Dofinansowania

Zarządzenie Nr 204/2021
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 18 sierpnia 2021 roku 

w sprawie określenia treści wniosku o przyznanie środków w ramach przedsięwzięć mających szczególne znaczenie dla pozytywnego wizerunku Miasta Stalowej Woli, do którego załącznik stanowi regulamin dofinansowania przedsięwzięć budujących pozytywny wizerunek Miasta Stalowej Woli oraz treści sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 t.j.) 

Prezydent Miasta Stalowej Woli zarządza, co następuje:  

§ 1

1.Wnioskodawcy, ubiegający się o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia mającego szczególne znaczenie dla pozytywnego wizerunku Miasta Stalowej Woli zobowiązani są do każdorazowego złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, wraz z uzupełnionymi, wymaganymi załącznikami, do Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ulicy Wolności 7 w Biurze Obsługi Klienta lub przesłania drogą pocztową, w okresie umożliwiającym jego rozpatrzenie (najpóźniej 21 dni przed datą rozpoczęcia planowanego przedsięwzięcia).  

2.Wniosek każdorazowo zostanie poddany weryfikacji formalnej i merytorycznej przez pracownika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Stalowej Woli, właściwego względem wybranego charakteru nadrzędnego przedsięwzięcia, a następnie zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.  

3.O decyzji Prezydenta Miasta Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. 

4.Warunki i zakres współpracy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zostaną określone w piśmie bądź umowie. 

5.Regulamin dofinansowania przedsięwzięć budujących pozytywny wizerunek Miasta Stalowej Woli, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, szczegółowo określa warunki, zasady oraz wymagania względem wniosku składanego do Urzędu Miasta Stalowej Woli.  

6.Po zrealizowanym przedsięwzięciu, w terminie14 dni od daty zakończenia, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia prawidłowo wypełnionego sprawozdania, stanowiącego załącznik nr 4 do Zarządzenia. 

7.Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia musi zostać złożone do siedziby Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ulicy Wolności 7 w Biurze Obsługi Klienta lub nadesłane drogą pocztową, z zachowaniem terminu uwzględnionego w ust. 6. W przypadku dostarczenia sprawozdania drogą pocztową znacząca będzie data wpływu do Urzędu Miasta Stalowej Woli. 

§ 2

Wzór wniosku o przyznanie środków w ramach przedsięwzięć mających szczególne znaczenie dla pozytywnego wizerunku Miasta Stalowej Woli wraz z regulaminem dofinansowywania przedsięwzięć budujących pozytywny wizerunek Miasta Stalowej Woli, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych oraz wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.  

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.  

Załączniki:

Kalendarz wydarzeń

wrzesień 2022

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
  • Muzeum otwarte dla g…
2
3
4
5
6
7
8
  • Muzeum otwarte dla g…
9
10
11
12
13
14
15
  • Muzeum otwarte dla g…
16
17
18
  • Rozwadowski Targ Sta…
19
20
21
22
  • Muzeum otwarte dla g…
23
24
25
26
27
28
29
  • Muzeum otwarte dla g…
30