Dofinansowanie tekstu kultury

Zarządzenie Nr 178/2021
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 1 lipca 2021 roku

w sprawie określenia treści wniosku o dofinansowanie tekstu kultury z budżetu Gminy Stalowa Wola oraz wymaganych do niego załączników.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.)

Prezydent Miasta Stalowej Woli zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Autorzy tekstów kultury, ubiegający się o dofinansowanie z budżetu Gminy Stalowa Wola zobowiązani są do każdorazowego złożenia wniosku do siedziby Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ulicy Wolności 7 w Biurze Obsługi Klienta lub przesłania go drogą pocztową na wskazany powyżej adres, wraz z uzupełnionymi, wymaganymi załącznikami.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać następujące elementy:
 • dane Wnioskodawcy,
 • tytuł tekstu kultury,
 • opis tematyki zawartej w tekście kultury,
 • krótki opis dotychczasowego dorobku oraz osiągnięć lub w przypadku debiutu recenzję tekstu kultury,
 • podpisane oświadczenie dotyczące treści zawartych w autorskim tekście kultury,
 • podpisaną klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Wniosek każdorazowo zostanie zaopiniowany przez pracownika na stanowisku ds. kultury Urzędu Miasta Stalowej Woli, a następnie zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.
 2. O decyzji Prezydenta Miasta Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie bądź elektronicznie, zgodnie z wybraną formą doręczenia wniosku.

§ 2

 1. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich elementów, o których mowa
  w 1 ust. 2, Wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia wniosku, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o wystąpieniu braków formalnych.
 2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia w tekście kultury elementów, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia, Gmina może zażądać zwrotu otrzymanego dofinansowania.

§ 3

 Załącznikami do niniejszego Zarządzenia są:

 1. podpisane oświadczenie dotyczące treści zawartych w autorskim tekście kultury,
 2. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia wniosku o dofinansowanie tekstu kultury

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie dotyczące treści zawartych w autorskim tekście kultury

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2021

pon wt. śr czw pt. sob. niedz.
1
 • Wystawa "Trudne…
 • Muzeum otwarte dla g…
2
 • Wystawa "Trudne…
3
 • Wystawa "Trudne…
4
 • Wystawa "Trudne…
5
6
7
 • Wakacje w Muzeum
8
 • Wakacje w Muzeum
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Plenerowa Szkoła Let…
9
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
10
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
11
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
12
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
13
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
14
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
15
 • Wakacje w Muzeum
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Plenerowa Szkoła Let…
16
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
17
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
18
 • Wakacje w Muzeum
 • Rozwadowski Targ Sta…
 • Plenerowa Szkoła Let…
19
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
20
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
21
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
22
 • Wakacje w Muzeum
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Plenerowa Szkoła Let…
23
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
24
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
25
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
26
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
27
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
28
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
29
 • Wakacje w Muzeum
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Plenerowa Szkoła Let…
30
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
31
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…