niemiecki angielski
Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
Biuletyn Informacji Publicznej
Instytucje wsparcia finansowego

Stowarzyszenia:www.parafiada.pl - Stowarzyszenie Parafiada


www.guide.pl - Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek


www.sdrazem.org.pl - Stowarzyszenie Dobroczynne "RAZEM"


www.integracja.org/labeo - Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji


 

Fundacje:www.nowoczesnapolska.org.pl – Fundacja Nowoczesna Polska


www.dzielo.pl - Fundacja Episkopatu Polski Dzieło Trzeciego Tysiąclecia


www.edudemo.org.pl - Fundacja Edukacja dla Demokracji


www.batory.org.pl - Fundacja im. Stefana Batorego


www.pfun.pan.pl - Polska Fundacja Upowszechniania Nauki


www.pafw.pl - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności


www.atlas.com.pl/pl/fundacja - Fundacja Dobroczynności ATLAS


www.fundacjamagis.org.pl - Fundacja Magis


www.fdp.org.pl - Fundacja dla Polski


www.fnp.org.pl - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


www.fep.lodz.pl - Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczość


www.pcyf.org.pl - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży


www.fww.org.pl - Fundacja Wspomagania Wsi


www.epce.org.pl – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska


www.junior.org.pl - Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości


www.efoz.org.pl - Europejska Fundacja Ochrony Zabytków


www.fwpn.org.pl - Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej


www.jsprobono.pl - Fundacja J&S PRO BONO POLONIAE


www.pauci.org/pl/? - Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI


www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm - Fundacja Bankowa im. Leopolda

Kronenberga


www.kas.de/proj/home/home/48/8/index.html  - Fundacja Konrada Adenauera


www.fundacjagrupytp.pl – Fundacja Grupy TP


 www.schuman.org.pl - Polska Fundacja im. Roberta Schumana


www.shalom.org.pl - Amerykańsko–Polsko-Izraelska Fundacja Shalom


www.naszaziemia.pl - Fundacja Nasza Ziemia


www.propublicobono.pl  - Fundacja Pro Publico Bono

 www.promyk.net - Fundacja Promyk Nadziei

 www.swiatnatak.pl
- Fundacja Świat na TAK


www.wdd.org.pl - Fundacja Wszystko dla Dzieci


www.natolin.edu.pl - Fundacja Centrum Europejskie Natolin


 www.fundacja-domin.pl - Fundacja DOMIN


 www.fdn.pl - Fundacja Dzieci Niczyje 


www.ceo.org.pl - Fundacja Edukacji Obywatelskiej


 www.ekofundusz.org.pl - Fundacja Ekofundusz


 www.fundnowickiego.pl - Fundacja im. Nowickiegowww.fundacja.komandor.pl - Fundacja Komandor


 www.fundacja.znak.com.pl - Fundacja Kultury Chrześcijańskiej


 www.epce.org.pl - Fundacja Partnerstwo dla Środowiska


 www.fpnp.pl - Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie www.fundacjagaja.pl - Fundacja Pomocy Dzieciom Gaja


 www.barka.org.pl - Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA


 www.frdl.org.pl - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej


www.idn.org.pl/fson/strpl.htm - Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych


pfun.pan.pl - Fundacja Upowszechniania Nauki


www.fwie.eco.pl - Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


www.wspolnadroga.pl - Fundacja Wspólna Droga

 

www.oska.org.pl - Fundusz dla Kobiet. Ośka - Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych

 Inne instytucje:www.wrota.podkarpackie.pl - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego


www.bip.wfosigw.rzeszow.pl - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie


www.kprm.gov.pl - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


www.men.gov.pl - Ministerstwo Edukacji Narodowej


www.mk.gov.pl - Ministerstwo Kultury


 www.ffp.org.pl - Fundusz Partnerstwa


 www.nfosigw.gov.pl - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 www.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


 www.kopd.pl - Komitet Ochrony Praw Dziecka


 www.nbp.pl - Narodowy Bank Polski


 www.pnwm.org - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży


 www.nlembassy.pl - Program Małych Projektów Ambasady Królestwa Holandii


 www.e.org.pl - Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"


www.filantropia.org.pl - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce


 www.pl.emb-japan.go.jp - Ambasada Japonii w Warszawie


www.fulbright.edu.pl - Polsko – Amerykańska Komisja Fulbrighta


www.eog.gov.pl - Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego


 www.worldbank.org.pl - Biuro Banku Światowego w Warszawie. Warszawskie Centrum Finansowe


 www.bkkk-cofund.org.pl - Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr


 www.ipz.edu.pl - Centrum Informacji Naukowej Instytutu Psychologii Zdrowia

 


 

 
Dodano: 12/07/04  
 
© 2006 iNetServis
Strona główna - Władze Stalowej Woli - Edukacja - Gospodarka - Urząd Miasta - Informacje o Stalowej Woli - Zagospodarowanie przestrzenne - Kultura  - Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok 2016/2017 - Rada Seniorów - Sport - Zdrowie - Zadania Publiczne - Przydatne adresy - Fundusze zewnętrzne - Interaktywny Plan Miasta - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Program Aktywni 60+ - Grunt to rodzinka - Klaster Przemysłowy COP