niemiecki angielski
Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
Biuletyn Informacji Publicznej
Lista instytucji udzielających wsparcia finansowego - dotacje

Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Parafiada - www.parafiada.pl

Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek - www.guide.pl

Stowarzyszenie Dobroczynne "RAZEM" - www.sdrazem.org.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji - www.integracja.org/labeo

Fundacje:

Fundacja Nowoczesna Polska - www.nowoczesnapolska.org.pl

Fundacja Episkopatu Polski Dzieło Trzeciego Tysiąclecia    - www.dzielo.pl

Fundacja Edukacja dla Demokracji - www.edudemo.org.pl

Fundacja im. Stefana Batorego - www.batory.org.pl

Polska Fundacja Upowszechniania Nauki - http://pfun.pan.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - www.pafw.pl

Fundacja Dobroczynności ATLAS - www.atlas.com.pl/pl/fundacja

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez barier - www.j.kwasniewska.aid.org.pl

Fundacja Magis - www.fundacjamagis.org.pl

Fundacja dla Polski - www.fdp.org.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej  -  www.fnp.org.pl

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczość  -  www.fep.lodz.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży - www.pcyf.org.pl

Fundacja Wspomagania Wsi - www.fww.org.pl

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska - www.epce.org.pl

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości - www.junior.org.pl/joomla

Europejska Fundacja Ochrony Zabytków - www.efoz.org.pl/efoz

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej - www.fwpn.org.pl

Fundacja J&S PRO BONO POLONIAE - www.jsprobono.pl


Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI - www.pauci.org/pl/?

Fundacja PZU - www.fundacja.pzu.pl

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga - www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm

Fundacja Konrada Adenauera - www.kas.de/proj/home/home/48/8/index.html

Fundacja Grupy TP - www.fundacjagrupytp.pl

Polska Fundacja im. Roberta Schumana - www.schuman.org.pl

Amerykańsko–Polsko-Izraelska Fundacja Shalom - www.shalom.org.pl

Fundacja Nasza Ziemia - www.naszaziemia.pl

Fundacja Pro Publico Bono - www.propublicobono.pl

Fundacja Promyk Nadziei    - www.promyk.net

Fundacja Świat na TAK - www.swiatnatak.pl

Fundacja Wszystko dla Dzieci - www.wdd.org.pl

Fundacja Centrum Europejskie Natolin - www.natolin.edu.pl

Fundacja DOMIN - www.fundacja-domin.pl

Fundacja Dzieci Niczyje    - www.fdn.pl

Fundacja Dziewczynka z Zapałkami www.dziewczynkazzapalkami.prv.pl

Fundacja Edukacji Obywatelskiej    - www.ceo.org.pl

Fundacja Ekofundusz - www.ekofundusz.org.pl

Fundacja im. Nowickiego    - www.fundnowickiego.pl

Fundacja Komandor - www.fundacja.komandor.pl

Fundacja Komunikacji Społecznej  -  www.fks.dobrestrony.pl

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej - www.fundacja.znak.com.pl

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska - www.epce.org.pl

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie - www.fpnp.pl

Fundacja Pomocy Dzieciom Gaja - www.gaja.opus.org.pl

Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA  - www.barka.org.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - www.frdl.org.pl

Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych  - www.idn.org.pl/fson/strpl.htm

Fundacja Upowszechniania Nauki  - pfun.pan.pl

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych - www.fwie.eco.pl

Fundacja Wspólna Droga - www.wspolnadroga.pl

Fundusz dla Kobiet. Ośka - Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych - www.oska.org.pl

Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska  - www.undp.org.pl/gef/pl

 

Inne instytucje:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - www.wrota.podkarpackie.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.kprm.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej  - www.men.gov.pl

Ministerstwo Kultury - www.mk.gov.pl

Ministerstwo Polityki Społecznej - www.mps.gov.pl

Fundusz Partnerstwa - www.ffp.org.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  - www.nfosigw.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   - www.pfron.org.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - www.parp.gov.pl

Komitet Badań Naukowych  - www.kbn.icm.edu.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka - www.kopd.pl

Narodowy Bank Polski - www.nbp.pl

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - www.pnwm.org

Program Małych Projektów Ambasady Królestwa Holandii - www.nlembassy.pl

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" - www.e.org.pl

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - www.filantropia.org.pl

Ambasada Japonii w Warszawie - www.pl.emb-japan.go.jp

Polsko – Amerykańska Komisja Fulbrighta  - www.fulbright.edu.pl

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - www.eog.gov.pl

Biuro Banku Światowego w Warszawie. Warszawskie Centrum Finansowe - www.worldbank.org.pl

Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr - www.bkkk-cofund.org.pl

Centrum Informacji Naukowej Instytutu Psychologii Zdrowia - www.ipz.edu.pl

Francja – Polska dla Europy - www.fpenet.org

 
© 2006 iNetServis
Strona główna - Władze Stalowej Woli - Edukacja - Gospodarka - Urząd Miasta - Informacje o Stalowej Woli - Zagospodarowanie przestrzenne - Kultura  - Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok 2016/2017 - Rada Seniorów - Sport - Zdrowie - Zadania Publiczne - Przydatne adresy - Fundusze zewnętrzne - Interaktywny Plan Miasta - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Program Aktywni 60+ - Grunt to rodzinka - Klaster Przemysłowy COP