Działalność gospodarcza oraz podatki i opłaty

Działalność gospodarcza
(zakładanie, prowadzenie, wydawanie zezwoleń i zaświadczeń)

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydawanie zaświadczeń o wniesieniu opłaty za zezwolenia na alkohol.

Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

______________________________________________

Rachunek bankowy dochodów Urzędu Miasta Stalowa Wola

Bank PKO BP 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630 

Zgodnie z nowelizacją przepisów podatkowych od 1 stycznia 2016 r. podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla osób fizycznych do kwoty 100 zł jest płatny w terminie pierwszej raty tj. do 15 marca każdego roku.

Raty płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych płatne są w terminach ustawowych tj. 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada każdego roku.

Zgodnie z nowelizacją przepisów podatkowych od 1 stycznia 2016 r. podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla osób prawnych do kwoty 100 zł jest płatny w terminie pierwszej raty tj. do 31 stycznia każdego roku.

Raty płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych płatne są w terminach ustawowych tj. 31 stycznia oraz 15 dnia każdego następnego miesiąca.

Stawki podatku, wzory deklaracji i informacji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:

http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1583-12031

Stawki podatku, wzory deklaracji i informacji dla podatku od środków transportowych:

http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1583-11775

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i o stanie majątkowym:

http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1500

Opłata skarbowa:

http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1502

Kalendarz wydarzeń

Maj 2021

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
2
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
3
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
4
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
5
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
6
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
7
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
8
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
9
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
10
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
11
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
12
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
13
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
14
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
15
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
16
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
17
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
18
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
19
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
20
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
21
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
22
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
23
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
24
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
25
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
26
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
27
 • Muzeum otwarte dla g…
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
28
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
29
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
30
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…
31
 • PODRÓŻ DO JAPONII Wy…