Najnowsze informacje

Dbajmy o czyste powietrze

25.11.2022

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W ramach programu ,,Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku.

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Więcej informacji na temat Programu i możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie można uzyskać w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu ,,Czyste Powietrze”. Punkt mieści się w  Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 9 w pok. nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Pytania odnośnie Programu można również kierować telefonicznie: (15) 643 34 53 lub na adres poczty elektronicznej: czystepowietrze@stalowawola.pl

Mając na uwadze wspólne dobro mieszkańców i troskę o środowisko, w którym żyjemy, zachęcamy mieszkańców naszej gminy do składania wniosków i korzystania z możliwości jakie daje Program.

WYBRANE STATYSTYKI DOTYCZĄCE PROGRAMU DLA GMINY STALOWA WOLA (stan na dzień 31.12.2023 r.):

tekst na niebieskim tle, program czyste powietrze

WYBRANE STATYSTYKI DOTYCZĄCE PROGRAMU DLA GMINY STALOWA WOLA (stan na dzień 30.09.2023r.):

Liczba złożonych wniosków: 261
Liczba zawartych umów: 234
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 103

Kwota wypłaconego dofinansowania: 1 639 784,19 zł

==================================================================================================

Prezydent Stalowej Woli zaprasza wszystkich mieszkańców miasta zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne w dniu 26 stycznia (czwartek) 2023 r. o godzinie 12:00.  Spotkanie odbędzie się w sali nr 17 Urzędu Miasta ul. Wolności 7.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 3 stycznia 2023!

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany w nowej odsłonie programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na:

  • wymianę źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Jednocześnie informujemy, że miasto Stalowa Wola podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  i przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy naszego miasta mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek o dotację z Programu „Czyste Powietrze” oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Kalendarz wydarzeń

kwiecień 2024

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
  • Rozwadowski Targ Sta…
22
23
24
25
  • Kuźnia Kariery Stalo…
26
27
28
29
30