Działalność gospodarcza oraz podatki i opłaty

Działalność gospodarcza
(zakładanie, prowadzenie, wydawanie zezwoleń i zaświadczeń)

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydawanie zaświadczeń o wniesieniu opłaty za zezwolenia na alkohol.

Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

______________________________________________

Rachunek bankowy dochodów Urzędu Miasta Stalowa Wola

Bank PKO BP 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630 

Zgodnie z nowelizacją przepisów podatkowych od 1 stycznia 2016 r. podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla osób fizycznych do kwoty 100 zł jest płatny w terminie pierwszej raty tj. do 15 marca każdego roku.

Raty płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych płatne są w terminach ustawowych tj. 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada każdego roku.

Zgodnie z nowelizacją przepisów podatkowych od 1 stycznia 2016 r. podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla osób prawnych do kwoty 100 zł jest płatny w terminie pierwszej raty tj. do 31 stycznia każdego roku.

Raty płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych płatne są w terminach ustawowych tj. 31 stycznia oraz 15 dnia każdego następnego miesiąca.

Stawki podatku, wzory deklaracji i informacji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:

http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1583-12031

Stawki podatku, wzory deklaracji i informacji dla podatku od środków transportowych:

http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1583-11775

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i o stanie majątkowym:

http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1500

Opłata skarbowa:

http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1502

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2021

pon wt. śr czw pt. sob. niedz.
1
 • Wystawa "Trudne…
 • Muzeum otwarte dla g…
2
 • Wystawa "Trudne…
3
 • Wystawa "Trudne…
4
 • Wystawa "Trudne…
5
6
7
 • Wakacje w Muzeum
8
 • Wakacje w Muzeum
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Plenerowa Szkoła Let…
9
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
10
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
11
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
12
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
13
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
14
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
15
 • Wakacje w Muzeum
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Plenerowa Szkoła Let…
16
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
17
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
18
 • Wakacje w Muzeum
 • Rozwadowski Targ Sta…
 • Plenerowa Szkoła Let…
19
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
20
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
21
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
22
 • Wakacje w Muzeum
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Plenerowa Szkoła Let…
23
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
24
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
25
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
26
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
27
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
28
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
29
 • Wakacje w Muzeum
 • Muzeum otwarte dla g…
 • Plenerowa Szkoła Let…
30
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…
31
 • Wakacje w Muzeum
 • Plenerowa Szkoła Let…