Najnowsze informacje

Inwestycja na zalesionej działce

13.05.2016

W stalowowolskiej strefie przemysłowej zlokalizowane są działki inwestycyjne przeznaczone na sprzedaż częściowo lub w całości zalesione. Nie przeszkadza to jednak przedsiębiorcom w wykupie terenów i lokowaniu na nich swoich inwestycji. Przykładem takich działań są m.in. firmy: Thoni Alutec Sp.z o.o., Uniwheels Production   Sp. z o.o., IKEA Industry Stalowa Wola. W przygotowanym przez Promocję Gospodarczą Urzędu Miasta katalogu ofert inwestycyjnych Gmina jako właściciel oferuje zakup 12 działek, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie firm działających ta terenie strefy przemysłowej. Prezentowane działki zostały  sklasyfikowane jako bory mieszane z przewagą lasów iglastych.

Przykładowe działki na sprzedaż

 

Działania związane z zakupem terenów zalesionych

Wylesianie gruntów odbywa się na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z 2004 roku z późn. zm.). zgodnie z którą przeznaczenie gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a pozostałych gruntów leśnych zgody Marszałka Województwa po uzyskaniu opinii Izby Rolniczej. Zmiany tej dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu leśnego na cele nierolnicze i nieleśne następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wnioskodawca  dołącza opinię dyrektora RDLP.

Opłaty, odszkodowanie

Po uzyskaniu zgody na wyłącznie z produkcji leśnej  (w przypadku Stalowej Woli )  przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie inwestor obowiązany jest  uiścić należności i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek ten powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

Wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu stanowi różnicę między spodziewaną wartością drzewostanu w wieku rębności, określonym w planie urządzania lasu, a wartością  w chwili jego wyrębu. W drzewostanach młodszych, w których nie można pozyskać sortymentów drzewnych, odszkodowanie to stanowi wartość kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację drzewostanów.

Ważne  dla inwestora jest że:

Należność  za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej pomniejsza się o wartość gruntu ustaloną  według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie  gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu  z produkcji.  Orientacyjnie w chwili obecnej  wysokość należności z tytułu wyłączenia wynosi 220 tys. zł za 1 ha. Wysokość odszkodowania z tytułu wylesienia jest ustalana indywidualnie i może się rówżnic od podanej średniej.

Wnioski o wyłączenie z produkcji leśnej dla Stalowej Woli należy składać na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
ul. Czechowska 4
20-950 Lublin
tel. 81-532-70-31

osoba do kontaktu – Aleksandra Kasprzak

http://www.lublin.lasy.gov.pl/

wyłączenie gruntów – akty prawne
http://www.lublin.lasy.gov.pl/wylaczenia-gruntow-akty-prawne#.VzWpDeS3hQ4

 

Kalendarz wydarzeń

Maj 2021

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
2
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
3
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
4
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
5
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
6
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
7
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
8
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
9
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
10
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
11
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
12
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
13
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
14
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
15
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
16
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
17
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
18
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
19
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
20
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
21
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
22
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
23
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
24
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
25
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
26
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
27
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
28
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
29
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
30
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
31
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…