
Pokój nr 28, 29 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 35 79, 15 643 34 46
e-mail: ksznajder@stalowawola.pl, dmaczka@stalowawola.pl

Pokój nr 9 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 47
e-mail: jbrzozowski@stalowawola.pl

Stanowisko ds. remontów jednostek oświatowych
Pokój nr 28 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 35 79
e-mail: mtecza@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska
Pokój nr 8 i 9 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 49, 15 643 34 47
e-mail: aszczyrba@stalowawola.pl, dpakula@stalowawola.pl

Pokój nr 27 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 51
e-mail: kstarzomczyk@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Pokój nr 8 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 39
e-mail: gdys@stalowawola.pl

Pokój nr 25 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 48
e-mail: rknap@stalowawola.pl, ekosior@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru drogowego
Pokój nr 27 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 51
e-mail: jkapala@stalowawola.pl

Stanowisko ds. transportu publicznego i gminnych sieci telekomunikacyjnych
Pokój nr 10 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 35 88
e-mail: pkuznar@stalowawola.pl


Referat ds. Pozyskiwania Funduszy

Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy
Jolanta Kowalewska
Pokój nr 37 – II piętro
ul. Wolności 9
tel. (15) 643 35 93
e-mail: jkowalewska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Pokój nr 6 – I piętro
ul. Wolności 9
tel. (15) 643 34 43
e-mail: dpasierb@stalowawola.pl, dszymanska@stalowawola.pl, mturek@stalowawola.pl

Pokój nr 34 – II piętro
ul. Wolności 9
tel. (15) 643 35 82
e-mail: asiwek@stalowawola.pl, aciba@stalowawola.pl

Pokój nr 35  – II piętro
ul. Wolności 9
tel. (15) 643 35 80
e-mail: mziarnowska@stalowawola.pl, pbrulinski@stalowawola.pl

Biuro Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej

Kierownik Biura Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej
Ryszard Sęczyk
Pokój nr 101
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 11
e-mail: rseczyk@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. promocji gospodarczej
Pokój nr 121
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. (15) 643 35 55
e-mail: jkrzykwa@stalowawola.pl, jzlotek@stalowawola.pl

Stanowisko ds. obsługi inwestora i promocji gospodarczej
Pokój nr 102
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. (15) 643 35 81
e-mail: dszczurek@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko pomoc administracyjna
Pokój nr 120
ul. Kwiatkowskiego 1 tel. 15 847 93 12
e-mail: mmazan@stalowawola.pl, kwicinski@stalowawola.pl

 

Centrum Rewitalizacji

Kierownik
Dominika Czuba-Ofiara
Pokój nr 119
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 13
e-mail: dczuba@stalowawola.pl

Pokój nr 103a
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 847 93 14
e-mail: alukasiewicz@stalowawola.pl, msamulak@stalowawola.pl

Pokój nr 103
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 847 93 15
e-mail: aryba@stalowawola.pl, jmarchewka@stalowawola.pl

Pokój nr 104
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 847 93 16
e-mail: tochorok@stalowawola.pl, mpleszka@stalowawola.pl

Wydział Gospodarki Odpadami

Naczelnik Wydziału
Witold Tutak
Pokój nr 5 – parter
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 53
e-mail: wtutak@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości i windykacji
Pokój nr 2 i 4 – parter
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 35 75
e-mail: iadler@stalowawola.pl, aobszynski@stalowawola.pl, miskra@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru opłaty, obsługi systemu i edukacji
Pokój nr 2 – parter
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 94, 15 643 35 87
e-mail: mkotwica@stalowawola.pl, pzurawska@stalowawola.pl

Stanowisko ds. kontroli terenowych
Pokój nr 1 – parter
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 35 86
e-mail: czolopa@stalowawola.pl


Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

Naczelnik Wydziału
Sławomir Szkutnik
Pokój nr 39 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 642 23 51
e-mail: sszkutnik@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. tworzenia zasobów gruntowych
Pokój nr 41 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 18
e-mail: slacny@stalowawola.pl, lwojtanowska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami
Pokój nr 32 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 55
e-mail: ebabula@stalowawola.pl, gdruzynska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. mienia gminnego
Pokój nr 30 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 35 83
e-mail: ebigas@stalowawola.pl, esmardz@stalowawola.pl

Stanowisko ds. lokali mieszkalnych i użytkowych
Pokój nr 40 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 81
e-mail: kdziura@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna ds. gruntowych
Pokój nr 40 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 81
e-mail: spuzio@stalowawola.pl


Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Naczelnik Wydziału
Pełnomocnik prezydenta ds. ochrony informacji niejawnych
Sławomir Włodarczyk
Pokój nr 21 – I piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 41, fax. 15 643 34 13
e-mail: swlodarczyk@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności
Pokój nr 28 i 29 – I piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 39 (pokój nr 29), 15 643 34 23 (pokój nr 28)
e-mail: wpietras@stalowawola.pl, bdomanska@stalowawola.pl, bpilat@stalowawola.pl

Pokój nr 18 – I piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 40, 15 643 34 22
e-mail: dweselak@stalowawola.pl, aostrowska@stalowawola.pl, mmlynarska@stalowawola.pl

Stanowisko ds. operacyjno-organizacyjnych, technicznych i zaopatrzenia
Pokój nr 32 – I piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 87
e-mail: rolearczyk@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. dowodów osobistych
Pokój nr 20 – I piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 42, 15 847 93 17
e-mail: zdyrda@stalowawola.pl, estrzalkowska@stalowawola.pl, amaczka@stalowawola.pl

Stanowisko ds. wojskowych, specjalnych i pożarowych
Pokój nr 22 – I piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 88, 15 643 34 17
e-mail: isiwik@stalowawola.pl, adorosz@stalowawola.pl


Wydział Edukacji i Zdrowia

Naczelnik Wydziału
Halina Wołos
Pokój nr 16 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 10
e-mail: hwolos@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. oświaty
Pokój nr 12, 13,  14 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 77, 15 643 34 78, 15 643 34 79
e-mail: ekotwica@stalowawola.pl, jkrzyzek@stalowawola.pl, rblazejewska@stalowawola.pl

Stanowisko ds. naliczania dotacji oświatowych
Pokój nr 13- I piętro
ul. Wolności 9
tel. 15 643 34 79
e-mail: klukasik@stalowawola.pl

Stanowisko ds. zdrowia
Pokój nr 12 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 77
e-mail: iwosk@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień
Pokój nr 11 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 80
e-mail: agolik@stalowawola.pl, afolta@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna ds. wydawania zezwoleń alkoholowych
Pokój nr 18 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 83
e-mail: mkopera@stalowawola.pl

Stanowisko ds. kultury
Pokój nr 17 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 04
e-mail: kwojniak@stalowawola.pl

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
Pokój nr 18 – I piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 83
e-mail: jfalba@stalowawola.pl


Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych

Naczelnik Wydziału
Mieczysława Pędlowska
Pokój nr 2 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 84,
e-mail: mpedlowska@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych
Pokój nr 11 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 82
e-mail: lmajcher@stalowawola.pl, asowa@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
Pokój nr 7 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 85, 15 643 34 09, 15 643 35 77
e-mail: mopiela@stalowawola.pl, jlabecka@stalowawola.pl, bwierzbicka@stalowawola.pl, kgulka@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
Pokój nr 3 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 35 95, 15 643 34 91
e-mail: mbis@stalowawola.pl, pmikos@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rozliczeń świadczeń rodzinnych ZUS
Pokój nr 6 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 35 78
e-mail: rgoreczny@stalowawola.pl

Stanowisko ds. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Pokój nr 6 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 35 78
e-mail: iszwedo@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Pokój nr 3 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 91
e-mail: akrawczyk@stalowawola.pl, ezymroz@stalowawola.pl, jparys@stalowawola.pl

Stanowisko ds. stypendiów szkolnych
Pokój nr 12 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 95
e-mail: mdymowska@stalowawola.pl

Pomoc administracyjna ds. świadczeń rodzinnych
Pokój nr 8 – parter
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 85
e-mail: ukolek@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń wychowawczych
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 35 97

Wieloosobowe stanowisko ds. Programu „500 Plus”
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 35 96, 15 643 35 94
e-mail: kgil@stalowawola.pl, ahabuda@stalowawola.pl


Biuro Rady Miejskiej

Naczelnik Wydziału
Anna Mielniczuk
Pokój nr 42 – II piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 65, 15 643 34 01
e-mail: amielniczuk@stalowawola.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady
Pokój nr 43 – II piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 66, 15 643 35 50, 15 643 34 01
e-mail: akutyla@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Komisji
Pokój nr 43 i 44 – II piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 67, 15 643 34 01, 15 643 35 50
e-mail: ejacukiewicz@stalowawola.pl, estala@stalowawola.pl


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC
Bartosz Zaleśny
Pokój nr 1
ul. Skoczyńskiego 12
tel. 15 643 34 44
e-mail: bzalesny@stalowawola.pl

Zastępca Kierownika
Marcin Maziarz
Pokój nr 2
ul. Skoczyńskiego 12
tel. 15 643 34 71
e-mail: mmaziarz@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rejestracji urodzeń
Pokój nr 4
ul. Skoczyńskiego 12
tel. (15) 643 34 72
e-mail: akostka@stalowawola.pl

Stanowisko ds. rejestracji zgonów
Pokój nr 3
ul. Skoczyńskiego 12
tel. (15) 643 34 02
e-mail: jdyjak@stalowawola.pl

Stanowisko ds. transkrypcji
Pokój nr 4
ul. Skoczyńskiego 12
tel. (15) 643 34 72
e-mail: mjaniec@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowisko – pomoc administracyjna
Pokój nr 3
ul. Skoczyńskiego 12
tel. (15) 643 34 02


Stanowiska Samodzielne

Zespół Prawny Urzędu
Pokój nr 40 i 41 – II piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 34 54, 15 643 34 63
e-mail: tdarska@stalowawola.pl, mgalczak@stalowawola.pl

Zespół ds. kontroli jednostek organizacyjnych Miasta
Pokój nr
ul. Wolności 7,
tel. Kwiatkowskiego 1,
e-mail: dturek@stalowawola.pl, mfryc@stalowawola.pl

Audytor Wewnętrzny
Pokój nr 31 – II piętro
ul. Wolności 9,
tel. 15 643 34 90
e-mail: rrebisz@stalowawola.pl

Specjalista ds. BHP i ppoż.
Pokój nr
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 34 86
e-mail: jfronc@stalowawola.pl

Wieloosobowe stanowiska ds. informatyzacji Urzędu
Pokój nr 18, 19, 20
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15 643 35 71, 15 643 34 73
e-mail: mjarosz@stalowawola.pl, jkuta@stalowawola.pl, dgajda@stalowawola.pl

Stanowisko ds. kontroli zarządczej,
dostępu do informacji publicznej i cyfryzacji Urzędu Miasta
Pokój nr 24 – I piętro
ul. Wolności 7,
tel. 15 643 35 92
e-mail: muszynski@stalowawola.pl


Nadchodzące wydarzenia

  • Fiesta Harmonica Festival 2018

    24 listopada 2018

Zobacz Kalendarz Wydarzeń