Najnowsze informacje

Dotacja wojewody dla stalowowolskich bibliotek szkolnych

27.04.2018

Gmina Stalowa Wola otrzymała dotację od wojewody podkarpackiego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Jednym z celów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w zakresie Priorytetu 3 jest wzmocnienie zainteresowań czytelniczych uczniów. Ministerstwu Edukacji Narodowej zależy na ustawicznym i systematycznym rozwijaniu aktywności czytelniczej uczniów.

Wnioskowana i otrzymana kwota wsparcia finansowego na zakup książek dla bibliotek szkolnych wyniosła łącznie 120 000 zł.

Lista szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli – dotacja w wysokości 12 000 zł
2. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli – dotacja w wysokości 12 000 zł
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli – dotacja w wysokości 12 000 zł
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stalowej Woli – dotacja w wysokości 12 000 zł
5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli – dotacja w wysokości 12 000 zł
6. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli – dotacja w wysokości 12 000 zł
7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli – dotacja w wysokości 12 000 zł
8. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych szeregów w Stalowej Woli – dotacja w wysokości 12 000 zł
9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli – dotacja w wysokości 12 000 zł
10. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli – dotacja w wysokości 12 000 zł

Od lat realizowane są działania, które służą rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów oraz kompetencji czytania uczniów, w tym związane z edukacją czytelniczą oraz kształtowaniem twórczych postaw u uczniów. Pomocą w doskonaleniu tych procesów jest dobrze wyposażona biblioteka szkolna.

Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, realizowany jest jako program wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja Priorytetu 3 będzie miała wpływ na:

a) uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie ich potencjału i roli;

b) zwiększenie dostępu uczniów do atrakcyjnych książek o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata;

c) zwiększenie dostępu nauczycieli do literatury pedagogicznej i metodycznej w bibliotekach pedagogicznych, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

d) zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w zbiorach tych bibliotek;

e) rozwój współpracy pomiędzy szkołami, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami publicznymi.

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2021

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
2
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
3
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
4
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
5
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
6
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
7
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
 • NIST - Szkolenie: TE…
 • NIST - Szkolenie: TE…
 • NIST - Szkolenie: TE…
8
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
9
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
10
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
11
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
12
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
13
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
14
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
15
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
16
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
17
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
18
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
19
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
20
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
21
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
22
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
23
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
24
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
25
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
26
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
27
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
28
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
29
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
30
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…