Najnowsze informacje

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

24.01.2023

W związku z trwającymi od 3 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r. konsultacjami społecznymi projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stalowej Woli, w dniach 17-18 stycznia 2023 r. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli odbyły się spotkania z interesariuszami rewitalizacji. Spotkanie w dniu 17 stycznia miało charakter informacyjny oraz dyskusyjny, a jego głównym celem było poznanie opinii mieszkańców Stalowej Woli na temat ww. projektu uchwały. Uprawnionymi do uczestnictwa byli wszyscy interesariusze rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Spotkanie otwarte było prowadzone w sposób ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści z bezpośrednim odniesieniem się do nich, z wykorzystaniem wizualizacji, na których Pan Jacek Dębczyński – reprezentujący Wykonawcę ResPublic Sp. z o.o. zaprezentował wyniki diagnozy miasta w pięciu sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Po ogólnym wprowadzeniu i omówieniu harmonogramu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji zaprezentowano interesariuszom sposób podziału miasta na obszary oraz zestawienie wskaźników, dzięki którym możliwe było wskazanie obszarów zdegradowanych. 

Podkreślono, iż wybór wskaźników był podyktowany bezpośrednią dostępnością danych i możliwością ich porównania z podziałem na dwadzieścia jednostek analitycznych. Następnie wysłuchano uwag i wniosków składanych przez uczestników spotkania. 

18 stycznia natomiast odbyły się warsztaty dla mieszkańców, które zostały podzielone na trzy bloki tematyczne: 

  1. Przedsiębiorczość i gospodarka na obszarze zdegradowanym Miasta
  2. Aktywność społeczna mieszkańców na obszarze zdegradowanym Miasta 
  3. Warunki życia mieszkańców na obszarze zdegradowanym Miasta. 

Uczestnicy warsztatów zidentyfikowali i omówili problemy jakie występują na obszarach zdegradowanych, oraz potencjały prorozwojowe jakie można wykorzystać w związku z rewitalizacją. Uzyskane od interesariuszy informacje zostaną wykorzystane na dalszym etapie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Stalowej Woli. 

Przypominamy, że do 3 lutego 2023 r. do godziny 15:30 można zgłaszać uwagi do projektu uchwały w formie papierowej, elektronicznej, bądź ustnej w siedzibie Urzędu Miasta. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Rewitalizacja”. 

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji stanowi jedno z działań projektu „Stalowa Wola – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa. 

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
  • Rozwadowski Targ Sta…
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31