Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu strona miasta Stalowej Woli

Urząd Miasta Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.stalowawola.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.stalowawola.pl

Data publikacji strony internetowej: 29.05.2015 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 24.05.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Litwin, adres poczty elektronicznej: media@stalowawola.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7

Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od ulicy Wolności (wejście A), drugie od parkingu za budynkiem (wejście B). Dojście do drugiego wejścia możliwe jest również od ul. Wolności, chodnikiem pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta, a garażami.

Do wejścia A prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków przeznaczony dla osób, kierujących się do wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Wejście B zlokalizowane jest na poziomie gruntu. Wejście B prowadzi do windy, którą można się dostać na każdy poziom budynku. Winda dostosowana jest dla osób poruszających się na wózku oraz dla osób niewidomych oraz słabowidzących posiada oznaczenia w alfabecie brajla oraz wydaje komunikaty głosowe.

Biuro obsługi klienta znajduje się na parterze, po lewej stronie od schodów i windy, wejście do biura obsługi klienta znajduje się od strony holu.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (za wyjątkiem windy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 9

Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od ulicy Wolności (wejście A), drugie z boku budynku pomiędzy budynkami Wolności 7, a Wolności 9 (wejście B).

Do wejścia A prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Wejście prowadzi również do windy, którą można się dostać na każdy poziom budynku.

Do wejścia B prowadzą schody.

W budynku na parterze przy wejściu A znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Skoczyńskiego 12

Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od ulicy Skoczyńskiego (wejście A), drugie z tyłu budynku (wejście B), dojście do wejścia B chodnikiem od strony ul. Skoczyńskiego.

Do wejścia A prowadzą schody.

Do wejścia B prowadzą schody. Przy schodach do wejścia B znajduje się podjazd dla wózków.
W budynku zamontowana jest winda krzesełkowa. Windą można się dostać na I piętro do sali ślubów. Winda nie zjeżdża na dół do sali toastów.

W budynku na parterze zlokalizowana jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1

Do budynku prowadzą 3 wejścia, jedno od ulicy Kwiatkowskiego (wejście A), dwa pozostałe z tyłu budynku (wejście B oraz wejście C).

Do wejścia A prowadzą schody.

Do wejścia B prowadzą schody. Dojście do wejścia B możliwe jest od strony ul. Kwiatkowskiego chodnikiem przy budynku.

Wejście C zlokalizowane jest na poziomie gruntu. Dojście do wejścia C możliwe jest od strony ul. Kwiatkowskiego chodnikiem przy budynku, następnie chodnikiem wzdłuż budynku w stronę Bramy Nr 3.

W budynku nie ma windy, do budynku nie prowadzą podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu A znajduje się podjazd dla wózków dziecięcych.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Kalendarz wydarzeń

luty 2023

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
  • Muzeum otwarte dla g…
3
4
5
6
7
8
9
  • Muzeum otwarte dla g…
10
11
12
13
14
15
16
  • Muzeum otwarte dla g…
17
18
19
20
21
22
23
  • Muzeum otwarte dla g…
24
25
26
27
28