Najnowsze informacje

Informacja dotycząca realizacji projektu „Ekomiasto Stalowa Wola”

17.08.2021

Informacja dotycząca realizacji projektu wg stanu na dzień 17.08.2021 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Ekomiasto Stalowa Wola-wymiana źródeł ciepła” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza na skutek obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery Gmina Stalowa pragnie poinformować, o postępie rzeczowym w ramach planowanych do realizacji robót.

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz likwidację term gazowych i wykonanie instalacji rozprowadzających ciepłą wodę użytkową w budynkach wielorodzinnych.

W wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych Gmina Stalowa Wola podpisała umowy z następującymi Wykonawcami:

 1. FLEXIPOWER GROUP Sp. z o. o. Sp. K. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska na dostawę 54 kotłów gazowych. W ramach zadania Wykonawca zamontował wszystkie kotły kondensacyjne w 54 budynkach jednorodzinnych. Całkowita wartość zadania wyniosła 942 812,34 zł brutto.
 2. Levada Sp. z o.o. Lucjana Rydla 57/2, 30-087 Kraków na dostawę 17 kotłów opalanych biomasą -pellet. Wszystkie 17 kotłów na pellet zostało zamontowanych. Całkowita wartość prac wyniosła 324 422,98 zł.
 3. ARKON S.C. Rzeczyca Długa 126, 37-455 Radomyśl nad Sanem na realizację zadania pn. „EKOMIASTO Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – zadanie nr III centralna ciepła woda -rejon I – budynki pod zarządem MZB” (wartość umowy 1 525 000,00 zł brutto). W ramach zadania Wykonawca wykonał projekty budowlane centralnej ciepłej wody dla wszystkich budynków oraz przeprowadził odbiory techniczne w 9 budynkach. Obecnie do wykonania zostały bloki przy ul. Żeromskiego 1, ul. Dmowskiego 7, ul. Poniatowskiego 13 oraz przy ul. Siedlanowskiego 2.
 4. Hydro Perfekt Mateusz Smutek na realizację zadania „EKOMIASTO Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – zadanie nr III centralna ciepła woda – rejon nr 3 – budynki pod zarządem Wspólnot” (wartość umowy 665 000,00 zł brutto) oraz zadania pn.: „EKOMIASTO Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – zadanie nr III centralna ciepła woda – rejon nr 4 – budynki pod zarządem SBM” (wartość umowy 385 750,00 zł brutto) W ramach zadania Wykonawca wykonał projekty budowlane dla wszystkich budynków. Odbiory techniczne zostały przeprowadzone w 5 lokalizacjach. Na ukończeniu są prace budowlane przy ul. Poniatowskiego 78-78A oraz ul. Popiełuszki 3. Do wykonania zostały bloki przy ul. Poniatowskiego 82, ul. Poniatowskiego 84, ul. St. Koper 5, ul. Skoczyńskiego 13B oraz ul. Wyszyńskiego 19.
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa na wykonanie zadania pn. „EKOMIASTO Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – cz. III centralna ciepła woda – rejon II- budynki pod zarządem SM” (wartość umowy 4 100 000,00 zł brutto). W ramach zadania Wykonawca wykonał projekty budowlane dla wszystkich budynków. Obecnie prace budowlane zakończono w 11 budynkach. Do wykonania pozostały bloki przy ul. Poniatowskiego 21, al. Jana Pawła II 17, KEN 5, al. Jana Pawła II 19, al. Jana Pawła II 23, ul. KEN 3, ul. Żeromskiego 3, ul. Żeromskiego 5 oraz przy ul. Żeromskiego 6.

Nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji sprawuje  firma Grupa Inwestor Sp. z o.o. ul. Graniczna 1B, 35-326 Rzeszów (wartość umowy 234 792,24 zł brutto). W ramach przedmiotowego zadania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sukcesywnie informuje o postępie prac.

Całkowita wartość projektu wynosi 8 177 777,56 zł w tym wartość wydatków kwalifikowalnych 6 862 099,98 zł, wartość wydatków niekwalifikowalnych 1 315 677,58 zł, wartość otrzymanego dofinansowania 5 832 784,96 zł, wkład własny mieszkańców 2 344 992,60 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu do 30.04.2022 r.

Likwidacja term gazowych przewidziana jest w następujących budynkach:

 1. Budynki pod zarządem Miejskiego Zakładu Budynków:

–  Poniatowskiego 13,

– Popiełuszki 7,

– Wyszyńskiego 17,

– Dmowskiego 7,

– Metalowców 13,

– Metalowców 11,

– Narutowicza 5,

– Siedlanowskiego 2,

– Żeromskiego 4,

– Żeromskiego 1,

– PCK 4,

– Wolności 4a,

– Ofiar Katynia 4,

 1. Budynki pod zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej:

– Wyszyńskiego 19,

– Popiełuszki 3,

– Skoczyńskiego 13 b,

– Metalowców 17,

– Żeromskiego 2,

– 1-go Sierpnia 7,

– Wyszyńskiego 23

 1. Budynki pod zarządem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego:

– Poniatowskiego 78-78a,-

– Poniatowskiego 84,

– Poniatowskiego 82,

– Poniatowskiego 17,

– St. Koper 5,

 1. Budynki pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej:

–  al. Jana Pawła II 17,

– al. Jana Pawła II 15,

– al. Jana Pawła II 9,

– al. Jana Pawła II 7,

– al. Jana Pawła II 3,

– al. Jana Pawła II 1,

– al. Jana Pawła II 23,

– al. Jana Pawła II 19,

– Okulickiego 4,

– Okulickiego 6,

– Okulickiego 8,

– Okulickiego 10,

– Żeromskiego 6,

– Żeromskiego 5,

– Żeromskiego 3,

– Popiełuszki 12 a,

– Popiełuszki 12,

– KEN 5,

– KEN 3,

– Poniatowskiego 21.

 

Kalendarz wydarzeń

październik 2021

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
 • Szkoła Rysunku zapra…
6
 • Szkoła Rysunku zapra…
7
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Szkoła Rysunku zapra…
8
 • Szkoła Rysunku zapra…
9
 • Szkoła Rysunku zapra…
10
 • Szkoła Rysunku zapra…
11
 • Szkoła Rysunku zapra…
12
 • Szkoła Rysunku zapra…
13
14
 • Muzeum otwarte dla g…
15
16
17
 • Rozwadowski Targ Sta…
18
19
20
21
 • Muzeum otwarte dla g…
22
23
24
25
26
27
28
 • Muzeum otwarte dla g…
29
30
31