Najnowsze informacje

Konsultacje społeczne „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2020”.

22.05.2017

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI

o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2020”.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z uchwała Nr XL/491/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Prezydent Miasta Stalowa Wola zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stalowa Wola na lata 207-2020.

Celem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji w tym, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności podobszarów rewitalizacji, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych użytkowników uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2020”.

Dokument opisuje kluczowe przedsięwzięcia zmierzające do poprawy, jakości życia mieszkańców na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji obejmujących:

 • podobszar Fabryczny,
 • podobszar Rozwadów.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 22 maja 2017 r. do 12 czerwca 2016 r. do godz. 15:30.

Konsultacje będą prowadzone w formie spotkań konsultacyjnych z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu oraz w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Spotkania odbędą się:

 • dla mieszkańców Fabrycznego w dniu 6 czerwca 2017 r. w miejscu spotkań i aktywności dla mieszkańców Osiedla Fabrycznego ul. Dmowskiego 11, 37-450 Stalowa Wola, o godz. 1700;
 • dla mieszkańców Rozwadowa w dniu 7 czerwca 2017 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 4 w Stalowej Woli, ul. Rozwadowska 10, 37-464 Stalowa Wola, o godz. 1700.

Formularz konsultacyjny  dostępny będzie:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola pod adresem internetowym bip.stalowawola.pl,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowa Wola pod adresem stalowawola.pl,
 • na stronie Centrum Rewitalizacji pod adresem centrumrewitalizacji.pl
 • w Urzędzie Miasta Stalowa Wola, pokój nr 1, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola w godzinach pracy Urzędu.

Wypełnione formularze należy składać:

 • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@stalowawola.pl w tytule podając Lokalny Program Rewitalizacji – konsultacje
 • drogą bezpośrednią lub korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Stalowa Wola pokój nr 1, ul. Wolności 7 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem Lokalny Program Rewitalizacji – konsultacje w terminie od dnia 22 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 roku do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji udziela:

Referat Centrum Rewitalizacji pokój 16, ul. Popiełuszki 4 37-450 Stalowa Wola, tel. 664 996 962

Raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu zostanie udostępniony niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowa Wola, oraz na stronie internetowej Centrum Rewitalizacji.

 

Kalendarz wydarzeń

luty 2023

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
 • Muzeum otwarte dla g…
3
4
5
6
7
8
9
 • Muzeum otwarte dla g…
10
11
12
13
14
15
16
 • Muzeum otwarte dla g…
17
18
19
20
21
22
23
 • Muzeum otwarte dla g…
24
25
26
27
28