Najnowsze informacje

Komunikat w sprawie programu „Dobry Start”

01.10.2018

Osoby, które złożyły wnioski do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Dobry Start” drogą elektroniczną w lipcu lub sierpniu, a nie otrzymały świadczeń w wysokości 300 zł do chwili obecnej, proszone są o kontakt telefoniczny z Panią Mieczysławą Pędlowską naczelnikiem Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta w Stalowej Woli pod numerem: 15 643-34-84.

Osobom, które nie złożyły jeszcze wniosku, przypominamy, że dokumenty można składać do 30 listopada 2018 roku. Wniosek o świadczenie „Dobry Start” można składać on-line przez stronę internetową empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz drogą tradycyjną (w formie papierowej) w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 7.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. W przypadku wyprawki szkolnej „300 plus” nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Nadchodzące wydarzenia

  • Mini Shanties 2018

    14 grudnia 2018
  • Stalowowolska Wigilia Miejska

    16 grudnia 2018
  • Jarmark Bożonarodzeniowy

    16 grudnia 2018

Zobacz Kalendarz Wydarzeń