Najnowsze informacje

Konsultacje społeczne zmodyfikowanego projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023”

30.04.2018

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli o przystąpieniu do konsultacji społecznych zmodyfikowanego projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023”.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z uchwała Nr XL/491/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Prezydent Miasta Stalowa Wola zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych zmodyfikowanego projektu dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stalowa Wola na lata 207-2023.

Celem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji w tym, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności podobszarów rewitalizacji, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych użytkowników uwag, opinii i propozycji dotyczących zmodyfikowanego projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023”.

Dokument opisuje kluczowe przedsięwzięcia zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji obejmujących:
podobszar Fabryczny,
podobszar Rozwadów.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 30 kwietnia 2018 roku do 7 maja 2018 roku do godz. 15:30.

Konsultacje będą prowadzone w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Formularz konsultacyjny  dostępny będzie:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola pod adresem internetowym bip.stalowawola.pl,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowa Wola pod adresem stalowawola.pl,
 • na stronie Centrum Rewitalizacji pod adresem centrumrewitalizacji.pl
 • w Urzędzie Miasta Stalowa Wola, pokój nr 1, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola
  w godzinach pracy Urzędu.

Wypełnione formularze należy składać:

 • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@stalowawola.pl w tytule podając Lokalny Program Rewitalizacji – konsultacje
 • drogą bezpośrednią lub korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Stalowa Wola pokój nr 1, ul. Wolności 7 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem Lokalny Program Rewitalizacji – konsultacje w terminie od dnia 30 kwietnia 2018 r. do 07 maja 2018 roku do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji udziela:
Referat Centrum Rewitalizacji pokój 103, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,
tel. 15 847 93 15

Załącznik nr 1 – LPR Stalowa Wola aktualizacja projekt 30-04-2018

Załącznik nr 2 – OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI

Załącznik nr 3 –

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2021

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
2
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
3
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
4
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
5
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
6
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
7
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
 • NIST - Szkolenie: TE…
 • NIST - Szkolenie: TE…
 • NIST - Szkolenie: TE…
8
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
9
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
10
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
11
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
12
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
13
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
14
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
15
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
16
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
17
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
18
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
19
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
20
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
21
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
22
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
23
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
24
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
25
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
26
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
27
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
28
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
29
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
30
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…