Konsultacje Projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U z 2018 poz. 450 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 

Termin konsultacji: od 2 października do 8 października 2018 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2018 r. na:

Urząd Miasta w Stalowej Woli
Wolności 7,
37-450 Stalowa Wola,
z dopiskiem: Wydział Edukacji i Zdrowia- Roczny Program Współpracy.

Załączniki:

  1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej Stalowej Woli w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
  2. Formularz konsultacji.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Aneta Fołta – Wydział Edukacji i Zdrowia.

Nadchodzące wydarzenia

  • Fiesta Harmonica Festival 2018

    24 listopada 2018

Zobacz Kalendarz Wydarzeń