Najnowsze informacje

„EKOMIASTO Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” LISTY RANKINGOWE

10.09.2018

Na podstawie Regulaminu naboru wniosków od mieszkańców dla projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta Energia, Działanie 3.3 Poprawa Jakości Powietrza Komisja do spraw wyboru ostatecznych odbiorców Projektu „EKOMIASTO Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 dokonała kwalifikacji ostatecznych odbiorców do udziału w Projekcie:

– EKOMIASTO Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła

– EKOMIASTO Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – ekogroszek

Wszystkie osoby spełniające wymogi formalne i merytoryczne zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w Projektach i w przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę zostaną u nich wymienione źródła ciepła.

Zgodnie z §7 ust. 1-4 Regulaminu naboru wniosków od mieszkańców dla projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta Energia, Działanie 3.3 Poprawa Jakości Powietrza odwołania można składać w terminie 7 dni od daty opublikowania listy uczestników na stronie internetowej Gminy Stalowa Wola.

Mieszkańcy zgłaszają odwołania w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli (pok. Nr 36, ul. Wolności 9). Odwołania powinny zawierać dane Mieszkańca wraz z numerem ewidencyjnym nadanym w dniu rejestracji deklaracji uczestnictwa w projekcie, opis problemu i uzasadnienie.

Wszelkie prawidłowo złożone odwołania zostaną rozpatrzone przez Komisję powołaną do spraw wyboru uczestników w Projekcie, w terminie 14 dni od dnia wpływu odwołania.


LISTY RANKINGOWE „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”


 

Nadchodzące wydarzenia

  • Dzień Pamięci 156. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

    19 stycznia 2019
  • Koncert karnawałowy Orkiestry Dętej MDK

    19 stycznia 2019

Zobacz Kalendarz Wydarzeń