Druki urzędowe do pobrania

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Wnioski do Wydziału Mienia i Gospodarki Lokalami

 1.  Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 lub 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 2. Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 92, art. 93 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami
 3. Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 4. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
 5. Wniosek o sprzedaż garażu na rzecz jego najemcy
 6. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
 7. Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu
 8. Wniosek o użyczenie lub przedłużenie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola
 9. Wniosek o wydzierżawienie lub przedłużenie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola
 10. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego
 11. Wniosek o zamianę nieruchomości
 12. Wniosek o najem lokalu na czas nieznaczony/ o najem socjalny lokalu/ o zamianę lokalu
  1. Załącznik Nr 1 – deklaracja o dochodzie do wniosku
  2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie o stanie majątkowym do wniosku
  3. Załącznik Nr 3 – oświadczenie o majątku powiaty do wniosku
 13. Wniosek o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu z powodu wygasającej umowy najmu/po upływie terminu umowy najmu
  1. Załącznik Nr 1 – deklaracja o dochodzie do wniosku
  2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie o stanie majątkowym do wniosku
  3. Załącznik Nr 3 – oświadczenie o majątku powiaty do wniosku
 14. Wniosek o nabycie tytułu prawnego do lokalu
  1. Załącznik Nr 1 – deklaracja o dochodzie do wniosku
  2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie o stanie majątkowym do wniosku
  3. Załącznik Nr 3 – oświadczenie o majątku powiaty do wniosku
 15. Wniosek o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu z zasobu Gminy Stalowa Wola
  1. Załącznik Nr 1 – deklaracja o dochodzie do wniosku
  2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie o stanie majątkowym do wniosku
  3. Załącznik Nr 3 – oświadczenie o majątku powiaty do wniosku

Wnioski do Wydziału Świadczeń Rodzinnych

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 3. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 4. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz oświadczenia
 5. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i oświadczenie
 6. Udzielenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla osób zamieszkałych na terenie gminy Stalowa Wola
 7. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 8. Deklaracja do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 9. Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
 10. Karta Dużej Rodziny
 11. Wyprawka szkolna
 12. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
 13. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 14. Informacja w sprawie zasad przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł
 15. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START
 16. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 17. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 18. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Kalendarz wydarzeń

kwiecień 2024

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 • Rozwadowski Targ Sta…
22
23
24
25
 • Kuźnia Kariery Stalo…
26
27
28
29
30