Najnowsze informacje

Informacja dotycząca realizacji projektu „Ekomiasto Stalowa Wola”

31.12.2020

Informacja dotycząca realizacji projektu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Ekomiasto Stalowa Wola-wymiana źródeł ciepła” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza na skutek obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery Gmina Stalowa pragnie poinformować, o postępie rzeczowym w ramach planowanych do realizacji robót.

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz likwidację term gazowych i wykonanie instalacji rozprowadzających ciepłą wodę użytkową w budynkach wielorodzinnych.

W wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych Gmina Stalowa Wola podpisała umowy z następującymi Wykonawcami:

1. FLEXIPOWER GROUP Sp. z o. o. Sp. K. ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska na dostawę 54 kotłów gazowych (wartość umowy 942 717,30 zł brutto). W ramach zadania Wykonawca wykonał weryfikacje techniczną domków zgłoszonych do projektu, przekazał dokumentacje techniczną dla 45 budynków. Obecnie zamontowano kotły kondensacyjne w 34 budynkach jednorodzinnych. Do zamontowania pozostało jeszcze 20 kotłów.

2. Levada Sp. z o.o. ul. Lucjana Rydla 57/2, 30-087 Kraków na dostawę 17 kotłów opalanych biomasą -pellet (wartość umowy 324 422,98 zł brutto). Wykonawca przeprowadził weryfikację techniczną domków zgłoszonych do projektu oraz wykonał projekty budowlane kotłowni. Wszystkie 17 kotłów na pellet zostało zamontowanych, w styczniu 2021 r. zostanie dokonany odbiór końcowy.

3. ARKON S.C. Rzeczyca Długa 126, 37-455 Radomyśl nad Sanem na realizację zadania pn. „EKOMIASTO Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – zadanie nr III centralna ciepła woda -rejon I – budynki pod zarządem MZB” (wartość umowy 1 525 000,00 zł brutto). W ramach zadania Wykonawca wykonał projekty budowlane centralnej ciepłej wody dla 9 budynków: Popiełuszki 7, Wyszyńskiego 17, Metalowców 13, Metalowców 11, Narutowicza 5, Żeromskiego 1, Żeromskiego 4, PCK 4. Dokonano odbioru technicznego na obiekcie PCK 4 i Narutowicza 5. Obecnie w końcowej fazie realizacji jest blok przy ul. Wyszyńskiego 17 oraz trwają prace budowlane przy ul. Żeromskiego 4.

4. Hydro Perfekt Mateusz Smutek na realizację zadania „EKOMIASTO Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – zadanie nr III centralna ciepła woda – rejon nr 3 – budynki pod zarządem Wspólnot” (wartość umowy 665 000,00 zł brutto) oraz zadania pn.: „EKOMIASTO Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – zadanie nr III centralna ciepła woda – rejon nr 4 – budynki pod zarządem SBM” (wartość umowy 385 750,00 zł brutto) W ramach zadania Wykonawca wykonał projekty budowlane dla 4 budynków tj.: Metalowców 17, Wyszyńskiego 23, Popiełuszki 3 i Żeromskiego 2. Obecnie prace budowlane realizowane są w bloku przy ul. Wyszyńskiego 23, ul. Metalowców 17 oraz przy ul. Żeromskiego 2.

5. Spółdzielnia Mieszkaniowa na wykonanie zadania pn. „EKOMIASTO Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – cz. III centralna ciepła woda – rejon II- budynki pod zarządem SM” (wartość umowy 4 100 000,01 zł brutto). W ramach zadania Wykonawca wykonał projekty budowlane dla 14 budynków tj.: Al. Jana Pawła II: 1,3,7,9; Okulickiego: 4, 6, 8, 10;

Żeromskiego: 3,5,6; Popiełuszki: 12 i 12A., Poniatowskiego 21. Obecnie prace budowlane prowadzone są na blokach przy ul. Okulickiego 4 i 6 oraz Al. Jana Pawła II 7 , 9, 1 i 3.

Nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji sprawuje firma Grupa Inwestor Sp. z o.o. ul. Graniczna 1B, 35-326 Rzeszów (wartość umowy 234 792,24 zł brutto). W ramach przedmiotowego zadania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sukcesywnie informuje o postępie prac.

Całkowita wartość projektu wynosi 8 177 682,52 zł w tym wartość wydatków kwalifikowalnych 6 862 100, 00 zł, wartość wydatków niekwalifikowalnych 1 315 582,52 zł, wartość otrzymanego dofinansowania 5 832 784,99 zł, wkład własny mieszkańców 2 344 897,53 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu do 30.04.2022 r.

Likwidacja term gazowych przewidziana jest w następujących budynkach:

1. Budynki pod zarządem Miejskiego Zakładu Budynków:

– Poniatowskiego 13,

– Popiełuszki 7,

– Wyszyńskiego 17,

– Dmowskiego 7,

– Metalowców 13,

– Metalowców 11,

– Narutowicza 5,

– Siedlanowskiego 2,

– Żeromskiego 4,

– Żeromskiego 1,

– PCK 4,

– Wolności 4a,

– Ofiar Katynia 4,

2. Budynki pod zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej:

– Wyszyńskiego 19,

– Popiełuszki 3,

– Skoczyńskiego 13 b,

– Metalowców 17,

– Żeromskiego 2,

– 1-go Sierpnia 7,

– Wyszyńskiego 23

3. Budynki pod zarządem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego:

– Poniatowskiego 78-78a,-

– Poniatowskiego 84,

– Poniatowskiego 82,

– Poniatowskiego 17,

– St. Koper 5,

4. Budynki pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej:

– al. Jana Pawła II 17,

– al. Jana Pawła II 15,

– al. Jana Pawła II 9,

– al. Jana Pawła II 7,

– al. Jana Pawła II 3,

– al. Jana Pawła II 1,

– al. Jana Pawła II 23,

– al. Jana Pawła II 19,

– Okulickiego 4,

– Okulickiego 6,

– Okulickiego 8,

– Okulickiego 10,

– Żeromskiego 6,

– Żeromskiego 5,

– Żeromskiego 3,

– Popiełuszki 12 a,

– Popiełuszki 12,

– KEN 5,

– KEN 3,

– Poniatowskiego 21.

Kalendarz wydarzeń

październik 2021

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
 • Szkoła Rysunku zapra…
6
 • Szkoła Rysunku zapra…
7
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Szkoła Rysunku zapra…
8
 • Szkoła Rysunku zapra…
9
 • Szkoła Rysunku zapra…
10
 • Szkoła Rysunku zapra…
11
 • Szkoła Rysunku zapra…
12
 • Szkoła Rysunku zapra…
13
14
 • Muzeum otwarte dla g…
15
16
17
 • Rozwadowski Targ Sta…
18
19
20
21
 • Muzeum otwarte dla g…
22
23
24
25
26
27
28
 • Muzeum otwarte dla g…
29
30
31