Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Uchwała Nr LXIV/823/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 

Projekt Rocznego Programu Współpracy na 2018 r.- do konsultacji

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Termin konsultacji: od 25 października do 3 listopada 2017 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2017 r. na:

Urząd Miasta w Stalowej Woli

  1. Wolności 7,

37-450 Stalowa Wola,
z dopiskiem: Wydział Edukacji i Zdrowia- Roczny Program Współpracy.

Załączniki:

  1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej Stalowej Woli w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
  2. Formularz konsultacji.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji Anna Golik – Wydział Edukacji i Zdrowia.

 

Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Nadchodzące wydarzenia

  • Dzień Pamięci 156. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

    19 stycznia 2019
  • Koncert karnawałowy Orkiestry Dętej MDK

    19 stycznia 2019

Zobacz Kalendarz Wydarzeń